Publicaties

Follow us

01 juli 2009
ONDRAF/NIRAS

Rapport Maatschappelijke consultatie

Dit rapport van de Maatschappelijke consultatie werd geschreven door de
rapporteur en drie procesbegeleiders. We hebben tijdens het verloop van de
consultatie erg systematisch notities bijgehouden. Wat we u voorleggen is
een synthese. We hebben getracht deze samenvatting zo waarheidsgetrouw
mogelijk ...