Overslaan en naar de inhoud gaan

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Medewerker voor het opstellen van langetermijnplannen
Solliciteer
10 september 2020

Medewerker voor het opstellen van langetermijnplannen

Om onze dienst Previsioneel Beheer te versterken, 
zijn wij momenteel op zoek naar een Medewerker voor het opstellen van langetermijnplannen 

Inhoud van de functie

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, opvolgen en actualiseren van de referentiescenario's, de tienjarenplannen en het plan voor het langetermijnbeheer van radioactief afval.

Je verantwoordelijkheden 

 • Je analyseert voortdurend en met een kritische blik de evolutie van de behoeften van de instelling op het vlak van infrastructuur en expertise op korte, middellange en lange termijn, en volgt de evolutie van haar politieke, economische, technische en maatschappelijke omgeving, met als doel:
 1. overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 2014, de referentiescenario's bij te houden; deze scenario’s specificeren de hypotheses die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de retributies voor de opslag en berging van het afval, rekening houdend met de afvalproductieprogramma's van de producenten,
 2. het tienjarenplan van de instelling bij te houden; in dat plan zijn alle strategische activiteiten voor de komende tien jaar zijn vastgelegd. Het tienjarenplan maakt het met name mogelijk de coherentie tussen deze activiteiten te verzekeren en te anticiperen op de financierings- en rekruteringsbehoeften op middellange termijn,
 3. de referentiegids voor de activiteiten op lange termijn bij te houden; deze gids omvat de grote fasen van het beheer van radioactief afval over een periode van een eeuw, alsook de essentiële activiteiten en de behoeften aan infrastructuur.
 • Je draagt ook bij aan de werkzaamheden van het team belast met de economische studies, en helpt het bij het vaststellen van de retributies voor de financiering van de beheeractiviteiten op korte, middellange en lange termijn en bij de raming van de nucleaire kosten, in het kader van de inventaris van de nucleaire passiva.

Je profiel 

 • Je hebt een masterdiploma Burgerlijk ingenieur of Doctor in de Wetenschappen en hebt minstens drie jaar ervaring op de voor de functie relevante gebieden.
 • Een aanvullende opleiding op het gebied van bedrijfsbeheer, financiën of economie is een voordeel.
 • Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken, en hebt zin voor initiatief, een analytische geest en oog voor detail. 
 • Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent in staat goede contacten te leggen op alle hiërarchische niveaus.
 • Je beschikt over zeer goede redactionele vaardigheden.
 • Je bent tweetalig Frans/Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig of occasioneel naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus. 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe 
jobs@nirond.be 
 02 212 18 04
 

De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.Gezien de huidige toestand van het taalkader van NIRAS en om de door het voornoemde koninklijk besluit opgelegde kaders te respecteren, staat deze aanbieding open voor kandidaten die kunnen aantonen dat zij hun masterdiploma in het Frans hebben behaald.  

Preventieadviseur
Solliciteer
18 augustus 2020

Preventieadviseur

Om het team Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Beveiliging (VGMB) te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Preventieadviseur 

Inhoud van de functie

Als preventieadviseur binnen het VGMB-team help je NIRAS haar medewerkers veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden. Je ziet niet alleen toe op de naleving van de Welzijnswet, maar geeft ook advies over welzijn op het werk, of het nu gaat om ergonomie, veiligheid of hygiëne. Je overlegt met je hiërarchie, de leden van je team, de directie en het personeel om een omgeving tot stand te brengen die in overeenstemming is met de geldende wetgeving, en je anticipeert op elk gevaar in het belang van alle actoren van NIRAS en de bevolking in het algemeen.

Je verantwoordelijkheden 

 • Je identificeert de gevaren en beoordeelt de risico's op basis van een permanente risicoanalyse. 
 • Je neemt deel aan de analyse van de oorzaken van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
 • Je geeft advies om de hygiëne en veiligheid op het werk te verbeteren en anticipeert op de organisatorische behoeften van de verschillende werkplekken.
 • Je ontwikkelt interne processen en procedures om ervoor te zorgen dat de interne en wettelijke normen en praktijken worden nageleefd.
 • Je draagt bij tot de organisatie van de eerste hulp, organiseert opleidingen of bijscholingen om de continuïteit van de dienstverlening en de veiligheid voor iedereen te verzekeren. Je werkt mee aan de toepassing van de maatregelen die moeten worden genomen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar en aan de uitwerking van interne noodprocedures.
 • Je zorgt voor een continue verbetering van het preventiebeleid voor het psychosociale welzijn van de medewerkers en luistert naar medewerkers die mogelijk het slachtoffer zijn van pesterijen, discriminatie of intimidatie. Je legt de nodige verbanden om deze potentiële problemen te beheren en voor een gezonde, respectvolle en positieve werkomgeving te zorgen.
 • Je geeft advies over het opstellen van instructies, over de informatie die moet worden verstrekt aan de medewerkers, over hun onthaal en opleiding en helpt hen te informeren over welzijn, veiligheid en gezondheid.
 • Je zorgt voor de coördinatie met de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) en verstrekt daarbij alle informatie die hij nodig heeft om zijn opdracht te vervullen.
 • Je vervult de administratieve taken die de preventiedienst wettelijk moet uitvoeren.
 • Je werkt mee aan het jaarlijkse actieplan en het algemene preventieplan.
 • Je schrijft de jaarlijkse milieuverslagen, de maandelijkse verslagen die aan de leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) worden toegestuurd en je verzorgt het secretariaat van het CPBW.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met milieumanagement en milieubeleid.

Je profiel

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma Industriële Ingenieurswetenschappen en een certificering als preventieadviseur van niveau 1 of 2.
 • Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
 • Veiligheid spreekt je aan.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, hebt zin voor initiatief en bent stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler en moedigt positieve werkrelaties aan.
 • Je hebt zin voor organisatie, bent in staat prioriteiten te stellen en gaat methodisch en proactief te werk.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • Je geeft blijk van flexibiliteit, zowel in het kader van je opdrachten als bij dienstverplaatsingen tussen onze verschillende sites in Brussel, Dessel en Fleurus.
 • Je bent tweetalig Frans/Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus. 

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe 

jobs@nirond.be 

02 212 18 04

Soliciteer nu

Contact:
Human Resources
02 212 18 22
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.