Overslaan en naar de inhoud gaan

"DE GEMEENSCHAP SPEELT EEN ACTIEVE ROL IN ALLE DEELPROJECTEN."

SAMEN ONTWERPEN, SAMEN REALISEREN

Rond het oppervlaktebergingsproject ontstond een uniek inspraakmodel. NIRAS werkte het ontwerp voor de bergingsinstallatie uit in nauw overleg met de lokale partnerschappen, samen met projecten die bijdragen tot de welvaart en het welzijn van de regio.

UNIEK PARTICIPATIEMODEL

 

De inwoners van Dessel en Mol worden via de lokale partnerschappen STORA en MONA van dichtbij betrokken bij de realisatie van het bergingsproject in al zijn onderdelen. NIRAS streeft naar een evenwichtige en stabiele relatie tussen het bergingsproject en zijn omgeving.

De relatie met de  omgeving bepaalt hoezeer het project zijn primaire doelstelling (het veilig bergen van categorie A-afval) zal kunnen waarmaken. Een partnerschap tussen NIRAS, de betrokken gemeenten en hun bevolking is dan ook onmisbaar tijdens de hele levensloop van het bergingsproject. 

Zowel STORA als MONA heeft het behoud van inspraak en participatie geuit als een voorwaarde voor het aanvaarden van de bergingsinstallatie. Het uitgangspunt van de partnerschappen blijft in de toekomst, net zoals vandaag, een onafhankelijke lokale participatiestructuur, met een permanent karakter en een representatieve samenstelling, die actief streeft naar een nauwe betrokkenheid van de bevolking.

logoos.PNG

PARTNERSCHAPPEN

De partnerschappen werden opgericht om te onderzoeken of een berging in hun gemeente haalbaar en wenselijk was. Vandaag, meer dan 15 jaar later, werken STORA en MONA nog steeds actief mee aan de realisatie van alle projectonderdelen - zowel de technische als maatschappelijke.

Ze genieten een grote autonomie en hebben eigen budgetten. Hun rol evolueert naarmate het project vordert, maar ze blijven betrokken gedurende de totale levensduur van de berging.