Follow us

Het afvalbeheer nu en op lange termijn

 

 

 

Het afvalbeheer nu en op lange termijn

Al het radioactieve afval dat we voortbrengen, moet op heel lange termijn en op een specifieke manier beheerd worden. Als dienst aan de gemeenschap beheert NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, al het radioactieve afval, nu en in de toekomst, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren met respect voor de samenleving en het leefmilieu. Het beheer van radioactief afval pakt NIRAS op een duurzame manier aan. Deze aanpak berust op vier dimensies: veiligheid, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijk gedragen besluitvorming en verzekerde financiering.  

Het afvalbeheer van NIRAS bestaat uit zeven grote stappen. Stap nummer vier, Transport, komt ook regelmatig voor tussen de andere stappen.

 • 1
 • 2

  Identificatie

  De afvalproducenten zijn verplicht om hun afval te identificeren en te sorteren. De kenmerken van het afval bepalen het type van verwerking dat zal worden toegepast.

 • 3

  Acceptatie

  Door het afval te accepteren van de producenten wordt NIRAS er verant­woordelijk voor. Eerst controleren we of het afval voldoet aan de eisen van ons acceptatiesysteem.

 • 4

  Gespecialiseerde bedrijven vervoeren het afval vervolgens naar de verwerkingssite in Dessel.

 • 5

  Het afval wordt daar op een specifieke manier verwerkt. Zo maken we het geschikt voor tijdelijke opslag en berging op lange termijn.

 • 6
 • 7

  Om het afval op lange termijn te beheren, wordt het geborgen.
  Hoe dat gebeurt, hangt af van het afvaltype.