Publicaties

Follow us

02 december 2009
ONDRAF/NIRAS

Rol van het Publieksforum in het Afvalplan van NIRAS

Als dienst aan de gemeenschap, al het radioactief afval beheren, nu
en in de toekomst, door oplossingen te ontwikkelen en uit te
voeren met respect voor de samenleving en het leefmilieu.