Follow us

Oppervlakteberging in vogelvlucht

 

 

Oppervlakteberging in vogelvlucht

De bergingsinstallatie zal gebouwd worden op het grondgebied Dessel, grenzend aan de gemeente Mol. Op deze site worden verschillende gebouwen ingeplant volgens een logische keten. De afstanden die het afval, de caissons en de monolieten moeten afleggen, worden op deze manier zo kort mogelijk gehouden.

 

kade

1. Kade en ontsluitingsweg

Bepaalde grondstoffen en bouwmaterialen voor de bergingsinstallatie worden aangevoerd over het kanaal. De ontsluitingsweg verbindt de kade met de openbare weg, en de installaties op de bergingssite. Door in te zetten op transport via het kanaal, tracht NIRAS wegtransport te beperken.

2. Caissonfabriek

Het afval wordt verpakt in grote betonnen kisten of caissons. Die caissons worden op de site gemaakt, in de caissonfabriek. Zo kan NIRAS de kwaliteit bewaken en zijn er altijd voldoende caissons in voorraad.

3. Installatie Productie Monolieten (IPM)

In de Installatie voor de Productie van Monolieten wordt het afval in de caissons geplaatst. De caissons worden verder opgevuld met mortel en afgesloten met een deksel. Zo ontstaat een monoliet. Elke monoliet ondergaat vervolgens een grondige controlebeurt.

4. Bergingsmodules

Na controle, worden de monolieten per spoor vervoerd naar de bergingsmodules. Dit zijn betonnen bunkers met 70 centimer dikke wanden van gewapend beton. De modules vormen, naast de monolieten, een belangrijke barrière voor het insluiten en afzonderen van het afval. Tijdens de exploitatiefase beschermt een stalen dak de modules tegen weer en wind.

5. Toegangscluster

De toegangscluster bestaat uit drie gebouwen. Eén gebouw bevat kantoorruimtes en de controlezaal voor de berging. In de andere gebouwen worden een werkplaats, opslagruimtes en technische installaties ondergebracht.

opslaggebouw laagactief afval

6. Opslaggebouw

Het afval voor de oppervlakteberging wordt momenteel door Belgoprocess in vaten opgeslagen in een gebouw vlakbij de Installatie voor de Productie van Monolieten (IPM). Op deze manier wordt de transportafstand tot een absoluut minimum beperkt.

Tewerkstelling

Impuls voor de regio

Met de bouw van alle installaties op de bergingssite gaat een investering van ongeveer 250 miljoen euro gepaard. De bouw van alle installaties zal gedurende enkele jaren aan meer dan tweehonderd mensen rechtstreeks werk verschaffen. Bovendien zorgt het project ook voor indirecte werkgelegenheid bij onder meer leveranciers van bouwmaterialen. In een volgende fase zal de exploitatie van de bergingssite en alle bijbehorende elementen voor een zestigtal voltijdse arbeidsplaatsen zorgen.