Overslaan en naar de inhoud gaan

Een gezamenlijke geologische berging?

Hoewel het een internationaal basisbeginsel is dat ieder land verantwoordelijk is voor het beheer en de berging van zijn eigen radioactieve afval, is een samenwerking tussen landen om een gezamenlijke berging te ontwikkelen en realiseren niet uitgesloten.

Dit moet dan wel kaderen in een overeenkomst tussen de betrokken landen en gedaan worden overeenkomstig de internationaal en nationaal vastgelegde veiligheids- en beschermingsnormen. Het vooruitzicht van een gedeelde berging is het voorwerp van overleg, maar de voorwaarden voor realisatie ervan op korte termijn zijn echter nog niet vervuld.

De landen die voorop lopen bij de ontwikkeling van een nationale geologische-bergingsinstallatie, zoals Finland, Zweden en Frankrijk, verbieden bij wet om buitenlands radioactief afval op hun grondgebied te bergen. Binnen de Europese Unie overleggen een aantal lidstaten die slechts kleine hoeveelheden radioactief afval hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen gebruik maken van kernenergie, over gedeelde berging, voorlopig nog zonder concrete resultaten.

Samenwerken door Belgiƫ aan een gedeelde berging, betekent zeker niet dat de nationale onderzoeksinspanning gestopt kan worden: een gedeelde berging kan evengoed in Belgiƫ plaatsvinden. Daarenboven is en blijft ieder land verantwoordelijk voor zijn afval en moet het dus eigen expertise opbouwen om desnoods op een nationale bergingsoplossing te kunnen terugvallen.

Terug naar de vorige pagina