Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken bij NIRAS

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Projectmedewerker technische ondersteuning speciale technieken
Solliciteer
24 januari 2022

Projectmedewerker technische ondersteuning speciale technieken

Om onze dienst “Project oppervlakteberging” te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Projectmedewerker technische ondersteuning speciale technieken

Inhoud van de functie

Voor de opvolging van de bouwwerven van de bergingssite in Dessel zijn we op zoek naar een projectingenieur technische ondersteuning gebouw- en procestechnieken die de diverse leidende ambtenaren van overheidsopdrachten zal bijstaan bij de opvolging als bouwheer van de diverse projectonderdelen (caissonfabriek, berging, communicatiecentrum).

Je verantwoordelijkheden

 • Je biedt ondersteuning in de meest algemene betekenis aan de leidende ambtenaren bij het beheren van de projecten op gebied van “speciale technieken”.  Deze technieken zijn voornamelijk automatisatie, instrumentatie  en elektriciteit.
 • Als projectingenieur moet je de  projectonderdelen coördineren en sturen met de technische ondersteuning van het studiebureau speciale technieken.
 • Je biedt ondersteuning in de aan jou toegewezen projectonderdelen:
  • Opvolgen van de procedures mbt overheidsopdrachten, analyse van offertes en afsluiten van contracten met contractors;
  • Beoordeling van technische voorstellen van contractors;
  • Budgetopvolging;
  • Opvolging van planning;
  • Organiseren en/of leiden van de werfvergadering met studiebureau en contractors;
  • Organiseren en leiden van de coördinatievergaderingen tussen de verschillende loten speciale technieken, met focus op elektriciteit en automatisatie;
  • Goedkeuren van de technische fiches na goedkeuring studiebureau technieken / architect / controle instelling;
  • Evalueren van de vorderingsstaten na goedkeuring studiebureau technieken / architectenbureau;
  • Controleren van de eventuele meerwerken en / of wijzigingen;
  • Bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde werken;
  • Opvolging en evaluatie van de kwaliteitscontroles door de contractors;
  • Opvolging en evaluatie van verslaggeving van controle-organisme zoals SECO of AIB Vinçotte;
  • Bewaken van het respecteren van de voorwaarden opgelegd door diverse vergunningen, de wetgeving en de technische lastenboeken;
  • Rapportering naar hiërarchische lijn;
  • Rapportering ten behoeve van de nucleaire veiligheidsautoriteiten.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen met vijf  jaren ervaring in een industriële omgeving.
 • Je hebt interesse in een technisch uitdagende job die zeer uitgesproken een hands-on approach vereist.
 • Je beschikt over een generieke en vooral praktische kennis over zoveel mogelijk verschillende domeinen. Een goed algemeen begrip is belangrijker dan een zeer gedetailleerde kennis van één enkel domein.
 • Je kan vlot overweg met technische bestekken; constructieplannen, P&ID’s, elektrische schema’s van installaties en instrumentatie hebben voor jou geen geheimen.
 • Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent communicatief en hebt uitstekende organisatorische vaardigheden die je in staat stellen om verschillende projecten tegelijkertijd te assisteren en te beheren.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de courante informaticasystemen.
 • Je bent proactief, stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de courante pc-/softwarepakketten (MS Office, Internet, enz.).
 • Je behoort tot de Nederlandstalige taalrol[1] en bent functioneel tweetalig Nederlands (mondeling en schriftelijk). Je beheerst ook voldoende het Engels om met internationale contacten te communiceren.

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.).
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk op onze site te Dessel en verplaatst je regelmatig naar onze kantoren in Brussel.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan :

Mevrouw Sandy Blairon

Email: jobs@nirond.be
Tel: 02 212 18 04

 

[1]De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlandse taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Nederlandse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

 

Medewerker communicatie en burgerparticipatie
Solliciteer
21 januari 2022

Medewerker communicatie en burgerparticipatie

Om ons team Communicatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Medewerker communicatie en burgerparticipatie

Inhoud van de functie

NIRAS heeft de opdracht om met de Belgische bevolking een breed participatief proces op te zetten en voorstellen te maken voor het nationaal beleid inzake het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval. Binnen het team Communicatie en Participatie ben je verantwoordelijk voor het opvolgen en mee uitwerken van dit participatieve proces en de uitbouw van de communicatie rond dit thema.

Je verantwoordelijkheden

Om te komen tot een langetermijnoplossing voor het hoogactieve en/of langlevende afval is een langdurig participatief traject noodzakelijk. Je bouwt mee aan de uitwerking van dit traject dat loopt over verschillende generaties heen: een hele uitdaging.

In een eerste fase zal je actief bijdragen aan de voorbereiding, uitvoering en documentatie van een groot participatief proces, in samenwerking met de communicatie- en O&O-teams en met derde partijen. Hierbij zal je een belangrijk netwerk uitbouwen.

Deze expertise stelt je in staat om bijkomende manieren van communiceren en van het betrekken van de bevolking te bedenken en voor te stellen en deze toe te passen in het beslissingsproces. Je verankert de ervaring die we hebben opgedaan in onze organisatie:

 • Je gebruikt die ervaring om verbetervoorstellen te formuleren en voor een aanhoudende communicatie en participatie met de stakeholders over het langetermijnbeheer van radioactief afval in België;
 • Je bent betrokken bij voorstellen voor toekomstige participatieve processen, van concept tot uitvoering;
 • Je realiseert dit samen met collega’s van het team communicatie en van het team O&O;
 • Je zoekt aanleidingen om over deze maatschappelijke uitdaging te communiceren en in dialoog te gaan en ontwikkelt projecten om dit onderwerp zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Je krijgt een gevarieerd en uitdagend takenpakket. Hieronder lees je het leeuwendeel van de zaken waarmee je dagelijks zal bezig zijn tijdens een eerste fase:

 • Je volgt de werkzaamheden van een team van experten die het participatieve proces organiseren van nabij op en draagt hiertoe bij, je vertegenwoordigt NIRAS tijdens vergaderingen en overleg;
 • Je bereidt materiaal voor dat gebruikt kan worden tijdens het proces zoals nota’s en basismateriaal voor de verschillende communicatiemiddelen;
 • Je gaat geregeld ter plaatse waar gemeenten of inwoners initiatieven nemen om inwoners te informeren en participatievormen te gebruiken;
 • Je bewaakt mee de kwaliteit van het proces en controleert of voldoende resultaat wordt gehaald. Je doet aan conceptbewaking;
 • Je evalueert of het proces de Belgische bevolking voldoende bereikt, of de doelgroepen actief participeren en of de planning wordt gerespecteerd;
 • Je analyseert de werking van het proces en stuurt mee bij waar nodig;
 • Je rapporteert aan je collega’s de voortgang van het project en voorkomt mogelijke ontsporingen;
 • Je werkt mee aan de redactie van de teksten.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de sociologie, psychologie, politieke wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring met interesse in wetenschap of een master in de wetenschappen met interesse in maatschappelijke dialoog;
 • Een eerste relevante ervaring van vijf jaar in een soortgelijke functie is een belangrijke troef;
 • Je bent een diplomaat. Je prospecteert, maakt afspraken, bouwt netwerken op en onderscheidt jezelf door jouw tact. Je garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie waarover je beschikt;
 • Je bent welbespraakt en kan voorbeeldig presentaties geven. Je doet dit in meerdere talen;
 • Je behoort tot de Franstalige taalrol[1] en bent functioneel tweetalig Frans-Nederlands (mondeling en schriftelijk). Daarnaast heb je ook een goede kennis (geschreven en gesproken) van de Engelse taal. Kennis van Duits is een plus;
 • Je bent gestructureerd en hebt een goed gevoel voor planning en rapportage. Je bent vertrouwd met projectmanagement en kan in alle omstandigheden vlug reageren;
 • Je bent in staat om zelfstandig te denken, een toezichthoudende rol op te nemen en  de aan u toegewezen taken uit te voeren;
 • Je hebt goede redactionele capaciteiten;
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken;
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent;
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word, Excel en PowerPoint.

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.
 • Structureel telewerk van twee dagen per week gemiddeld.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze site in Dessel-Mol (provincie Antwerpen).

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Sandy Blairon

Email: jobs@nirond.be
Tel: 02 212 18 04

 

[1]De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader. Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Franse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

Projectleider ICT (security)
Solliciteer
21 januari 2022

Projectleider ICT (security)

Om ons team Corporate Service Information & Communication Technologies te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Projectleider ICT (security)

Inhoud van de functie

Binnen het team Corporate Service Information & Communication Technologies ben je verantwoordelijk voor het leiden en beheren van diverse ICT-projecten, waarbij de nadruk ligt op security projecten.

Je verantwoordelijkheden

 • Je analyseert de problemen of behoeften die in de projectaanvraag van een klant worden geïdentificeerd, om een concreet en doelgericht projectplan uit te werken.
 • Je definieert en plant het project om een duidelijke leidraad en projectaanpak te hebben voor de uitvoering ervan. Hiertoe dien je de goedkeuring van het projectvoorstel (inhoudelijke definiëring, aanpak, budget en de planning) van zowel de klant als het management te verkrijgen.
 • Je werkt mee aan het opvolgen en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen dat de projectresultaten behaald worden.
 • Je zorgt ervoor dat de projectmedewerkers individueel en in team zodanig presteren dat het project gerealiseerd wordt en dat zij hiervoor de nodige inhoudelijke bekwaamheden kunnen ontwikkelen.
 • Je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project aan het management om eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken.
 • Je informeert en sensibiliseert alle actoren en overlegt regelmatig met de projectpartners met als doel een draagvlak te creëren.
 • Ten slotte draag je het project over naar de organisatie om een succesvolle implementatie van de projectresultaten mogelijk te maken.

Je profiel

 • Je hebt een bachelor behaald in een ICT gerelateerde richting (of gelijkwaardig door ervaring), aangevuld met een opleiding in een projectmethodologie. Je beschikt over 4 tot 7 jaar relevante ervaring als ICT Projectleider.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je behoort tot de Franstalige taalrol[1] en bent functioneel tweetalig Frans-Nederlands (mondeling en schriftelijk). Daarnaast beschik je ook over een goede basiskennis Engels.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.
 • Je hebt kennis van beveiliging en risicobeheersing in het ICT-domein, zowel op het gebied van infrastructuur, projectgegevens en databases als op het gebied van applicatiebeheer en -ontwikkeling (DevOps).
 • Kennis van ISO2700x (of gelijkaardige beveiligingsnormen zoals NIST 800-53) en ervaring met het toezicht op en de uitvoering van een Information Security Management System (ISMS) zijn een pluspunt.

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema;
 • Twee dagen telewerk (gemiddeld) per week.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen).

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer:

Mevrouw Sandy Blairon

Email: jobs@nirond.be
Tel: 02 212 18 04

 

[1] De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlandse taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Franse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

communicatiemedewerker NIRAS
Solliciteer
10 januari 2022

communicatiemedewerker NIRAS

Om ons team Communicatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Communicatiemedewerker Corporate

Inhoud van de functie

Binnen het team Corporate Communicatie ben je mee verantwoordelijk voor een heldere en vlotte communicatie over NIRAS en haar activiteiten naar diverse doelgroepen.

Je verantwoordelijkheden

Je krijgt een gevarieerd en uitdagend takenpakket. Hieronder lees je het leeuwendeel van de zaken waarmee je dagelijks zal bezig zijn:

 • Als spil van het team communicatie zorg je ervoor dat de organisatie perfect verloopt. Je beheert onze administratie als een echte account en bent verantwoordelijk voor:
  • De opvolging en bewaking van de communicatiebudgetten in Microsoft Dynamics AX.
  • De opvolging van bestelbonnen en facturen.
  • Het beheer, onderhoud en verdere uitbreiding van de databases in ons CRM-systeem volgens de GDPR-normen, implementatie en verdere uitbreiding van CRM-systeem.
  • Het beheer van alle communicatiemateriaal.
  • De organisatie van de teamvergaderingen. Je levert je bijdrage, maakt de verslagen van de vergaderingen op en zorgt voor de opvolging ervan.
  • Je overlegt op regelmatige basis met de externe leveranciers waaronder het creatieve bureau, drukkerijen, copywriters, fotografen, …
 • Als communicatiespecialist ga je in overleg met het team en in functie van het jaarlijks communicatieplan aan de slag om onze boodschappen op een zo effectieve en efficiënt mogelijke manier bij doelgroepen te brengen. Hiervoor zal je nauw samenwerken met de interne en/of externe copywriters. Dankzij jouw inspanningen leren de doelgroepen NIRAS en haar activiteiten beter kennen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de publicatie en opvolging van onze boodschappen en informatie op de verschillende dragers:
  • Je staat in voor het beheren en actualiseren van de website van NIRAS en zorgt voor een waardevolle en boeiende inhoud.
  • Je verzorgt de communicatie op sociale media en volgt deze ook nauwgezet op.
  • Je bent verantwoordelijk voor de externe nieuwsbrieven die we op regelmatige basis naar de verschillende doelgroepen sturen.
  • Je volgt de ‘info@’ mail op en brieft intern verder waar nodig. Je zorgt ervoor dat mensen die met ons in contact komen via de website of sociale media snel een antwoord of reactie krijgen.
  • Indien nodig werk je mee aan het uitbouwen van communicatiecampagnes naar specifieke doelgroepen of een groter publiek.
  • Je streeft naar een continue verbetering van de resultaten van de digitale communicatie, zowel wat SEA, sociaal, e-mail, landingspagina’s als website betreft.
  • Je meet en bewaakt de communicatie op alle kanalen en verkrijgt zo het nodige inzicht.
 • Je zal deel uitmaken van de werkgroep interne communicatie en meehelpen bij het uitvoeren van het interne communicatieplan om ervoor zorgen dat de medewerkers op de juiste manier worden geïnformeerd en zich betrokken voelen. Tevens zal je interne projecten opzetten zoals bijvoorbeeld lunch & learns.

Je profiel[i]

 • Je hebt een bachelorsdiploma in communicatie of gelijkwaardig en minstens vijf jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je bent bovenal een enthousiast en proactief persoon die veel zin heeft om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
 • Er zit toch al wat ervaring in jouw rugzak. Je herkent de taken zoals hierboven omschreven en hebt deze ook al bij een vorig bedrijf, organisatie of bureau uitgevoerd.
 • Je bent een digital native maar hebt ook een goede kennis van de meer klassieke media zoals print, tv, radio. Op die manier kan je telkens de meest optimale communicatiemix uitwerken.
 • Je hebt voeling met onze sector en met communicatie omtrent wetenschappelijke en maatschappelijke aangelegenheden.
 • Naast jouw interesse voor wetenschap ben je een specialist in B2B/B2C-communicatie om de belangen van onze instelling te vertegenwoordigen naar diverse doelgroepen.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en onderscheid jezelf door je uiterste nauwkeurigheid en tact, en garandeert tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de informatie waarover je beschikt.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je beschikt over zeer goede redactionele en mondelinge vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Frans. Daarnaast heb je een goede kennis (geschreven en gesproken) van de Engelse taal. Kennis van andere talen is een plus.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word, Excel en PowerPoint, en hebt goede noties van het beheer van digitale en grafische programma's zoals Adobe Creative Suite.
 • Je hebt ervaring met een Microsoft Dynamics omgeving en het beheer van data.

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan :

Mevrouw Sandy Blairon

Email: jobs@nirond.be
Tel: 02 212 18 04

 

[i]De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in het Nederlandse taalkader is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

 

Diensthoofd previsioneel beheer
Solliciteer
22 december 2021

Diensthoofd previsioneel beheer

Voor onze dienst Previsioneel Beheer, zijn we op zoek naar een Diensthoofd Previsioneel Beheer

Inhoud van de functie

De dienst Previsioneel Beheer, onder het gezag van een diensthoofd, omvat:

 • de expertisegroep Inventaris van radioactief afval,
 • de expertisegroep Ontmantelingsplannen,
 • de expertisegroep Economische studies, tarieven en inventaris van de nucleaire passiva
 • en de expertisegroep Financiële risico's op zeer lange termijn.

Daarnaast is de dienst Previsioneel Beheer ook belast met de coördinatie van de opstelling van technisch financiële referentiedocumenten, zoals (niet-exhaustieve lijst):

 • het tienjarenplan en de updates ervan;
 • de gids voor de uitvoering van de activiteiten op lange termijn (GRAAL) en de updates ervan;
 • de referentiescenario's voor de vaststelling van de retributies;
 • de evaluatie van de afstemming tussen het referentiescenario en de beheerprocedés via NOA (“Netwerk Opvolging Afval”).

Plaats in de organisatie

Het diensthoofd Previsioneel Beheer (N-2) hangt hiërarchisch af van de directeur Previsioneel Beheer, Financiën en Contracten (N-1), bij wie hij rekenschap en verantwoording aflegt.

Competentiedomeinen

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur Previsioneel Beheer, Financiën en Contracten coördineer je alle activiteiten in het kader van het Previsioneel Beheer, waaronder de technische inventaris van het radioactieve afval en de nucleaire passiva, de goedkeuring van ontmantelingsplannen, het formuleren van adviezen aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen over het beheer van verbruikte splijtstoffen en de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales, het opstellen van het referentiescenario voor het langetermijnbeheer van radioactief afval, de uitvoering van economische studies ter voorbereiding van tariefherzieningen, de vaststelling van retributies voor de tenlasteneming van het afval, de analyse van de financiële risico’s, de voorbereiding en opvolging van het tienjarenplan en de beheerplannen op zeer lange termijn.

Je verantwoordelijkheden

 • Je geeft dagelijks leiding aan een team van een tiental medewerkers, waarbij je de taken verdeelt naargelang de competenties van elkeen.
 • Je zorgt voor de goede werking van de dienst en vormt de schakel met de directie.
 • Je begeleidt, ondersteunt en motiveert je collega’s bij de uitvoering van hun taken.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van de instelling, waarbij je in het bijzonder de bedrijfsvisie vertaalt in operationele doelstellingen voor jezelf en voor de leden van je team.
 • Je stelt concrete actieplannen voor op het gebied van het previsionele beheer en zorgt voor de opvolging van de uitvoering ervan.

Je profiel

 • Je bezit een master in Engineering, Business Engineering of Economie.
 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring in een of meer van de bovengenoemde domeinen.
 • Een aanvullende opleiding, die je in staat stelt problemen met een technisch-economische dimensie op een vlotte manier aan te pakken, is een pluspunt.
 • Je hebt ruime ervaring in het beheer van omvangrijke projecten en bent in staat talrijke dossiers gelijktijdig te behandelen.
 • Je hebt grote belangstelling voor sociaal-politieke materies en de werking van overheidsinstanties.
 • Je bent in staat een team te begeleiden, te ondersteunen en te motiveren bij de uitvoering van zijn opdrachten.
 • Je kunt goed zelfstandig werken.
 • Je bent productief, toegewijd, proactief, polyvalent, flexibel en dienstvaardig, hebt gevoel voor verantwoordelijkheid en kwaliteit, en bent stressbestendig.
 • Je hebt sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je bent dynamisch, creatief en enthousiast.
 • Je geeft blijk van assertiviteit en bent een goede onderhandelaar.
 • Je bent tweetalig Frans/Nederlands, hebt een goede kennis van het Engels en beschikt tevens over uitstekende schrijfvaardigheden.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

NIRAS biedt je

 • Toekenning van een diensthoofdpremie van 400 euro bruto per maand, als de functie op professionele en doeltreffende wijze wordt vervuld.
 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.).
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Kandidatuur[1]

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan uiterlijk op 15/01/2022:

Mevrouw Sandy Blairon

Email:  jobs@nirond.be
Tel: 02 212 18 04

 

[1] De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Franse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

Information Security Officer
Solliciteer
20 december 2021

Information Security Officer

Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Information Security Officer

 

Inhoud van de functie

In het kader van de verdere ontwikkeling van het Information Security beleid  is NIRAS momenteel op zoek naar een Information Security Officer (M/V) voor een voltijdse functie in vast dienstverband.

Het Information Security Risk Committee (ISRC) is verantwoordelijk voor het beleid en voor de opvolging van het beleid inzake informatiebeveiliging binnen NIRAS en Belgoprocess. De Information Security Officer (ISO) speelt hierin een cruciale rol en  rapporteert aan het ISRC.

Wij zoeken een Information Security Officer met een gedegen en brede digital governance en risk expertise, om NIRAS en Belgoprocess te begeleiden en ondersteunen in hun verdere ontwikkeling naar een stabiele, digitale werkomgeving, waarbij nieuwe applicaties worden geïmplementeerd en processen en werkomgevingen verder gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden.

Je verantwoordelijkheden

 • Je bepaalt mede het beleid en de langetermijnstrategie inzake informatiebeveiliging; hiervoor werk je nauw samen met verschillende teams.
 • Je voert het informatiebeveiligingsbeleid uit en onderhoudt het.
 • Je adviseert de organisatie omtrent informatiebeveiliging op strategisch en tactisch niveau;
 • Je verleent technisch advies bij aanbestedingen die georganiseerd worden door de Corporate Service ICT van NIRAS en Belgoprocess;
 • Je waakt over de compliance inzake informatiebeveiliging met de vigerende regel- en wetgeving en normen ;
 • Je stelt een meerjarenprojectplan op om het maturiteitsniveau van informatiebeveiliging te verbeteren en stuurt, coördineert de uitvoering ervan aan en volgt deze op;
 • Je doet verbetervoorstellen en bewaakt de effectiviteit van beheermaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging;
 • Je monitort en rapporteert over de risico's en beheersmaatregelen in het domein van informatiebeveiliging en ondersteunt de corporate service ICT waar nodig;
 • Je volgt incidenten gerelateerd aan informatiebeveiliging nauwgezet op, rapporteert hierover aan het ISRC en je bent in staat om hier heldere post-analyses van te maken;
 • Je bent het aanspreekpunt bij informatiebeveiligingsveiligheidsaudits en single point of escalatie voor alle informatiebeveiligingszaken;
 • Je doet aanbevelingen ter verbetering van de informatiebeveiliging op basis van de resultaten van audits of op basis van de analyses van informatiebeveiligingsincidenten;
 • Je deelt actief kennis over informatiebeveiliging, geeft vorm en inhoud aan de realisatie van oplossingen en neemt je collega's daarin mee. Hierbij adviseer je allerhande profielen binnen de organisatie over informatiebeveiliging en je waarborgt een goede communicatie tussen alle betrokkenen ;
 • Je neemt initiatieven om de bewustwording binnen de organisatie te bevorderen op het gebied van risico’s  en maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging.

Je profiel[1]

 • Je beschikt over een masterdiploma in de informatica of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt bij voorkeur vijf jaar ervaring in governance, risk en compliancebeheer, in een gelijkaardige functie;
 • Je bent in staat om logisch en effectief te communiceren met gesprekspartners met verschillende niveaus en achtergronden;
 • Je bent in staat om complexe informatie op een eenvoudige en gestructureerde manier over te brengen;
 • Je gaat methodisch en georganiseerd te werk;
 • Je overtuigingskracht laat je toe om met rationele argumenten te overtuigen;
 • Je bent resultaatgericht en stressbestendig;
 • Je wenst je verder te ontwikkelen in de verschillende kennisdomeinen van informatiebeveiliging (Cloud Security, Security Architecture, Privacy Security, Cyber Resilience, Digital Risk Management, DevSecOps, Data Security, ...);
 • Certificaten in Security governance, risk en compliance zijn een plus.
 • Je hebt een zeer goede schrijf- en spreekvaardigheid in zowel het Frans als het Nederlands. Je beheerst het Engels voldoende om te kunnen communiceren met internationale contacten. 
 • Je hebt een zeer goede kennis van de courante pc-/softwarepakketten (MS Office, Internet, enz.).

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.).
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en verplaatst je bij gelegenheid naar onze site in Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

 

Mevrouw Sandy Blairon

Email:  jobs@nirond.be
Tel :02 212 18 04

 

_______________________

[1]De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Nederlandse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

Veiligheidscoördinator
Solliciteer
07 december 2021

Veiligheidscoördinator

Om het team Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Beveiliging (VGMB) te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Veiligheidscoördinator/Veiligheidstoezichter

Inhoud van de functie
Je speelt een sleutelrol in de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van NIRAS voor de bouwplaatsen in Dessel, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Je draagt bij tot de bescherming en de veiligheid van de werknemers in het kader van het project voor de berging van radioactief afval.

Je verantwoordelijkheden 
•    Je evalueert de beroepsrisico’s op de bouwplaatsen (co-activiteit, verkeer, hefwerktuigen, bouwplaatsmachines, opslag, toegang enz.).  
•    Je vervult de functie van veiligheidscoördinator, zoals beschreven in artikel 11 en artikel 22 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, die er met name in bestaat: 
     o    het veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen en bij te werken (ontwerp en verwezenlijking);
     o    het coördinatiedagboek op te stellen en aan te vullen;  
     o    het postinterventiedossier op te stellen en aan te vullen; 
     o    de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en preventiebeginselen op de bouwplaatsen te controleren. 
•    Je werkt de preventie- en veiligheidsplannen uit en verbetert ze.    
•    Je werkt mee aan de ontwikkeling van de veiligheidscultuur.

Je profiel (1)
•    Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, in de industriële wetenschappen of in de architectuur en hebt minstens vijf jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie met expertise als projectingenieur veiligheid.
•    Je hebt een aanvullend diploma preventieadviseur niveau 1 of 2 en beschikt over een getuigschrift veiligheidscoördinator niveau A.
•    Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
•    Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
•    Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. Daarbij lever je kwaliteitswerk en heb je aandacht voor detail.
•    Je bent diplomatisch en tactvol in de omgang, legt makkelijk contacten en legt een uitgesproken klantgerichtheid aan de dag.
•    Je bent in staat zelfstandig te werken en geeft blijk van assertiviteit op bouwplaatsen.  
•    Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands; kennis van het Frans en het Engels is een sterke troef.
•    Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

NIRAS biedt je
•    Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
•    Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, evenals aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques enz.).
•    Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
•    Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 
Je werkt voornamelijk in Dessel-Mol (provincie Antwerpen), je verplaatst je af en toe naar onze sites in Brussel en Fleurus. 

Kandidatuur
Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Mevrouw Sandy Blairon
Email: jobs@nirond.be 
Tel: 02 212 18 04

_______________________
(1) De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.
De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader. 
Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Nederlandse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.
 

Directiesecretaris
Solliciteer
03 november 2021

Directiesecretaris

Om de directeur-generaal en de dienst Communicatie te ondersteunen, zijn wij momenteel op zoek naar een Directiesecretaris

 

Inhoud van de functie

In je functie ondersteun je de directeur-generaal en de dienst Communicatie, die rapporteert aan de directeur-generaal, bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Je ondersteunt hen proactief op organisatorisch en administratief vlak.

Je verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt de directeur-generaal met je administratieve talent; je hebt een vertrouwensfunctie waarin organiseren en anticiperen centraal staan.

   Je verzorgt in dit kader de volgende taken:

 •  interne communicatie en coördinatie van informatie van de directeur-generaal naar de verschillende diensten en medewerkers.
 • opvolging, verwerking, sortering en distributie van de inkomende (mail)correspondentie.
 • agendabeheer.
 • voorbereiding van allerlei meetings en bijeenkomsten.
 • voorbereiding van documenten en power-point presentaties.
 • opmaken van notulen van meetings en de verdere opvolging ervan.
 • organisatie en logistieke ondersteuning van vergaderingen (materiaal, reservaties, catering, documenten voorbereiden, enz.).
 • meedenkend opvolgen van verschillende lopende acties, dossiers en gebeurtenissen (bv. afspraken, contacten met interne en externe personen, inhoudelijke zaken, enz.).
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor interne en externe contacten via mail, telefoon en face-to-face.
 • filteren van vragen en opmerkingen.ontvangen van bezoekers op een professionele manier.
   
 • Je beheert de administratie van de dienst Communicatie als een echte account en bent verantwoordelijk voor:
   
 • de opvolging en bewaking van de communicatiebudgetten in Microsoft Dynamics AX.
 • de opvolging van bestelbonnen en facturen.
 • het beheer, onderhoud en verdere uitbreiding van de databases in ons CRM-systeem volgens de GDPR-normen.
 • het beheer van alle communicatiemateriaal.
 • de organisatie en logistiek van de vergaderingen. Je verzamelt op voorhand de nodige input zodat de vergadering goed wordt voorbereid, je maakt de verslagen van de vergaderingen en zorgt voor de opvolging ervan.
 • Je overlegt op regelmatige basis met interne diensten (bv. vertaaldienst) en de externe leveranciers waaronder het creatieve bureau, drukkerijen, copywriters, fotografen, enz.

Je profiel[1]

 • Je hebt een bachelordiploma in secretariaat/office management/management assistant.
 • Je kan zelfstandig werken, maar vindt ook teamgeest belangrijk.
 • Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je hebt aanleg voor administratie en organisatie.
 • Je bent discreet en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent een geboren organisator en multitasker, proactief, anticiperend, assertief, stressbestendig, excellent in de coördinatie van zaken.
 • Je bent dynamisch, servicegericht, werkt snel en zeer nauwkeurig; je volgt alles spontaan en proactief op.
 • Je bent flexibel in denken en doen.
 • Je hebt uitstekende verbale en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en het Frans. Je beheerst ook voldoende het Engels om met internationale contacten te communiceren.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de courante pc-/softwarepakketten (MS Office, Internet, enz.).
 • Je werkt voltijds in een 40-urenregime.

NIRAS biedt je

 • Je komt terecht in een inspirerende omgeving en maakt deel uit van een enthousiast en gedreven team.
 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.).
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Sandy Blairon

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

_______________________

[1] De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in de Franse taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

Zelfstandige Gids voor Tabloo
Solliciteer
18 oktober 2021

Zelfstandige Gids voor Tabloo

Om ons team Communicatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

Zelfstandige gids voor Tabloo

 

Wat is Tabloo?

Tabloo bevindt zich in Dessel en heeft twee functies die elkaar aanvullen. Aan de ene kant is het een bezoekerscentrum met een uitgebreid informatieprogramma over het beheer van radioactief afval, bestemd voor een gevarieerd publiek, gaande van scholen tot verenigingen en bezoekers van alle leeftijden. Aan de andere kant doet Tabloo ook dienst als ontmoetingsplaats.

Inhoud van de functie

Via Tabloo kun je door verenigingen en scholen gevraagd worden om het bezoek aan de tentoonstelling of de oppervlaktebergingssite te begeleiden, een workshop te begeleiden of een bezoek te leiden in het laboratorium waar radioactieve bronnen worden gehanteerd.*

Je informeert de bezoekers aan de hand van teksten die als basis dienen voor de rode draad en het tijdschema die tijdens het bezoek moeten worden gerespecteerd.

Je krijgt een aangepaste opleiding en een syllabus om de nodige kennis over het onderwerp op te doen.

Je verantwoordelijkheden

 • Je leidt de bezoekers door de permanente tentoonstelling van Tabloo.*
 • Je begeleidt het bezoek/de wandeling naar de oppervlaktebergingssite.*
 • Je animeert workshops voor lagere of middelbare scholen.*
 • Je begeleidt leerlingen van de derde graad tijdens sessies in het laboratorium waar radioactieve bronnen worden gehanteerd.*
 • Je beantwoordt op passende wijze de vragen van de bezoekers. Daartoe doe je kennis op via de verstrekte opleidingen en documenten. Je beheerst deze kennis.
 • Je verstrekt objectieve en feitelijke informatie over radioactiviteit en het beheer van radioactief afval.
 • Je dialogeert met de bezoekers, zonder polemieken te voeren.
 • Je verwelkomt je bezoekers aan het onthaal.

Je profiel

 • Je hebt minstens een diploma van hoger onderwijs van het korte type.
 • Je hebt belangstelling voor technologie en wetenschappen.
 • Ervaring als (bedrijfs)gids is een pluspunt.
 • Je bent in staat op gestructureerde wijze informatie te verstrekken en tot de essentie te komen, rekening houdend met de richtlijnen inzake timing en inhoud.
 • Je bent sociaal en communicatief, in staat om een relatie met het publiek aan te knopen en belangstelling en nieuwsgierigheid op te wekken.
 • Je hebt een verzorgd voorkomen.
 • Je gaat onverstoorbaar om met onverwachte gebeurtenissen.
 • Je hebt het talent om je aan te passen aan je doelgroep.
 • Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans en het Engels, of Franstalig met een goede kennis van het Nederlands en het Engels.
 • Je bent bereid deel te nemen aan een assessment, een technische opleiding en een opleiding voor gidsen.
 • Je bent zeer flexibel en kan worden opgeroepen wanneer nodig. Je werktijden hangen af van het aantal bezoekers. Avond- en weekendwerk maken deel uit van de opdracht. Tabloo is zes dagen per week geopend voor het publiek (zaterdag gesloten).
 • Je bent beschikbaar voor blokken van een halve dag (ochtend, middag of avond), verspreid over ten minste drie dagen per week, inclusief het weekend.
 • Je hebt een zelfstandigenstatuut in hoofdberoep of in bijberoep.

NIRAS biedt je:

 • Een boeiende uitdaging.
 • Een aangename en stimulerende werkomgeving die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.
 • Een enthousiast en gemotiveerd team.
 • Een vaste vergoeding voor elke prestatie en een kilometervergoeding.

Plaats van tewerkstelling 

Je voert je taak uit bij Tabloo, Gravenstraat 73 in 2480 Dessel.

Kandidaturen

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Sandy Blairon

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

 

Data Scientist
Solliciteer
11 augustus 2021

Data Scientist

Om onze Corporate Service Information Data Knowledge Management (CS-IDKM) te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een Data Scientist

 

Inhoud van de functie

De Corporate Service Information Data Knowledge Management (CS-IDKM) heeft een meerjarenprogramma ontwikkeld dat op drie pijlers is gebaseerd: Information, Data en Knowledge.

Gezien de prioriteit van het oppervlaktebergingsproject voor laagactief en/of kortlevend afval, spitsen onze activiteiten zich in eerste instantie toe op de behoeften waarin voor dit dossier moet worden voorzien, zonder de andere prioriteiten uit het oog te verliezen. We moeten er dus voor zorgen dat wat we ontwikkelen voldoende generiek is om op het geheel van NIRAS/Belgoprocess te worden toegepast.

Een groot aantal gegevens die in verschillende databases worden beheerd, ondersteunt de afvalbeheer- en afvalbergingsprocessen.

We zijn op zoek naar een Data Scientist om ons multidisciplinair team te vervoegen.

Hij zal belast zijn met het voorstellen van een strategie en een aanpak voor het gegevensbeheer, rekening houdend met de huidige situatie en prioriteiten. Hij zal verbeteringen aan de relationele modellen van de databases voorstellen en de masterdata bepalen. Hij zal zorgen voor de invoering en toepassing van governance ter zake en voor de totstandbrenging van datasets, zodat NIRAS/Belgoprocess te allen tijde kan beschikken over kwalitatieve, unieke en accurate gegevens.

Bovendien zal hij, vanuit operationeel oogpunt, een cruciale rol spelen bij de vakteams om de te registreren gegevens van de afvalproducenten en de technische operaties op een kwalitatieve en efficiënte manier te beheren.

Je verantwoordelijkheden

 • Meewerken aan het voorstel voor een strategie voor het beheer van gegevens die op het niveau van NIRAS/Belgoprocess gedeeld worden.
 • De governance met betrekking tot het gegevensbeheer uitwerken en ontwikkelen, en de toepassing en het documentaire beheer ervan verzekeren.
 • Uitwerken en implementeren van de relationele datamodellen op basis van de analyse van de bestaande data en huidige relationele schema’s, in nauwe samenwerking met de Data Engineer en de Data Analyst.
 • Ontwikkelen en implementeren, met de steun van de Enterprise Architect, het CS-IDKM-team, de CISO en de DPO, van de technische normen die de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid, traceerbaarheid, context en kwaliteit van de gegevens garanderen, alsook de naleving van de geldende wetgeving op nucleair gebied.
 • Samenwerken met de eigenaars van databases, de Corporate Service ICT en de Architecture Board om hun behoeften te begrijpen en te integreren in de strategie en de relationele schema’s, en om te zorgen voor de aanvaarding van veranderingen inzake gegevensbeheer, alsook met de leden van het CS-IDKM-team in het kader van de projecten van het IDKM-programma.

Je profiel [1]

 • Je hebt een masterdiploma met een technische/engineeringopleiding in informatica of minstens vijf jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans. Schriftelijke kennis van het Engels wordt op prijs gesteld.
 • Je bent in staat te interageren met verschillende afdelingen en beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden.
 • Je beschikt over zeer goede communicatie-, analyse- en synthesevaardigheden.
 • Je bent conceptueel sterk en goed in het stellen van prioriteiten.
 • Je bent in staat de businessbehoeften te vertalen door de gegevens te analyseren en de impact ervan op het relationele model te bepalen.
 • Je hebt een goede kennis van het plannen, ontwerpen en realiseren van masterdata met behulp van Microsoft-tools.
 • Je beschikt over:
  • kennis van en ervaring met technieken en tools voor de verwerking van gegevens, het beheer van de databases (SQL Server, SQL DB, MS Access) en de visualisatie ervan ;
  • kennis van en ervaring met technieken en tools voor het modelleren van gegevens,  bijvoorbeeld: Enterprise Architecture (Sparx) ;
  • algemene kennis van de concepten, van het analyseren van de behoeften tot het ontwerpen van OO-, multitier-, web- en/of UML- omgevingen;
  • goede kennis van Data Warehouse- en BI-concepten, -processen en -architecturen;
  • kennis van Data Warehouse-veiligheidsaspecten;
  • kennis van de bouw van de volgende Data warehouse-componenten: data-integratie (ETL), rapporten en analyses (BI), databases en metadata;
  • het vermogen om het ontwerp van nieuwe bedrijfsprocessen en gegevensmodellen te herzien, waarbij je inzicht toont in het toepassingsgebied, de strategieën en de bedrijfsdoelstellingen;
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware en O365.
 • Je analyseert de impact van (open) standaarden voor een continue verbetering van de modellering van gegevens.
 • Je bent autonoom, geëngageerd en toont doorzettingsvermogen.

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling 

Je zal voornamelijk tewerkgesteld zijn in onze kantoren in Brussel en zal je regelmatig verplaatsen naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Sandy Blairon

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

____________________________________

 [1] De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlandse taalkader.

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in het Franse taalkader is ingeschreven of kan worden ingeschreven.

 

 

Ontmantelingsdeskundige
Solliciteer
13 juli 2021

Ontmantelingsdeskundige

Om onze dienst Financiën en Contracten te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Ontmantelingsdeskundige

 

Inhoud van de functie

NIRAS heeft, binnen het takenpakket Ontmantelingsplan, een voltijdse vacature voor een ontmantelingsdeskundige.

De medewerker zal worden tewerkgesteld in een dynamische, multidisciplinaire ploeg en zal talrijke contacten hebben met vertegenwoordigers van alle Belgische nucleaire installaties.

Je verantwoordelijkheden

 • Je analyseert, evalueert en keurt de door de betrokken nucleaire exploitanten opgestelde ontmantelingsplannen goed, op basis van de richtlijnen van NIRAS. De evaluatie heeft zowel betrekking op de globale technische uitvoering van de ontmanteling als op de raming van de kosten van deze activiteiten, en heeft ook tot doel de aan te leggen provisies te bepalen.
 • Je verleent adviezen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in het kader van vergunningsaanvragen voor nucleaire installaties.
 • Je doet de periodieke opvolging van de lopende ontmantelingsoperaties bij de nucleaire exploitanten (buiten NIRAS-Belgoprocess).
 • Je vervult de functie van deskundige in nationale en internationale organen in het kader van de ontmanteling.
 • Je beheert de budgettaire en contractuele aspecten van alle activiteiten waarmee je belast bent en voert deze activiteiten uit volgens de opgestelde contracten, de doelstellingen, en de vastgestelde termijnen en budgetten.

Je profiel[1]

 • Je beschikt over een masterdiploma van burgerlijk of industrieel ingenieur.
 • Je bouwde een relevante ervaring van verscheidene jaren op. Elke aanvullende opleiding op nucleair gebied vormt een belangrijke troef.
 • Je hebt voldoende kennis van de ontsmettings- en ontmantelingstechnieken voor installaties, het beheer van radioactief afval, de nationale en internationale regelgeving inzake ontmanteling.
 • Je bezit de nodige ervaring, bekwaamheid en maturiteit om de opvolging en rapportering van activiteiten op administratief vlak te bespreken en te verzekeren.
 • Je beschikt over communicatieve vaardigheden (voor vergaderingen, besprekingen en presentaties) die vereist worden door de werking van NIRAS en door contacten met derden (nucleaire exploitanten, bevoegde overheden ...).
 • Je bent in staat, om met de nodige toewijding en efficiëntie, in team te werken en interacties met de verschillende collega’s te organiseren.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je geeft in het bijzonder aandacht aan organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je kan zonder problemen evolueren in een tweetalige omgeving (FR/NL); actieve kennis van het Engels vormt een bijkomende troef.
 • Je hebt de nodige ervaring, bekwaamheid en maturiteit voor het werken met  gegevensbanken en spreadsheets (rekenbladsoftware).
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden.
 • Een omgeving en werkomstandigheden die je in staat stellen een nationaal en internationaal erkend deskundige te worden in je discipline of vakgebieden.
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.).
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen), Fleurus (provincie Henegouwen) en naar de sites van de nucleaire exploitanten in België.

Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Sandy Blairon

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

_______________________

[1] De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden op de Nederlandse of Franse taalrol. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Franse taalrol.

Medewerker contractbeheer
Solliciteer
10 juni 2021

Medewerker contractbeheer

Om onze dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een

Medewerker Contractbeheer

Inhoud van de functie

Binnen de cel Contracten ben je belast met het gecentraliseerde beheer van de overeenkomsten tussen NIRAS en de producenten van radioactief afval en de verlenging ervan, van de contracten die niet onderworpen zijn aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, van de overeenkomsten met onze industriële dochteronderneming Belgoprocess nv en de protocollen met buitenlandse agentschappen en internationale organisaties.

Je verantwoordelijkheden

 • Je zorgt voor de voorbereiding, de onderhandelingen, de afsluiting en de opvolging van de uitvoering van de bovengenoemde overeenkomsten, in nauwe samenwerking met de operationele beheerders voor wat de technische aspecten betreft en met de juridische cel voor wat de juridische kwesties betreft.
 • Je voert interne praktijken en procedures in om de totstandkoming en de opvolging van deze overeenkomsten te rationaliseren en te standaardiseren.
 • Zodra je in functie treedt, werk je actief mee aan de ontplooiing van onze nieuwe cel Contracten, alsook aan de ontwikkeling van de beheertools die nodig zijn voor de werking ervan (boordtabellen, databases).

Je profiel [1]

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een richting die relevant is voor de voorgestelde functie (jurist, econoom, handelsingenieur enz.).
 • Je bent bereid je vertrouwd te maken met de Belgische wetgeving die de werking van de instelling en het beheer van kernafval in het algemeen regelt.
 • Je bent nauwgezet, hebt oog voor detail en hecht belang aan de naleving van de interne formaliteiten en processen van de instelling, die moeten worden gevolgd bij de uitwerking, afwerking en ondertekening van de contracten.
 • Je hebt effectieve ervaring in contractuele onderhandelingen, in het bijzonder over contracten over wetenschappelijke, technische of industriële onderwerpen.
 • Het soms zeer wetenschappelijke of technische karakter van de overeenkomsten die wij moeten afsluiten schrikt je niet af.
 • Je bent een geboren onderhandelaar en bent in staat je standpunt met de nodige diplomatie en vastberadenheid kenbaar te maken, waarbij je je meningen met stevig gefundeerde argumenten onderbouwt.
 • Je organisatorisch talent stelt je in staat de uitvoering en opvolging van je taken naar behoren te plannen, en ze met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren.
 • Je stelt je flexibel op bij veranderingen en gaat vlot om met onvoorziene gebeurtenissen.
 • Je bent in staat tegelijkertijd aan verschillende belangrijke dossiers te werken, met een goed inzicht in de prioriteiten, en dringende opdrachten schrikken je niet af.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van het Frans en het Nederlands en – dit is essentieel – je schrijft met gemak, nauwkeurigheid en nauwgezetheid.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden.
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.).
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling 

Je zult voornamelijk tewerkgesteld zijn in onze kantoren in Brussel en zult je af en toe verplaatsen naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan uiterlijk op 2 juli 2021:

Mevrouw Sandy Blairon

Email:  jobs@nirond.be
Tel: 02 212 18 04

_______________________
[1] De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het Franse of Nederlands taalkader. Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in het Franse taalkader is ingeschreven of kan worden ingeschreven.
 

 

administratief/technisch medewerkers
Solliciteer
15 februari 2021

administratief/technisch medewerkers

Om het team Industrieel beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar meerdere  Administratief/Technisch medewerkers (M/V)

  

 

Inhoud van de functie

Binnen de dienst Industrieel Beheer speel je een belangrijke rol in het ondersteunen en uitvoeren van de vele dagelijkse activiteiten en heb je verschillende verantwoordelijkheden. Je staat het team dat belast is met de acceptatie van (niet) geconditioneerd radioactief afval proactief bij. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bijwerken en onderhouden van de databanken van de dienst.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst van de ophalingsaanvragen van radioactief afval en de invoer van de gegevens uit deze aanvragen in de databanken. 
 • Je staat in voor het uitvoeren van een eerste technisch-administratieve analyse van de inhoud van de ophalingsaanvragen, in samenwerking met de ‘accepteurs’ van de dienst.
 • Je staat in voor de opmaak en de opvolging van de verschillende documenten doorheen het proces van acceptatie van (niet) geconditioneerd radioactief afval.
 • Je beheert het klassement van documenten, de briefwisseling, de (digitale en papieren) archieven en de gegevensbanken, overeenkomstig de behoeften van de dienst.
 • Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe contacten via mail, telefoon en face to face.
 • Je anticipeert op de acties die verband houden met de specifieke werking van de dienst.

 

Je profiel*

 • Je bent in het bezit van een technisch wetenschappelijk bachelorsdiploma of equivalent door ervaring.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je bent veelzijdig, geeft blijk van nauwgezetheid, efficiëntie en initiatief, en bent stressbestendig.
 • Je hebt technisch inzicht en een analytisch denkvermogen om de link te leggen tussen verschillende documenten en databanken, om gegevens correct te interpreteren en de databanken te controleren en vervolledigen.
 • Je hebt zin voor organisatie.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt een uitgebreide ervaring met het gebruik van de relevante databases en computertoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel)).
 • Je hebt interesse voor het beheer van radioactief afval.
 • Een algemene kennis van de nucleaire sector is een pluspunt.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je af en toe naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, uiterlijk op 5 maart 2021, je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

 

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

_________________

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Nederlandse taalrol.

 

HR-medewerker – Rekrutering
Solliciteer
08 februari 2021

HR-medewerker – Rekrutering

Om ons team ‘Human Resources’ te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een HR-medewerker – Rekrutering

Inhoud van de functie

De HR-medewerker – Rekrutering maakt deel uit van het humanresourcesteam en rapporteert aan de secretaris-generaal. Hij werkt nauw samen met zijn collega’s, zijn coördinator en de verschillende afdelingshoofden die op zoek zijn naar kandidaten. 

Je belangrijkste verantwoordelijkheid is het vinden van de juiste persoon op de juiste plaats. Je bent daarbij een business partner en denkt mee na over de HR-noden en -behoeften en vertaalt deze in je aanpak.

Daarnaaststa je ook in voor de uitwerking van projecten in je eigen domein, neem je deel aan generieke HR-taken en ben je back-up voor je directe collega's.

Je verantwoordelijkheden

Rolbeschrijvingen en competentiemanagement

Je zorgt ervoor dat wanneer mensen aan boord komen bij NIRAS ze duidelijk weten wat hun rol is en wat van hen wordt verwacht.

 • Je zorgt ervoor dat alle rollen en bijhorende verantwoordelijkheden en competenties binnen NIRAS zijn beschreven en up to date zijn. Deze documenten dienen als basis voor een goede dagdagelijkse werking van de diensten en de ontwikkeling van elke medewerker.
 • Samen met het beheer van de rolbeschrijvingen hou je de competentiecatalogus up to date en zorg je ervoor dat de individuele competenties per medewerker en per rol in kaart worden gebracht en opgevolgd. Je zorgt er daarbij ook voor dat er in de organisatie een cultuur is waarbij kennis en competenties actief worden beheerd en gedeeld.
 • Bij het openstellen van een nieuwe vacature maak je de link met de rolbeschrijvingen. Indien nodig maak je een nieuwe rolbeschrijving aan.

Aanwerving

Je slaagt erin de beste kandidaat te selecteren voor een specifieke functie, rekening houdend met de behoeften van de afdeling en de cultuur van de organisatie.

 • Je hebt een goede kennis van de werking van de diverse diensten en sites, bevraagt en begrijpt de behoeften van de interne klant en vertaalt ze in het gewenste profiel in lijn met het HR-beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het volledige rekruteringsproces van A tot Z (organisatie, uitvoering, opvolging en evaluatie), inclusief de bijbehorende administratieve taken. Je stelt vacatures op (op basis van rolbeschrijvingen), plaatst advertenties, screent binnenkomende cv's, reageert op kandidaten, plant en voert selectiegesprekken, maakt verslagen, ontwerpt en evalueert selectietests. Bij aanwerving zorg je voor een goede administratieve opstart en onboarding.
 • Je werkt mee aan projecten die NIRAS als werkgever in de kijker zetten en onderhoudt hierin actief je netwerk.
 • Je hebt oog voor kwaliteit in alle fasen van het recruitmentproces en past hierbij de principes van de ‘Plan – Do – Check – Act’ cyclus toe.

Projecten

 • Je staat ook in voor de uitwerking en uitvoering van projecten in je verantwoordelijkheidsdomein.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma* in human resources, managementwetenschappen, arbeidsrecht, sociaal recht of psychologie en vijf à tien jaar relevante ervaring in een HR-functie en in de rekrutering van verschillende profielen in een technisch-wetenschappelijke omgeving.
 • Je bent geïnteresseerd in de technische aspecten die verbonden zijn met het opstellen van profielen van medewerkers die werkzaam zijn in de sector van het radioactieve afval.
 • Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Je bent sterk empathisch zowel in 1 op 1 contacten als in het aanvoelen van wat de noden en behoeften zijn.
 • Je denkt mee op strategisch en tactisch niveau en bent goed op de hoogte van de beleidsplannen van NIRAS en de doelstellingen binnen het HR-domein.
 • Je bent een teamspeler en kan tegelijk zeer zelfstandig werken
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je bent discreet en in staat vertrouwelijke informatie te verwerken.
 • Je werkt nauwgezet en volgt alles proactief op.
 • Je bent soepel in denken en handelen en polyvalent.
 • Je beschikt over zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en het Nederlands.
 • Je bezit een zeer goede kennis van de huidige software (MS Office, HR-toepassingen ...).

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • Een omgeving en werkomstandigheden die je in staat stellen je competenties blijvend te ontwikkelen;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan :

 

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
02 212 18 22

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Franse taalrol.

 

 

Finance Compliance Officer
Solliciteer
30 november 2020

Finance Compliance Officer

Om ons team «Financieel Beheer» te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

 FINANCE COMPLIANCE OFFICER

 

 

Inhoud van de functie

Ter ondersteuning van de coördinator Financieel Beheer bestaat je rol erin ervoor te zorgen dat de rekeningen in overeenstemming zijn met de Belgische boekhoudkundige procedures en voorschriften.

Je verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de boekhoudkundige verrichtingen en de opstelling van de financiële staten, in overeenstemming met de boekhoudkundige normen, met inbegrip van de consolidatie met de dochterondernemingen.
 • Je verifieert de juistheid van de informatie, met name op het niveau van de boekhoudkundige normen (informatie over de toepassing van de boekhoudkundige regels op de financiële stromen of op de cijfers).
 • Je maakt afsluitingsplanningen op, per kwartaal, per maand of per jaar.
 • Je bereidt audits voor en volgt ze op, of beantwoordt vragen in verband daarmee (audits van de commissaris-revisoren en het Rekenhof, zoals bepaald door de wet).
 • Je stelt rapporten op volgens de voorschriften (waarvan sommige betrekking hebben op het opstellen van de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank worden gepubliceerd).
 • Je beheert en neemt deel aan werkgroepen in je vakgebied (intern en eventueel extern).

Je profiel[1]

 • Je hebt een bachelordiploma boekhouding (met een management- of fiscale optie) of een masterdiploma in een financiële richting (financiën/boekhouding, managementwetenschappen enz.).
 • Je hebt bij voorkeur minstens zeven jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je beheerst de boekhoudkundige normen (Belgian Generally Accepted Accounting en, idealiter, International Financial Reporting Standards).
 • Je bent in staat analytisch en synthetisch te denken.
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden om interne procedures en rapporten op te stellen.
 • Je hebt belangstelling voor het beheer van radioactief afval en voor de maatschappelijke opdracht van NIRAS, en bent geïnteresseerd in de reglementaire aspecten van dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen enz.).
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans. 
 • Je hebt een goede kennis van computertoepassingen en boekhoudkundige tools (MS Office, MS Dynamics is een troef).

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.     

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
' 02 212 18 22

_______________________

[1] Het huidige taalkader van NIRAS is vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

Overeenkomstig het taalkader van NIRAS (koninklijk besluit van 18 juli 2018) wordt de functie opengesteld voor kandidaten van de Nederlandstalige taalrol.

Werken bij NIRAS

2020_Ester Stevens (landscape)_ONDRAFNIRAS

De job van ... Ester Stevens

Geïnspireerd door het maatschappelijke belang van het beheer van radioactief afval kwam Ester Stevens rechtstreeks van de schoolbanken bij NIRAS terecht. Samen met haar collega’s zet ze zich dagelijks in voor de acceptatie van het afval.

Lees meer
2020_Arno Grade_ONDRAFNIRAS

De job van ... Arno Grade

In alle stappen van de beheerketen wordt radioactief afval getransporteerd. Dat gebeurt volgens strenge veiligheidsvoorschriften. Onze medewerker Arno Grade is al ruim drie jaar mee verantwoordelijk voor het veilige transport van het afval.

Lees meer
Wouter Schroeders (NIRAS)

De job van ... Wouter Schroeders

Radioactief afval dat voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen moet op een veilige manier vervoerd en verwerkt worden. Coördinator Wouter Schroeders zorgt er mee voor dat het hele proces, van acceptatie tot verwerking, loopt als een trein.

Lees meer
Henk Van Ackerbroeck (ONDRAF/NIRAS)

De job van … Henk Van Ackerbroeck

In afwachting van een definitieve berging wordt het verwerkte afval tijdelijk bewaard in aangepaste opslaggebouwen in Dessel. Onze medewerker Henk Van Ackerbroeck volgt op of het afval er onder de juiste omstandigheden blijft opgeslagen.

Lees meer
Patrick Réeff (ONDRAF/NIRAS)

De job van ... Patrick Réeff

NIRAS staat in Fleurus in voor de sanering en ontmanteling van een site met buiten dienst gestelde nucleaire installaties. Onze onderhoudstechnicus Patrick Réeff ziet erop toe dat de werkzaamheden er in de best mogelijke omstandigheden verlopen.

Lees meer
Wim Cool (ONDRAF/NIRAS)

De job van ... Wim Cool

Samen met zijn collega’s controleert Wim Cool de studies die de veiligheid aantonen van de toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel. Zo draagt hij bij aan een veilige eindbestemming voor het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land.

Lees meer
Séverine Levasseur (ONDRAF/NIRAS)

De job van … Séverine Levasseur

NIRAS onderzoekt de mogelijkheid om hoogradioactief en/of langlevend afval te bergen in diepe kleilagen. Séverine Levasseur, RD&D-medewerkster, coördineert onder andere het onderzoek naar de impact van het uitgraven van een bergingsinstallatie.

Lees meer
Veerle Stroobant (NIRAS/ONDRAF)

De job van ... Veerle Stroobant

Veerle Stroobant zet mee haar schouders onder het geïntegreerde managementsysteem binnen NIRAS. Samen met haar team gaat ze na hoe we kunnen blijven verbeteren, zowel in onze rol van afvalbeheerder als in die van nucleaire exploitant.

Lees meer
Peter Teppers (ONDRAF/NIRAS)

De job van … Peter Teppers

Peter Teppers is financial controller bij NIRAS. Deze functie op vlak van financieel beheer is complexer dan in veel klassieke ondernemingen omwille van de financieringsmechanismes en regels die in acht moeten worden genomen. Peter legt het uit.

Lees meer
Geert Sannen

De job van … Geert Sannen

Het oppervlaktebergingsproject voor laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Onze collega Geert Sannen bouwt mee aan dat draagvlak. Vanaf 2022 wordt hij ’coördinator ontmoetingscentrum’ in Tabloo.

Lees meer
Sigrid Eeckhout (ONDRAF/NIRAS)

De job van ... Sigrid Eeckhout

Na jaren als fundamenteel onderzoekster te hebben gewerkt in de wereld van de geologie, kwam Sigrid Eeckhout in 2010 bij NIRAS terecht. Als coördinator van de communicatiedienst en als woordvoerder is ze voor velen het gezicht van onze organisatie.

Lees meer
Charlotte Roose (ONDRAF/NIRAS)

De job van ... Charlotte Roose

NIRAS ziet toe op de conformiteit van het radioactieve afval voordat het geproduceerd wordt bij de exploitanten van nucleaire installaties. Charlotte Roose, medewerkster bij de dienst Erkenningen, is de contactpersoon voor de producenten op de site van Fleurus.

Lees meer

Enkele vrouwelijke talenten van NIRAS aan het woord

Katrien Meert (ONDRAF/NIRAS)

“Tot nu toe heb ik nog nooit het gevoel gehad dat ik minder kansen krijg of benadeeld word omwille van mijn geslacht, niet tijdens mijn doctoraat en niet bij NIRAS.”

Katrien Meert, fysicus

Lees meer
Sophie Cauchies (ONDRAF/NIRAS)

 

“Enkele jaren geleden zorgde de komst van een vrouwelijke inspecteur op bepaalde plaatsen nog voor ophef. Zo waren bijvoorbeeld de kleedkamers niet op vrouwen voorzien. Maar sindsdien is er wel al wat veranderd.”

Sophie Cauchies, burgerlijk ingenieur

Lees meer
Vanessa Cauwels (ONDRAF/NIRAS)

“NIRAS behandelt mannen en vrouwen op gelijke voet. Wat wel een moeilijke evenwichtsoefening vormt, is het combineren van de verantwoordelijkheden op het werk met die als jonge mama.”

Vanessa Cauwels, industrieel ingenieur

Lees meer

Solliciteer nu

Contact:
Human Resources
02 212 18 22
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.