Overslaan en naar de inhoud gaan

Identificatie

Het radioactieve afval dat de producenten niet kunnen voorkomen, krijgt een veilig beheer. Dat beheer hangt af van het soort afval. De afvalproducenten moeten de kenmerken van hun afval daarom eerst zorgvuldig identificeren. Op basis van die kenmerken sorteren ze het afval. Dit alles gebeurt volgens de voorschriften van NIRAS.

Identificeren

2016_Fleurus (1)_ONDRAFNIRAS

De eigenschappen van radioactief afval bepalen hoe we het afval veilig beheren:

  • Fysische toestand: radioactief afval kan zowel vloeibaar als vast zijn.
  • Chemische samenstelling: is het afval brandbaar of niet?
  • Radiologische eigenschappen:
    • laag-, middel-, of hoogradioactief: de activiteit van het afval bepaalt het beheer op korte termijn (verwerking en tussentijdse opslag) en de beschermingsmaatregelen voor mens en milieu;
    • kortlevend of langlevend afval: de levensduur van het afval bepaalt het beheer op lange termijn.
2014_Papierwerk-Papiers_ONDRAFNIRAS

De producenten vullen deze eigenschappen van het afval in in het documentatie-dossier dat bij het afval wordt gevoegd. Dat gebeurt volgens de strikte voorschriften van NIRAS.

Sorteren

2013_Radioactief afval sorteren-Trier les d├ęchets radioactifs_ONDRAFNIRAS

De diverse types afval worden elk op een verschillende manier verwerkt en opgeslagen. Daarom moeten de afvalproducenten het afval nauwgezet sorteren. Ook van het afval dat ze zelf verwerkten, moeten ze de kenmerken nauwkeurig identificeren om het te kunnen sorteren.

De sortering gebeurt volgens de eigenschappen van het afval. De afvalproducenten houden zich daarbij aan de strikte voorschriften van NIRAS. Als het radioactieve afval niet juist gesorteerd is, aanvaardt NIRAS het niet voor verdere verwerking en/of opslag.