Publicaties

01 september 2010

Wat is klei?
Klei bestaat uit heel kleine stukjes bezinksel. Klei kan ontstaan op de bodem van waterlopen en zeeën en het duurt heel lang voor je van een echte kleilaag kunt spreken. De stukjes bezinksel zijn kleiner dan twee duizendste van een millimeter.

01 september 2010

Het onderzoek naar berging van radioactief afval in kleilagen diep onder de grond is in vele opzichten innoverend. Onderzoeksprojecten met zulke tijdsdimensie zijn immers hoogst uitzonderlijk. Het onderzoek moet dan ook een groot aantal stappen doorlopen: fundamenteel onderzoek, methodologisch
onderzoek, toegepast ...

Pages