Overslaan en naar de inhoud gaan

"Een duurzame oplossing, die het afval afzondert van mens en milieu."

Hoe werkt oppervlakteberging?

Duurzame oplossing

Bij oppervlakteberging wordt het categorie A-afval in modules aan het aardoppervlak geborgen. Het is een duurzame langetermijnoplossing die het afval op passieve wijze insluit en afzondert van mens en milieu. Het concept wordt al op verschillende plaatsen ter wereld toegepast.

Meerdere barrières

Rond het categorie A-afval worden verscheidene barrières aangebracht. Als één barrière minder goed zou functioneren dan verwacht, zorgen de andere ervoor dat de veiligheid verzekerd blijft. En dat over zeer lange tijd: tijdens de 300 jaar waarin de berging onder toezicht staat, na sluiting maar ook nog daarna. Toezicht blijft mogelijk, zo lang de toekomstige generaties dat willen.

Passief systeem

Wanneer al het afval in de berging geplaatst is, worden de laatste barrières aangebracht: een betonnen dekplaat en de permanente eindafdekking. We spreken van een passief systeem: volgende generaties moeten niet actief tussenbeide komen om de veiligheid te garanderen. 

MEER OVER HET PROJECT

vat12.JPG

Geconditioneerd afval

Radioactief afval wordt verwerkt en ingekapseld in metalen vaten. Deze vaten worden opgeslagen door Belgoprocess in Dessel. Elk vat heeft zijn eigen identificatiefiche, zodat de specifieke kenmerken en de herkomst steeds gekend zijn.

monolieten.PNG

Monoliet

Het afval wordt in betonnen caissons geplaatst en met mortel ingekapseld om het te immobiliseren. Het geheel vormt een monoliet. Monolieten verzekeren de veiligheid op korte en lange termijn, en vereenvoudigen transport en stapeling in de bergingsinstallatie. Ze bieden bovendien de mogelijkheid het afval terug te nemen, mocht dat ooit nodig of gewenst zijn.

Bergingsmodules.jpg

Bergingsmodules

Na een uitgebreide controle, kunnen de monolieten vervoerd worden naar de bergingsmodules. Dit zijn betonnen bunkers met 70 centimer dikke wanden van gewapend beton. De modules vormen, naast de monolieten, een belangrijke barrière voor het insluiten en afzonderen van het afval. Tijdens de exploitatiefase beschermt een stalen dak de modules tegen weer en wind.

eindafdekking.PNG

Eindafdekking

Het dak boven de bergingsmodules wordt op termijn vervangen door een permanente eindafdekking. Dit systeem bestaat uit verschillende lagen, die het afval behoeden voor insijpelend water, gravende dieren en plantengroei. Na het aanbrengen van de eindafdekking, zullen enkel nog twee groene heuvels of tumuli zichtbaar zijn in het landschap.

vergrootglas.JPG

Monitoring en toezicht

Bescherming uit zich niet alleen in fysieke lagen rondom het afval. Ook de controle van het afval zelf en de monitoring van de berginginstallatie en de omgeving spelen een belangrijk rol in de veiligheid. Op de site wordt een uitgebreid controle- en meetsysteem aangelegd. 

bergingensite

Bergingssite

1. Kade en ontsluitingsweg
2. Caissonfabriek
3. Installatie voor de productie van monolieten (IPM)
4. Bergingsmodules
5. Toegangscluster
6. Opslaggebouw
7. Communicatiecentrum
8. Demonstratieproef

Meer weten