Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

Aankondiging publieksraadpleging

Geologische berging - Referentieconcept NIRAS

Raadpleging van het publiek over het ontwerpplan van NIRAS en over het milieueffectenrapport dat het plan vergezelt – langetermijnbeheer van geconditioneerd hoogradioactief en/of langlevend afval.

Context van de raadpleging

Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu, zal het publiek vanaf 15 april 2020 tot en met 13 juni 2020 worden geraadpleegd over het ontwerpplan van NIRAS voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval en over het bijbehorende milieueffectenrapport.

Het ontwerpplan van NIRAS wordt opgesteld in de vorm van een voorstel tot Nationale Beleidsmaatregelen, zoals bepaald in artikel 179, paragraaf 6, van de wet van 8 augustus 1980, die beschouwd worden als plannen en programma’s in de zin van de voornoemde wet van 13 februari 2006.

De raadpleging van het publiek heeft betrekking op het ontwerpplan en het bijbehorende milieueffectenrapport met zijn niet-technische samenvatting.

Bekendmaking

De publieksraadpleging wordt, overeenkomstig artikel 14, § 1, van de wet van 13 februari 2006, aangekondigd:

  • door dit bericht in het Belgisch Staatsblad;
  • via de Federale Portaalsite www.belgium.be;
  • via de websites van NIRAS www.niras.be/sea2020 of www.ondraf.be/sea2020 (online vanaf 15 april);
  • via de nationale portaalsite van het Verdrag van Aarhus – Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden – www.aarhus.be.

Raadpleging van het publiek

Gedurende de raadpleging zullen het ontwerpplan, het milieu-effectenrapport en zijn niet-technische samenvatting in het Duits, Frans en Nederlands beschikbaar zijn op de website van NIRAS www.niras.be/sea2020 of www.ondraf.be/sea2020.

De opmerkingen en meningen worden binnen de onderzoekstermijn aan NIRAS gericht:

De opmerkingen en meningen verwijzen bij voorkeur naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerpplan of van het milieueffectenrapport waarop ze betrekking hebben.

Beslissing en opvolging

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 13 februari 2006 zal NIRAS bij de opstelling van het plan en voor het wordt aan-genomen rekening houden met de resultaten van de krachtens de artikelen 12 en 14 geformuleerde opmerkingen en adviezen, het milieueffectenrapport en de grensoverschrijdende raad-plegingen, indien deze vereist zijn krachtens de artikelen 9 en 13 van deze wet.

Overeenkomstig artikel 179, paragraaf 6, van de wet van 8 augustus 1980 zal NIRAS het plan als voorstel tot Nationale Beleidsmaatregelen voorleggen aan de federale regering.