Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke opslag

In afwachting van de berging slaan we de afvalvaten tijdelijk op in speciale gebouwen.

 

Op haar site in Dessel beschikt NIRAS over opslaginstallaties waar de colli met geconditioneerd afval in alle veiligheid kunnen worden bewaard in afwachting van de uitvoering van een geschikte oplossing voor hun langetermijnbeheer. Elk opgeslagen collo is geïdentificeerd; zijn kenmerken en zijn plaats zijn geregistreerd.

De colli worden in de opslaginstallaties geplaatst door middel van manipulatiesystemen die van op afstand bediend worden. De wanddikte van de opslaggebouwen varieert naargelang van de radiologische kenmerken van het afval: van enkele tientallen centimeters voor de licht- of middelmatig stralende colli tot bijna twee meter voor het hoogstralende afval. Het opslaggebouw voor het meest radioactieve afval is zelfs bestand tegen de rechtstreekse inslag van een neerstortend vliegtuig.

De gebouwen waarin het warmteafgevende afval wordt opgeslagen, zijn uitgerust om dit afval af te koelen.

De opgeslagen colli met geconditioneerd afval worden gevolgd in de tijd om na te gaan of ze in overeenstemming blijven met de acceptatiecriteria die van toepassing waren op het ogenblik dat ze geaccepteerd werden. De eerste controle moet uiterlijk drie jaar na de acceptatie van de colli plaatsvinden, de latere controles minstens om de tien jaar tijdens de opslagperiode.

Een duurzame oplossing mag de toekomstige generaties geen buitensporige lasten opleggen. De opslag van radioactief afval is daarom slechts een tijdelijke oplossing. Als deze optie zou worden verlengd, zouden de kosten voor toezicht en onderhoud immers lange tijd zeer hoog zijn.