Overslaan en naar de inhoud gaan
NIRAS blog

IN DE KIJKER

NIRAS newsletter

Wilt u graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het beheer van het radioactieve afval in ons land? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze digitale nieuwsbrief. Die vervangt het NIRASmagazine en laat toe om u frequenter te informeren.

Geïnteresseerd in de manier waarop NIRAS het radioactieve afval in België beheert? Neem dan zeker een kijkje op deze blog. We geven er regelmatig een update van onze belangrijkste activiteiten.

Wat mag u verwachten?

• Een unieke blik achter de schermen van het oppervlaktebergingsproject in Dessel.
• Een stand van zaken over een eindbestemming voor hoogactief en/of langlevend afval.
• Het laatste nieuws over alle andere aspecten van een veilig afvalbeheer.

firebird immersive experience about deep time and the nuclear age _ 2dec

Midden januari maakten zo’n 1.400 leerlingen in en rond het Brusselse kunstencentrum Bozar op een originele manier kennis met diepe of geologische berging van radioactief afval. NIRAS organiseerde er samen met het Belgian National Orchestra een jongerenevent, met als kers op de taart de voorstelling FIREBIRD.

'kerncentrales Doel_Rudy de Barse.JPG

Eind september werd de kerncentrale Doel 3 definitief van het elektriciteitsnet afgekoppeld, eind deze maand gebeurt hetzelfde met Tihange 2. Twee Belgische kerncentrales zullen zo voorgoed gestopt zijn met elektriciteit te produceren. Hoe zal de ontmanteling ervan verlopen en wat gebeurt er met het radioactieve afval?

IAEA - Building

Het 'Gezamenlijk verdrag inzake een veilig beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval', kortweg de Joint Convention, is een internationaal verdrag dat alle aspecten van het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval regelt. België heeft dit verdrag ondertekend en moet bijgevolg haar verplichtingen naleven. Op de 7de review meeting van het verdrag bespraken de deelnemende landen hoe ze elk hun verplichtingen naleven.

Interview Valentine Vanhove-portrait 1

NIRAS viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In dit interview blikt Valentine Vanhove, secretaris-generaal, terug op de fundamenten van NIRAS: haar missies, haar identiteit, haar bijzonderheden, haar realisaties en haar toekomstige uitdagingen.

ONDRAFNIRAS

In 1982 krijgt NIRAS haar eerste opdracht: het definiëren en uitvoeren van een gecoördineerd, efficiënt en veilig beheerbeleid, op korte en lange termijn, voor al het radioactieve afval dat op Belgisch grondgebied aanwezig is. Het begin van een nieuwe industriële sector en veertig jaar geschiedenis... Op 8 augustus 1980 keurde het Belgisch Parlement een wet goed tot oprichting van een instelling verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval, die later de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) zou worden.

Interview Marc Demarche-portrait

NIRAS viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Een verjaardag die gekenmerkt wordt door de eerste stap van België naar de diepe berging van zijn hoogactief en/of langlevend afval. In dit interview blikt Marc Demarche terug op deze essentiële stap voor NIRAS, een opmaat tot een breed maatschappelijk debat in 2023.

Render geologische berging
Een eerste stap naar diepe berging van hoogradioactief en/of langlevend afval in België

Op 22 november 2022 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd, dat de eerste reglementaire akte vormt met het oog op de formele vaststelling van een Nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval in België. Het bekrachtigt de principebeslissing voor diepe berging op Belgisch grondgebied, zoals aanbevolen door NIRAS, en legt de basis om in een later stadium en binnen een duidelijk kader de uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen. Deze zullen geleidelijk worden bepaald tijdens een participatief, transparant en stapsgewijs besluitvormingsproces dat zal leiden tot de keuze van een of meer uitvoeringssites. België neemt zo zijn verantwoordelijkheid en stelt alles in het werk om te voorkomen dat onnodige lasten worden doorgeschoven naar de toekomstige generaties.

firebird immersive experience about deep time and the nuclear age

NIRAS viert haar 40-jarig bestaan met een concert van het Belgian National Orchestra op vrijdag 2 december in Bozar. Daarbij onderzoekt beeldend kunstenaar Eva L’Hoest de uitdagingen die het radioactieve afval stelt voor de huidige en komende generaties. Dat doet L’Hoest aan de hand van vier werken uit het 20ste-eeuwse klassieke muziekrepertoire.

Traitement des métaux

De laatste 12 jaar werd er zo’n 3500 ton radioactief besmette metalen uitgevoerd naar buitenlandse smelterijen. Na verwerking keerde er daarvan slechts 247 ton als radioactief afval terug naar België, het resterende deel kon als gerecycleerd materiaal vrijgegeven worden.