Publicaties

01 juni 2012

Het PRACLAY-experiment kadert binnen het Belgische
onderzoeksprogramma naar de veiligheid en haalbaarheid van berging van radioactief afval in diepe kleilagen. Een dergelijke diepe berging is een internationaal aanbevolen oplossing voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval. Een ...

Pages