Overslaan en naar de inhoud gaan

Vier dimensies van een duurzaam afvalbeheer

Onze generatie staat voor een grote uitdaging. Al het radioactief afval dat we voortbrengen, moet op heel lange termijn en op een specifieke manier beheerd worden. Dat doet NIRAS met een duurzame aanpak die op vier dimensies berust: veiligheid, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijk gedragen besluitvorming en verzekerde financiering.

Meer weten?

Wetenschap en techniek

Het onderzoek stopt nooit

 

Sinds enkele decennia voert NIRAS onderzoek uit naar langetermijnoplossingen voor het beheer van radioactief afval. NIRAS bepaalt de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en vertrouwt de uitvoering ervan toe aan Belgische en buitenlandse wetenschappelijke partners (universiteiten, onderzoekscentra, studiebureaus, industriële partners...). NIRAS integreert alle opgedane kennis en beveelt de regering oplassingen aan die gebaseerd zijn op grondige wetenschappelijke en technische kennis. Ook wanneer de bergingsinstallatie operationeel zal zijn, zal het onderzoeksprogramma worden voortgezet. Het beheer van het afval zal zo altijd op één lijn blijven met de laatste wetenschappelijke ontdekkingen.

 

Economie en financiën

Financiële zekerheid

 

Het zijn de afvalproducenten die financieel verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun afval, ter uitvoering van het beginsel 'de vervuiler betaalt'. Ze financieren niet enkel de verwerking en opslag van het afval, maar ondersteunen ook het onderzoek naar zijn beheer op lange termijn. Voor het toekomstige beheer van het afval dat vandaag wordt geproduceerd, worden nu al middelen opzijgezet. Op die manier zorgen we ervoor dat de toekomstige generaties niet met onnodige financiële lasten opgezadeld worden.

 

Milieu en veiligheid

Veiligheid, onze Absolute prioriteit

 

De zoektocht naar een veilige oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval is een technische en maatschappelijke kwestie die met de grootste omzichtigheid moet worden aangepakt. Daarom omringt NIRAS zich met wetenschapslui en deskundigen die gespecialiseerd zijn in de meest diverse domeinen. Dankzij hun expertise kan ze duurzame oplossingen voorstellen die, zowel vandaag als in een verre toekomst, de veiligheid van mens en milieu garanderen.

 

Ethiek en maatschappij

De lokale bevolking heeft een stem in het kapittel

 

NIRAS investeert niet alleen in wetenschappelijk onderzoek, technische studies en industriële methodes. Ze probeert ook oplossingen te vinden die aanvaardbaar zijn voor de Belgische bevolking. Daarom is de instelling van plan om in de komende jaren, in overleg met alle belanghebbende partijen, een maatschappelijk besluitvormingsproces op gang te brengen waaraan al diegenen die het wensen, zullen kunnen meewerken.