Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze missie

"Als dienst aan de gemeenschap beheert NIRAS al het radioactieve afval, nu en in de toekomst, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren met respect voor de samenleving en het leefmilieu."

Marc Demarche, directeur-generaal van NIRAS

2016_Fleurus_ONDRAFNIRAS

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is de openbare instelling die bij wet is opgericht om het radioactieve afval en de overtollige splijtstoffen in België te beheren.

Hoewel de opdrachten van NIRAS ruimer zijn (inventarissen, adviserende rol, saneringsactiviteiten, beheer van wees-bronnen, enz.) dan enkel het beheer van radioactief afval en overtollige splijtstoffen, staan deze opdrachten steeds in relatie met de dienst die NIRAS, als beheerder van al het radioactieve afval en volgens het principe 'de vervuiler betaalt', levert aan de gemeenschap.

Duurzame oplossingen

NIRAS is bij het uitoefenen van haar opdracht het voorzorgsprincipe indachtig en ontwikkelt duurzame oplossingen voor het radioactieve afval.

  • Daarom heeft NIRAS een afvalbeheersysteem ontwikkeld dat in wetenschappelijk, technisch en industrieel gefundeerde oplossingen voorziet die tegelijk economisch en maatschappelijk verantwoord zijn. NIRAS verzorgt de continuïteit van dat afvalbeheersysteem zodat geen buitensporige lasten worden overgedragen aan de toekomstige generaties.
  • Door het uitvoeren van haar verschillende opdrachten en door ze tijdig te integreren ervan in haar afvalbeheersysteem, behoedt NIRAS de samenleving voor mogelijke nadelige gevolgen van radioactieve stoffen die voortvloeien uit nucleaire en niet-nucleaire activiteiten.
  • NIRAS is zich bewust van de zeer lange tijdshorizon waarin zij dient te werken. Het beheer van kennis en de beheersing van kosten zijn vanuit dat oogpunt belangrijke ankerpunten voor haar werking. Om de continuïteit van het afvalbeheer-systeem te verzekeren, besteedt NIRAS tevens aandacht aan de evoluerende maatschappelijke, technische en economische context.
  • Daartoe werkt NIRAS op een transparante, multidisciplinaire, projectmatige en kwaliteitsbewuste wijze, met een open geest en in interactie met de samenleving.