Overslaan en naar de inhoud gaan

Search: News

opslaggebouw.jpg
02 februari 2018

Evaluatie ontwerp nieuw opslaggebouw voor radioactief afval

Op een aantal vaten in een opslaggebouw voor laagactief afval werd in het voorjaar van 2013 gelvorming vastgesteld. NIRAS lanceerde daarom in 2014 een actieplan om deze afvalvaten verder te beheren. Er werd onder meer gestart met het ontwerpen van een nieuw hoogtechnologisch opslaggebouw, speciaal bestemd voor vaten met gelvorming. NIRAS en haar dochteronderneming Belgoprocess onderzoeken nu hoe dat ontwerp geoptimaliseerd kan worden. 

Lees meer
Concept geologische berging.jpg
09 februari 2018

NIRAS stelt een beleidsoplossing voor het hoogactieve en/of langlevende afval voor

De raad van bestuur van NIRAS heeft op 9 februari beslist geologische berging voor te stellen als nationaal beleid voor het langetermijnbeheer van het hoogactieve en/of langlevende afval.  Als de regering, na het advies van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), dit voorstel voor de eerste stap van het beheer van dit type afval bekrachtigt, zullen NIRAS en alle betrokken partijen een gefaseerd besluitvormingsproces opstarten om deze oplossing te implementeren. Het gaat om een complex proces dat meerdere decennia in beslag zal nemen. De keuze van de site waar de bergingsinstallatie zal worden gevestigd zal dus pas in een later stadium bepaald worden.

Lees meer
NIRAS SCREENSHOT 12.jpg
06 maart 2018

Veilig in 1-2-3: wat te doen bij een nucleair ongeval?

Een lokale informatiecampagne leert inwoners wat te doen bij een nucleair ongeval. Eén op drie inwoners kan immers geen enkele van de drie reflexmaatregelen opnoemen die gelden in de eerste fase van een groot incident. NIRAS (de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen), de lokale partnerschappen STORA en MONA en de gemeentebesturen van Dessel en Mol willen met eigen initiatieven de federale campagne versterken.

Lees meer
Conceptgeologischeberging_stockagegeologique_2015_ONDRAFNIRAS.jpg
12 maart 2018

NIRAS ijvert voor opstart maatschappelijke dialoog over oplossing hoogactief en/of langlevend afval

“Om de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de nucleaire installaties beter te kunnen ramen, is een zorgvuldig en gefaseerd besluitvormingsproces noodzakelijk, zodat ook voor het hoogactieve en/of langlevende afval een maatschappelijk gedragen eindbestemming wordt gevonden”, zegt Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS.

Lees meer
IPN
12 maart 2018

De inventaris van de nucleaire passiva: uitstekend instrument om de nucleaire kosten ook in de toekomst op te volgen

De nieuwe vijfjaarlijkse inventaris van de nucleaire passiva (2013-2017) is beschikbaar. Met de inventaris van de nucleaire passiva beschikt NIRAS over een uitstekend instrument om de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de nucleaire installaties te evalueren en na te gaan of de nodige financiële middelen worden aangelegd.

Lees meer
Start bouw IPM_2018 (4).jpg
02 mei 2018

Bouwblog Site Dessel: Volg de werken op de voet!

De site van het oppervlaktebergingsproject in Dessel leeft en krijgt steeds meer vorm. Om alle werken op de voet te volgen, kunt u vanaf nu terecht op deze bouwblog van NIRAS.

Lees meer
Niras_20180515-062.jpg
26 juni 2018

NIRAS magazine juni 2018 - Workshops zorgen voor brede verspreiding van kennis over radioactief afval

Hoe vorderen de bouwwerken op de oppervlaktebergingssite? Hoe zien de partnerschappen STORA en MONA hun werking in de toekomst? En kunnen markers dienen als waarschuwingsobject rond bergingsinstallaties?
Lees er alles over in dit zomernummer van het NIRASmagazine.

Lees meer
BP-Transport-42(2).jpg
04 juli 2018

LAATSTE TRANSPORT VAN VERGLAASD MIDDELRADIOACTIEF AFVAL VANUIT FRANKRIJK NAAR BELGIË

Vanochtend vond het tweede en laatste transport van verglaasd middelradioactief afval vanuit Frankrijk naar België plaats. Het gaat om afval afkomstig van de opwerking van Belgische verbruikte kernbrandstof.

Lees meer
Maarten Vanden Eynde_Half Life_Fotograaf_Philippe De Gobert.jpg
18 september 2019

Kunstexpo “Learning from deep time”

Het langetermijnbeheer van radioactief afval is meer dan een zuiver technische en wetenschappelijke uitdaging.

Lees meer
Bergingsmodules.jpg
19 september 2019

Oppervlakteberging in Dessel: nieuwe stap vooruit

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft geoordeeld dat het dossier dat NIRAS indiende over het oppervlaktebergingsproject volledig is.

Lees meer