Publicaties

Follow us

01 maart 2009
ONDRAF/NIRAS

Het NIRAS Afvalplan

NIRAS werkt al geruime tijd aan een oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën
B en C (hoogactief en langlevend afval). In 2009 zal dit ingepast worden in het kader van de wet van 13 februari 2006
betreffende planmatige milieubeslissingen. Na een brede maatschappelijke ...