Overslaan en naar de inhoud gaan
NIRAS blog

IN DE KIJKER

NIRAS newsletter

Wilt u graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het beheer van het radioactieve afval in ons land? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze digitale nieuwsbrief. Die vervangt het NIRASmagazine en laat toe om u frequenter te informeren.

Geïnteresseerd in de manier waarop NIRAS het radioactieve afval in België beheert? Neem dan zeker een kijkje op deze blog. We geven er regelmatig een update van onze belangrijkste activiteiten.

Wat mag u verwachten?

• Een unieke blik achter de schermen van het oppervlaktebergingsproject in Dessel.
• Een stand van zaken over een eindbestemming voor hoogactief en/of langlevend afval.
• Het laatste nieuws over alle andere aspecten van een veilig afvalbeheer.

Aperçu du bras robotisé qui procède à la décontamination de la cellule.

Op 28 juni 2022 voltooide NIRAS de sanering van de buiten gebruik gestelde installaties van Best Medical Belgium S.A. op de nucleaire site van Fleurus in Wallonië. Dit bedrijf, dat medische radio-isotopen produceerde, ging in 2012 failliet. Sindsdien is NIRAS belast met de sanerings- en ontmantelingsoperaties die het mogelijk moeten maken de betrokken gebouwen en terreinen te denucleariseren en zo een nieuwe bestemming te geven.

Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS

HADES vormt al 40 jaar de bakermat voor onderzoek naar geologische berging in België. Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS, gaat in dit interview dieper in op het ontstaan en de rol van het ondergrondse laboratorium. Ook blikt hij vooruit op het komende maatschappelijke debat rond geologische berging.

Render geologische berging

Hoe werkt diepe of geologische berging juist? Zijn er alternatieven? Wat doen andere landen? Over welk soort afval gaat het? En wie gaat dat allemaal betalen? We leggen het je graag uit aan de hand van 11 vragen & antwoorden.

Galettes passées sous la presse de 2 tonnes

Onlangs heeft NIRAS het 70.000e collo geconditioneerd afval opgeslagen. Het gaat om een 400 litervat met radioactief afval dat verwerkt werd door onze industriële dochteronderneming Belgoprocess. Deze verwerking heeft tot doel de radioactiviteit in te sluiten.

Télé-manipulateurs en action

De sanering van buiten gebruik gestelde nucleaire installaties wordt voortgezet op de door NIRAS geëxploiteerde site in Fleurus. We lieten speciaal een robot en een hermetisch gesloten handschoenkast ontwerpen om een deel van een hoogbesmette zone te saneren.

Tabloo 1

Op 22 maart opende het bezoekers- en ontmoetingscentrum Tabloo in Dessel officieel haar deuren voor het grote publiek. Tabloo kwam tot stand na een uniek participatiemodel met de inwoners van Dessel en Mol. Centraal in Tabloo staat de expo rond radioactiviteit, het beheer van radioactief afval en het onderzoek naar nucleaire toepassingen.

Reporters van morgen 1

Midden maart vonden in bezoekerscentrum Tabloo de eerste dagen plaats van het project ‘Reporters van morgen’. Een nieuwe jaarlijkse traditie met lokale lagere scholen uit Dessel en Mol, waarbij leerlingen nadenken over het belang van kennisoverdracht van generatie op generatie.

Ophaalcampagne radioactief afval 1

NIRAS organiseert regelmatig campagnes om radioactief afval op te halen bij scholen en apotheken. De meest recente ophaling vond eind januari plaats. Waarom doen we dit en over welke radioactieve bronnen gaat het?

2022_bouw nieuw opslaggebouw

Tijdens een routinecontrole in een opslaggebouw bij onze dochteronderneming Belgoprocess werden er in 2013 afvalvaten met gelvormige uitloop ontdekt. Sindsdien staat het onderzoek niet stil. Een stand van zaken.