06 juli 2016

Besmetting tijdens saneringsoperaties

 

Op 8 juni 2016 werd een werknemer op de NIRAS-site Fleurus tijdens saneringsoperaties uitwendig besmet. Hoewel deze gebeurtenis geen enkele invloed had op de gezondheid van de werknemers of de bevolking, noch op het leefmilieu, werd ze ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale) wegens het niet naleven van de procedures.

Op 14 mei 2012 werd de fabrikant van radiofarmaceutische producten, Best Medical Belgium S.A. in Fleurus, failliet verklaard door de handelsrechtbank van Charleroi. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen nam NIRAS het beheer over van de installaties van Best Medical Belgium S.A. waarvoor geen overnemer werd gevonden. Sinds 8 oktober 2012 beschikt NIRAS over een vergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om de betrokken installaties te exploiteren en ze zo in veiligheid te houden en te saneren.

Op 8 juni 2016 werd een werknemer tijdens een saneringsoperatie uitwendig besmet door het niet naleven van de werkprocedures.  In één van de lokalen van de gecontroleerde zone werd eveneens een besmetting aangetroffen. Volgens de controlemetingen die in de zone werden verricht, heeft zich geen enkele andere besmetting voorgedaan.

Hoewel deze gebeurtenis geen enkele invloed had op de gezondheid van de werknemers of de bevolking, noch op het leefmilieu, werd ze ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal (International Nuclear Event Scale) wegens het niet naleven van de procedures, hetgeen wijst op een gebrek aan veiligheidscultuur.

 

INES is een communicatiemiddel om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende stralingsbronnen betrokken zijn begrijpelijk voor te stellen. Ze telt zeven niveaus, gaande van niveau 1 (anomalie) tot niveau 7 (zeer ernstig ongeval).

Pages