Publicaties

Follow us

01 april 2009
ONDRAF/NIRAS

Aanpak voor de milieueffectenbeoordeling in het kader van het afvalplan van NIRAS

In het kader van haar wettelijke verplichtingen
is NIRAS, de Nationale instelling voor
radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, belast
met het opstellen van een algemeen
programma die een technische en economische
beschrijving bevat van de acties die
volgens hen moeten ondernomen ...