Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicatie

01 januari 2005 MONA

Eindrapport MONA - MONA, een weg naar de aanvaardbaarheid van een berging van categorie A-afval in Mol?

MONA, een partnerschap dat werd opgericht tussen NIRAS en de gemeente Mol, boog zich over de vraag of een berging op het grondgebied van Mol haalbaar en wenselijk was, en onder welke voorwaarden. MONA werkte een geïntegreerd projectvoorstel uit, waarin een technische oplossing voor de berging van laag- en middelactief kortlevend afval samengaat met een aantal voorwaarden die de regio ten goede komen. Het projectvoorstel werd neergeschreven in dit eindrapport uit 2005 en voorgelegd aan de Molse gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad werd het rapport door NIRAS voorgelegd aan de federale regering.

voorblad MONA-rapport.PNG

Het Eindrapport van MONA beschrijft het geïntegreerde voorstel voor een bergingsproject in Mol dat door MONA werd uitgewerkt.

Download (3163.22 KB)