Follow us

Bergingsmodules

De bergingsmodules vormen het hart van de berging. Het zijn de betonnen bunkers waarin de monolieten met afval geborgen worden. De betonnen structuren vormen naast de monolieten een aanvullende barrière voor het insluiten en afzonderen van het radioactieve afval. Dat gebeurt op zo’n manier dat de toekomstige generaties na het sluiten van de bergingsinstallatie niet meer actief moeten tussenkomen om de veiligheid te garanderen.

Een bergingsmodule is opgebouwd uit wanden en vloerplaten in gewapend beton (70 centimeter dik) en kan weerstaan aan extreme omstandigheden, zoals een aardbeving. Elke module meet ongeveer 25 bij 27 meter, is 11 meter hoog en kan zo’n 900 monolieten bevatten. NIRAS schat dat er 34 bergingsmodules nodig zullen zijn om al het categorie A-afval van het huidige nucleaire programma te bergen. De bouw van de modules zal in twee fasen verlopen: 20 in de eerste, en 14 in de tweede fase.

De monolieten worden naar de bergingsmodules getransporteerd met een treintje dat bestuurd wordt vanuit de controlekamer. Met rolbruggen nemen we de monoliet van het treintje en plaatsen deze op de juiste plek in de bergingsmodules. Om de modules tijdens de exploitatie te beschermen tegen de weersomstandigheden worden ze afgedekt met een stalen dak. Het dak wordt op termijn vervangen door de eindafdekking.

Onder de modules bevindt zich een inspectieruimte. Met robottoestellen kunnen we via deze ruimte de modules langs de onderzijde inspecteren op scheuren of doorsijpelend water. Indien nodig worden maatregelen getroffen. Als er water aanwezig is in de inspectieruimte of de modules, kunnen we dat dankzij een drainagesysteem controleren en het water afleiden.

De modules worden gebouwd op een ophoging. Dat is een grindlaag van 60 centimeter, met daarop een mengsel van zand en cement van 2 meter dik. Zo staan de modules altijd boven het waterniveau, ook bij extreem hevige regen of overstromingen. De grindlaag beschermt de modules tegen opstijgend vocht. De totale hoogte van de bergingsmodules, inclusief het dak en de ophoging, is ongeveer 20 meter.