Publicaties

Follow us

01 augustus 2013
ONDRAF/NIRAS

Werken vanuit principes voor het beheer van radioactief afval

De algemene doelstelling van radioactief afvalbeheer is zorg te dragen voor het radioactief afval op een wijze die de mens en het leefmilieu beschermt, nu en in de toekomst, zonder dat daarbij onaanvaardbare lasten doorgeschoven worden naar toekomstige generaties.