Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwerking

Het afval wordt daar op een specifieke manier verwerkt. Zo maken we het geschikt voor tijdelijke opslag en berging op lange termijn.

 

NIRAS beschikt op haar site in Dessel, die door Belgoprocess geëxploiteerd wordt, over installaties voor de verwerking en conditionering van radioactief afval. Hier wordt het radioactieve afval, voor rekening van de producenten die op hun site niet over de nodige installaties beschikken, omgezet in colli geconditioneerd afval die beantwoorden aan de eisen inzake concentratie, insluiting en duurzaamheid en aldus een veilig beheer op lange termijn mogelijk maken.

Het oorspronkelijke volume van het afval wordt verkleind door verdamping, samenpersing of verbranding. Het residu van deze operaties wordt in een omhulsel geplaatst, meestal een metalen vat, om de verspreiding van de radioactieve stoffen te voorkomen. Het residu wordt doorgaans ingekapseld in een cement-, beton- of glasmatrix die, na verharding, de radioactieve stoffen vastzet. Het eindresultaat is een vast, compact en chemisch stabiel eindproduct.

Sommige producenten zorgen zelf voor de verwerking en conditionering van een deel van hun afval, in installaties die door NIRAS erkend zijn en in overeenstemming met haar acceptatiecriteria. In meer zeldzame gevallen worden de verwerking en conditionering uitgevoerd in het buitenland, waarna het afval van deze activiteiten teruggevoerd wordt naar België. Dit is met name het geval voor het afval afkomstig van de opwerking, in het buitenland, van brandstof bestraald in de Belgische kerncentrales.