Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze missie

Als dienst aan de gemeenschap beheert NIRAS al het radioactieve afval, nu en in de toekomst, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren met respect voor de samenleving en het leefmilieu.

  • Daartoe houdt NIRAS een afvalbeheersysteem in stand dat integrale oplossingen aanbiedt, die steunen op een evenwichtige balans tussen technische, economische en maatschappelijke aspecten, zodat geen buitensporige lasten worden overgedragen aan de toekomstige generaties.
     
  • Aldus beschermt NIRAS de samenleving en het leefmilieu tegen alle mogelijke nadelige gevolgen van radioactieve stoffen die voortvloeien uit nucleaire en niet-nucleaire activiteiten.
     
  • Vermits de missie van NIRAS een zeer lange tijdshorizon behelst, houdt de instelling er rekening mee bij de uitvoering van haar opdracht en besteedt ze tevens aandacht aan de evoluerende maatschappelijke, technische en economische context.
     
  • Daartoe werkt NIRAS op een transparante en integere wijze, met open geest en in interactie met de samenleving.
 
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is de openbare instelling die bij wet is opgericht om het radioactieve afval en de overtollige splijtstoffen in België te beheren.
 
Hoewel de opdrachten van NIRAS ruimer zijn (inventarissen, adviserende rol, saneringsactiviteiten, beheer van weesbronnen, enz.) dan enkel het beheer van radioactief afval en overtollige splijtstoffen, staan deze opdrachten steeds in relatie met de dienst die NIRAS, als beheerder van al het radioactieve afval en volgens het principe “de vervuiler betaalt”, levert aan de gemeenschap.
 
NIRAS is bij het uitoefenen van haar opdracht het voorzorgsprincipe indachtig en ontwikkelt duurzame oplossingen voor het radioactieve afval.
 
Daarom heeft NIRAS een afvalbeheersysteem ontwikkeld dat in wetenschappelijk, technisch en industrieel gefundeerde oplossingen voorziet die tegelijk economisch en maatschappelijk verantwoord zijn. NIRAS verzorgt de continuïteit van dat afvalbeheersysteem zodat geen buitensporige lasten worden overgedragen aan de toekomstige generaties.
 
Door het uitvoeren van haar verschillende opdrachten en door ze tijdig te integreren ervan in haar afvalbeheersysteem, behoedt NIRAS de samenleving voor mogelijke nadelige gevolgen van radioactieve stoffen die voortvloeien uit nucleaire en niet-nucleaire activiteiten.
 
NIRAS is zich bewust van de zeer lange tijdshorizon waarin zij dient te werken. Het beheer van kennis en de beheersing van kosten zijn vanuit dat oogpunt belangrijke ankerpunten voor haar werking.
 
Om de continuïteit van het afvalbeheersysteem te verzekeren, besteedt NIRAS tevens aandacht aan de evoluerende maatschappelijke, technische en economische context.
 
Daartoe werkt NIRAS op een transparante, multidisciplinaire, projectmatige en kwaliteitsbewuste wijze, met een open geest en in interactie met de samenleving.