Overslaan en naar de inhoud gaan

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

 

ICT Service Delivery Team Lead
Solliciteer
11 maart 2020

ICT Service Delivery Team Lead

Om onze dienst ‘Information & Communication Technologies’ te versterken,
zijn wij momenteel op zoek naar een  ICT Service Delivery Team Lead (m/v)

 

Inhoud van de functie

Binnen de Corporate Service ICT bestaat je belangrijkste rol erin het ICT Service Delivery-team te leiden en als schakel te fungeren tussen de medewerkers van NIRAS en haar dochteronderneming Belgoprocess; je draagt zo bij tot de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, om de tevredenheid van de interne klanten te verhogen. Je optimaliseert de werking van de dienst in overeenstemming met de meerjarenstrategie, conform de interne veiligheids- en kwaliteitsnormen en de contractuele bepalingen waarover onderhandeld is met de leveranciers.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je werkt nauw samen met de informatica-afdelingen van NIRAS en Belgoprocess en onderhoudt de banden met de medewerkers van beide entiteiten om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.
 • Je communiceert met alle betrokken actoren, inclusief leveranciers, en rapporteert rechtstreeks over de geboekte vooruitgang aan het management van de ICT-afdeling. 
 • Je onderhandelt over dienstovereenkomsten en zorgt ervoor dat de doelstellingen worden gehaald.
 • Je analyseert de nieuwe behoeften van de instelling (capaciteit, producten, programma's, architectuur ...) en faciliteert verandering door innovatieve en efficiënte oplossingen voor te stellen, met inbegrip van de periodieke validatie van de werkelijke capaciteiten voor Business Continuity Management en Disaster Recovery Process.
 • Je evalueert de prestaties op regelmatige basis en zet ze om in performantie-indicatoren om de tevredenheid van de medewerkers te verhogen.
 • Je initieert en coördineert de acties, met name door het beperken van de termijnen voor het oplossen van problemen en stelt nieuwe structurele maatregelen voor door de uitdagingen met betrekking tot architecturale, technische en infrastructurele aspecten te beheren.
 • Je zorgt ervoor dat het team alle upgrades toepast op de gebruikte systemen of programma's en anticipeert op de impact van deze veranderingen.
 • Je staat garant voor het goede beheer van de ICT Service Delivery-team en beoordeelt de compliance- en veiligheidsrisico's.
 • Je plant en organiseert systematisch periodiek overleg met de leveranciers om de toekomstige uitdagingen, resultaten en projecten aan te kaarten.
 • Je staat zelfstandig in voor de opvolging van de ICT-diensten, deelt je expertise met de teams en draagt je kennis over om de continue ontwikkeling van het personeel te verzekeren.

 

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de informatica en ten minste vijf jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie met expertise op het gebied van projectmanagement.
 • Je hebt ervaring in het kritische beheer van een ICT-dienst en in het beheer van programma's en applicaties, architectuur en infrastructuur, risico's en leveringsbronnen.
 • Je beschikt over een ITIL- en project- en procesmanagementcertificering.
 • Je hebt alles wat nodig is om een echte teamleider te zijn, die in staat is om de collega’s te begeleiden in volkomen nieuwe processen en hun competenties te ontwikkelen in een gezond klimaat dat mensen samenbrengt.
 • Je hebt zin voor organisatie, weet hoe je prioriteiten moet beheren en bent zeer stressbestendig.
 • Je bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans. Een goede kennis van het Engels is een troef.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

* jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

Aankoper - Overheidsopdrachten
Solliciteer
27 februari 2020

Aankoper - Overheidsopdrachten

Om onze dienst Aankopen te versterken,
zijn wij momenteel op zoek naar een Aankoper (overheidsopdrachten) (m/v)

 

Inhoud van de functie

Om haar dienst Aankopen, die momenteel opgericht wordt (overgang van een gedecentraliseerd systeem naar een gecentraliseerd systeem), te versterken, wil NIRAS zich laten bijstaan door een bijkomende aankoper (overheidsopdrachten).

Omdat NIRAS onderworpen is aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten, speel je een belangrijke rol in de voorbereiding, plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten. Je treedt tevens op als raadgever en contactpersoon in de instelling.

NIRAS biedt je de mogelijkheid te werken in een dienst in volle ontwikkeling en deel te nemen aan enorme investeringsprojecten met talrijke technische uitdagingen.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je plant de aankopen met de betrokken diensten: je bepaalt de behoefte, bereidt het budget voor, stelt een planning op voor elke aankoop en zorgt voor de opvolging ervan.
 • Je ziet toe op de naleving van de reglementering inzake overheidsopdrachten voor alle aankopen, in nauw overleg met de betrokken diensten en de juridische dienst (keuze van de gunningswijze en van de selectie- en gunningscriteria, beoordeling van de kandidaturen en offertes ...).
 • Je bereidt de overheidsopdrachten voor, plaatst ze en voert ze uit, in de hoedanigheid van leidend ambtenaar of ter ondersteuning indien de leidend ambtenaar tot een andere dienst behoort.
 • Je volgt alle lopende overheidsopdrachten op en verzekert de continuïteit van de aankopen.
 • Je stelt alle documenten op en vervult de door de reglementering en interne richtlijnen opgelegde formaliteiten, in samenwerking met de betrokken diensten: startnota, bestek, publicatie, opening van de kandidaturen en offertes, gemotiveerde selectie- en gunningsverslagen ...
 • Je geeft raad en brengt advies uit over de aankopen.
 • Je werkt mee aan de invoering van een gecentraliseerde dienst Aankopen en aan de uitwerking van een aankoopbeleid in de instelling.
 • Je treedt op als contactpersoon voor externe partners (inschrijvers, opdrachtnemers, onze dochteronderneming Belgoprocess ...) en voor de interne diensten.

 

Je profiel

 • Je hebt ten minste een bachelordiploma, bij voorkeur in een economische, juridische of technische richting.
 • Je kent de wetgeving inzake overheidsopdrachten, hebt minstens drie jaar ervaring in dat domein en beschikt over expertise op het gebied van overheidsopdrachten in een projectomgeving (met name opdrachten voor werken).
 • Je bent pragmatisch en in staat de technische behoeften te begrijpen.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je kunt goed onderhandelen en weet oplossingen te vinden die alle belanghebbenden ten goede komen. 
 • Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden, onder meer voor het opstellen van administratieve bepalingen.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

 

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

Administratief medewerker
Solliciteer
27 februari 2020

Administratief medewerker

Om onze dienst Langetermijnbeheer te versterken,
zijn we momenteel op zoek naar een  Administratief medewerker (m/v)

 

Inhoud van de functie

Binnen de dienst Langetermijnbeheer speel je een belangrijke rol in het ondersteunen en uitvoeren van de vele dagelijkse activiteiten en heb je verschillende verantwoordelijkheden. Je staat de directeur proactief bij en zorgt voor de administratie, planning, organisatie en mondelinge en schriftelijke communicatie van de dienst en/of de directeur.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je draagt bij aan de dagelijkse organisatie van de dienst en beheert de prioriteiten.
 • Je staat in voor de communicatie en informatie doorstroming in de dienst.
 • Je behandelt de briefwisseling en je zorgt voor de administratie van de dienst maar ook voor de opvolging van de bestellingen en betalingen. Je bent de referentiepersoon voor het klassement en voor het beheer van de gegevensbanken.
 • Je denkt mee na over kritieke dossiers, werkt mee aan de voorbereiding en opstelling ervan, en onderneemt de verschillende acties die eruit voortvloeien.
 • Je anticipeert op de acties die verband houden met de specifieke werking van de dienst.
 • Je zorgt voor de organisatie van vergaderingen (reserveringen, catering, voorbereiding van documenten en presentaties enz.) en de logistieke ondersteuning van de dienst (bestelling en beheer van materiaal, diverse reserveringen enz.).

 

Je profiel

 • Je hebt een bachelor en minstens drie jaren relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je toont veelzijdigheid, nauwkeurigheid, efficiëntie, maar ook initiatief en bent stressbestendig.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat talrijke prioriteiten te stellen.
 • Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans. 
 • Kennis van het Engels is een troef.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques, ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je CV met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

 

 

Senior IT Project Leader - Business analyst
Solliciteer
30 januari 2020

Senior IT Project Leader - Business analyst

Om het team ‘Information & Communication Technologies’ te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Senior IT Project Leader/Business Analyst (m/v)

 

Inhoud van de functie

Binnen de ICT-afdeling beheer je complexe tactische en strategische projecten met inachtneming van de termijnen en budgetten. Je zorgt voor een continue en kwalitatieve verbetering van de dienstverlening in het belang van alle partijen. Deze projecten worden in een periode van twee jaar uitgerold en zullen een onmiskenbare impact hebben op de kritische processen van de organisatie. Je beheert de mogelijk tegenstrijdige belangen van de verschillende belanghebbenden. Je treedt op als expert in people management om de doelstellingen te bereiken. Je documenteert en vertaalt de werking en behoeften van NIRAS door middel van procesanalyses en casestudy's, om de processen grondig te herstructureren en informaticaoplossingen te ontwikkelen.

 

Je verantwoordelijkheden

Activiteiten met betrekking tot de “Project management”:

 • In samenspraak met de betrokken interne en externe partijen detecteer je de behoeften van de klanten, onderzoek je eventuele nieuwe informatiesystemen en evalueer je deze om te anticiperen op alle concrete oplossingen in overeenstemming met het interne beleid op het moment dat ze worden geïmplementeerd.
 • Op basis van de analyse van het project bepaal je de exacte draagwijdte, de duur en de deelnemers, en meet je de budgettaire impact ervan. Je definieert de verschillende stappen, evalueert de toe te passen methodiek, valideert de planning, stelt een actieplan op en extrapoleert tegelijkertijd de mogelijke voordelen ervan. Je legt het geheel ter goedkeuring voor aan de directie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en mede-uitvoering van het project om de beoogde resultaten te bereiken. Je besteedt er permanent aandacht aan, met inachtneming van de vooropgestelde tussentijdse mijlpalen. Je volgt de prioriteiten en begeleidt, indien nodig, de medewerkers of externe partners.
 • Je zorgt voor het informeren en sensibiliseren van de betrokken actoren.
 • Je evalueert continu de vooruitgang van de medewerkers en versterkt hun individuele en teammotivatie. Je detecteert de opleidingsbehoeften en organiseert vergaderingen om de communicatie en samenwerking met de medewerkers te optimaliseren.
 • Je brengt verslag uit aan de stuurgroep om de voortgang te verduidelijken en de nodige aanpassingen te doen.
 • Je documenteert de opgedane kennis over het project. Daarbij zorg je ervoor dat er een technisch handboek en de nodige richtlijnen worden opgesteld om de kennisoverdracht optimaal te laten verlopen.

 

Activiteiten in verband met de “Business analysis”:

 • Als Business Analyst promoot je het belang van procesanalyses door het ontwikkelen van tools, een methodiek en opleidings- en informatiesessies, met het oog op continue verbetering.
 • Je documenteert jezelf bij alle belanghebbenden, analyseert de ontvangen informatie, plant de te nemen maatregelen en ontwikkelt tegelijkertijd je eigen kennis van de informatica-architectuur.
 • Je doet aanbevelingen in overeenstemming met de strategieën van de organisatie om de meest relevante oplossingen te genereren.
 • Je neemt deel aan deelprojecten of leidt ze zelfs, door maatregelen aan te bevelen, op te volgen en kwalitatief en technisch aan te passen om de doelstellingen binnen de toegestane termijnen te bereiken.
 • Je zorgt voor een regelmatige verslaggeving over de voortgang van de projecten om te anticiperen op obstakels en een afgewerkt product aan de directie voor te leggen.
 • Je documenteert en inventariseert de genomen maatregelen en de kennis, met het oog op een permanent beheer van het informatie- en kennisbehoud, en deelt je kennis met het team.
 • Je communiceert en adviseert de directie, de interne en externe klanten over de lopende procedures en processen, de toegepaste methodes en de verwachte resultaten.
 • Je volgt permanent de markttrends op en vertegenwoordigt de organisatie op de verschillende interne en externe fora, en begeleidt tegelijkertijd de veranderingen die nodig zijn om de processen van de informaticadienst grondig te herstructureren.

 

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de informatica en hebt ten minste vijf jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie, met expertise op het gebied van projectmanagement (Agile).
 • Je bent een teammanager, hebt je waarde bewezen als coach en toont interesse voor het begeleiden van veranderingen en het ontwikkelen van de teams.
 • Je hebt zin voor organisatie, bent in staat talrijke veranderlijke prioriteiten te beheren en bent zeer stressbestendig.
 • Je bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans. Een goede kennis van het Engels is een troef.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze site in Dessel en bij gelegenheid naar onze site in Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

Administratief medewerker
Solliciteer
30 januari 2020

Administratief medewerker

Om de diensten Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Bescherming (VGMB) en Financieel Beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

“Administratief medewerker”

 

Je werkt deeltijds voor de dienst VGMB en deeltijds voor de dienst Financieel Beheer. Je speelt een belangrijke rol in de dagelijkse ondersteuning en uitvoering van de talrijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de diensten. Je ondersteunt ze proactief en staat in voor de administratie, planning, organisatie en schriftelijke en mondelinge communicatie van beide diensten.

 

Je belangrijkste taken zijn:

 • Draag je bij tot de dagelijkse organisatie van de diensten.
 • Ben je verantwoordelijk voor de algemene administratie.
 • Behandel je correct en snel de briefwisseling en de administratie van de diensten, je plaatst bestellingen en volgt deze op.
 • Ben je verantwoordelijk voor het meedenken, voorbereiden en opstellen van dossiers en het opvolgen van de acties die hieruit kunnen voortvloeien.
 • Beheer je het klassement, de briefwisseling en de databanken.
 • Ben je een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe  contacten via mail, telefoon en face to face.
 • Verzorg je de logistieke ondersteuning van de diensten (materiaal, reservering ….) en vergaderingen (reservering, catering, voorbereiding van documenten …).
 • Binnen de dienst VGMB werk je samen met je collega’s aan veiligheidsdossiers en ben je back-up voor afwezige collega’s.  

 

Je profiel :

 • Je beschikt minimaal over een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt interesse in veiligheid in al haar facetten, met een affiniteit voor financieel beheer.
 • Je bent in staat snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en stelt hierbij de juiste prioriteiten.
 • Je kan vlot van dienst/takenpakket switchen zonder daarbij de focus te verliezen.
 • Je beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en het Nederlands.

 

Ons aanbod :

 • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een werkomgeving die je ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
 • een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling :

Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst je occasioneel naar andere sites.

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

 

 

 

 

PMO-beheerder
Solliciteer
29 mei 2019

PMO-beheerder

 

Voor de ontwikkeling van haar PMO is NIRAS op zoek naar een

PMO-beheerder

 

Job inhoud

De PMO-beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de projectportfolio van NIRAS. Hij steltde organisatie in staat haar projecten en programma's uit te voeren in overeenstemming met haar strategie, door de toepassing van de project- en programmamanagementmethodiek en het gebruik van de documenten en tools te ondersteunen en door de medewerkers bij te staan die actief betrokken zijn bij projecten en programma's.

De belangrijkste activiteiten van de PMO-beheerder van NIRAS zijn:

 • Bevordering van de projectmanagementcultuur in de organisatie;
 • Continue ontwikkeling van het PMO en van zijn functie (reikwijdte, opdracht);
 • Toepassing van het governance-kader van NIRAS-Belgoprocess voor projecten, programma's en portfolio’s;
 • Toepassing en actualisering van de NIRAS-methodiek en de projectmanagementdocumenten;
 • Controle van de conformiteit van de methodiek en van de kwaliteit van de documenten;
 • Ondersteuning bij het gebruik van de projectmanagementtools (in samenwerking met de informaticadienst van NIRAS);
 • Ondersteuning van de projectleiders en -promotors bij de toepassing van de methodiek en het gebruik van de projectmanagementdocumenten en -tools;
 • Vertegenwoordiging van het PMO bij zijn belanghebbenden en bij de organisatie (contactpunt, communicatie);
 • Rapportering over de vooruitgang van de projecten bij de beslissingsorganen;
 • Ondersteuning op maat van de medewerkers bij de uitvoering van hun projectactiviteiten (bijvoorbeeld WBS-definitie, risicomanagement, faciliteren van workshops ...);
 • Organisatie van opleidingen en coaching voor de medewerkers die betrokken zijn bij projecten;
 • Delen van goede projectmanagementpraktijken binnen de organisatie;
 • Onderhouden van de samenhang met de methodiek van NIRAS-Belgoprocess op basis van regelmatige uitwisselingen met Belgoprocess.

 

De PMO-beheerder brengt verslag uit bij de secretaris-generaal van NIRAS. Hij biedt ook strategische ondersteuning aan de directie bij het selecteren van de toekomstige prioriteiten van de organisatie.

 

Kwalificaties en vaardigheden

Opleidingsniveau en ervaring:

 • U hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke, technische of economische richting;
 • U hebt minstens vijf jaar recente ervaring in het managen van projecten (en programma’s);
 • Een certificering in projectmanagement is een belangrijke troef;
 • Ervaring in het managen van complexe projecten (en programma's) is een pluspunt;
 • Kennis van Agile technieken is een pluspunt;
 • U hebt aantoonbare ervaring in risicomanagement en change management;
 • U bent vertrouwd met het gebruik van projectmanagementtools en van Microsoft Office Suite;
 • U hebt een uitstekende functionele kennis van het Frans en het Nederlands. U hebt ook voldoende kennis van het Engels.

Vaardigheden en competenties:

 • U werkt zelfstandig en ontwikkelt proactief de PMO-werking van NIRAS;
 • U hebt een analytische geest en bent in staat talrijke projecten tegelijkertijd te volgen;
 • U geeft blijk van administratieve nauwgezetheid en aandacht voor detail;
 • U bent eropuit om te beantwoorden aan de verwachtingen van de medewerkers en bent in staat om hun opleidingsbehoeften te bepalen en eraan te voldoen;
 • U handelt vastberaden en met volharding om gerichte resultaten te bereiken;
 • U hecht belang aan de kwaliteit van uw werk en dat van uw medewerkers en bent voortdurend op zoek naar manieren om het te verbeteren;
 • U bent op zoek naar pragmatische oplossingen voor de obstakels die zich voordoen;
 • U bouwt duurzame werkrelaties op en werkt effectief samen met de verschillende belanghebbenden, inclusief de directie van de organisatie;
 • U hebt gezag, overtuigingskracht en beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden;
 • U beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • U hebt een goed inzicht in de werking van de organisatie.

 

Aanbod

NIRAS biedt u:

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin u kunt meewerken aan het onderzoek naar een oplossing voor een fundamentele maatschappelijke problematiek.
 • Een context waarin u, enerzijds, uw competenties kunt richten op het resultaat en, anderzijds, een bijdrage kunt leveren tot een niet belangrijke maatschappelijke meerwaarde.
 • De kans om te werken in een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
 • Een dynamische werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Als nieuwe medewerker krijgt u een grondige training en geniet u daarna regelmatig vervolgopleidingen zodat u zich verder kunt ontwikkelen.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

De kantoren van NIRAS zijn gelegen in de Kunstlaan 14, 1210 Brussel en zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (halverwege tussen de metrostations Kunst-Wet en Madou). De functie vereist verplaatsingen naar de site van Belgoprocess in Mol/Dessel.

 

Kandidaturen

De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een CV en elk ander document dat bewijst dat u een bijdrage kunt leveren aan onze projecten en in staat bent de beschouwde functie uit te oefenen, moeten per e-mail worden gericht aan de Secretaris-Generaal, ter attentie van:

 

Mevr. Valentine Vanhove

v.vanhove@nirond.be

 

 

Medewerker Industriële beheeractiviteiten
Solliciteer
02 augustus 2018

Medewerker Industriële beheeractiviteiten

 

 Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

 

 Jobinhoud

In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

 

Profiel

Vormingsniveau en ervaring:

 • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
 • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
 • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
 • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
 • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
 • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
 • Je werkt klant- en resultaatgericht.
 • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
 • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
 • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

 

Aanbod

NIRAS biedt jou:

 • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
 • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
 • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
 • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

 

Kandidaturen

De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

 

Murielle Vancrayelynghe

Human Resources

jobs@nirond.be 

02 212 18 04

 

 

 

Soliciteer nu

Contact:
Human Resources
02 212 18 22
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.