Follow us

Over NIRAS

NIRAS zorgt voor de veiligheid van onze nakomelingen

 

NIRAS in vier belangrijke vragen

Wat is NIRAS?  

NIRAS is de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, die sinds 1980 verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval in België

Wat is radioactief afval?

Afval dat stralen uitzendt die schade kunnen berokkenen aan mens en milieu.

Waar komt radioactief afval vandaan?

Radioactief afval ontstaat bij de productie van elektriciteit in kerncentrales, bij de ontmanteling van nucleaire installaties en door het gebruik van radioactieve stoffen in onderzoek, geneeskunde, landbouw en industrie. 

Hoe werkt NIRAS?

We hebben een afvalbeheersysteem uitgewerkt dat uit verschillende stappenbestaat: van afvalbeperking tot het beheer op lange termijn.

De opdracht van NIRAS

U en uw kinderen beschermen door een veilig beheer van het radioactieve afval.

Onze Activiteiten

Beheer van radioactief afval in België

Om de bevolking te beschermen tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van radioactief afval, hanteren we een strikt afvalbeheersysteem. Dat begint bij de identificatie en acceptatie van het afval, en omvat verder het transport, de verwerking en de tijdelijke opslag, tot en met  de berging.

Opmaak van inventarissen

Om het afvalbeheer efficiënt te organiseren, brengen we de hoeveelheid en soorten afval om de vijf jaar in kaart aan de hand van een inventaris. We ramen ook de toekomstige afvalvolumes. We inventariseren bovendien de staat van alle nucleaire sites en installaties die radioactieve stoffen bevatten in België en maken een kostenraming van het beheer op korte en lange termijn, de ontmanteling en de sanering.

Sanering en ontmanteling

Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS, saneert site 1 en site 2 van Belgoprocess in Dessel en Mol. NIRAS staat ook in voor de ontmanteling en sanering van een deel van de voormalige site van Best Medical Belgium S.A. in Fleurus.

Beheer van verrijkte splijtstoffen

NIRAS staat in voor het beheer van de verrijkte splijtstoffen. Tot 1993 werden die gerecupereerd door opwerking in het buitenland. Voorlopig zijn deze splijtstoffen veilig opgeslagen op de site van de kerncentrales, totdat de regering beslist hoe ze beheerd moeten worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Al onze activiteiten onderbouwen we met wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland. In het ondergrondse laboratorium HADES in Mol onderzoeken we sinds veertig jaar de geologische berging van langlevend afval.

Voorbereiding van het beleid

Alle beslissingen van de regering over het beheer van radioactief afval bereiden we grondig voor. Met onze specieke expertise geven we de beleidsmakers advies.

Sociaaleconomische investeringen

Onze projecten in de Kempen zijn een stimulans voor lokale aannemers, ondernemingen en sociale-economiebedrijven in de regio. In het kader van de oppervlakteberging nemen we ook initiatieven die het welzijn en de welvaart in de regio Kempen verbeteren. Dat doen we in samenwerking met de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol).

Participatie en inspraak

We hechten veel belang aan participatie en inspraak door de bevolking. Zo kwam het oppervlaktebergingsproject in Dessel tot stand via een unieke samenwerking tussen NIRAS en de inwoners van Dessel en Mol. De lokale bevolking staat sinds de opstart van het project mee aan het roer, wat zorgde voor een breed lokaal draagvlak. Voor het Afvalplan, dat we in 2011 indienden voor het B&C-afval, organiseerden we een publieksforum en een wettelijke publieksraadpleging.

Financiering activiteiten op lange termijn

Om het langetermijnbeheer van het radioactieve afval te financieren, legt NIRAS provisies aan. Deze provisies worden gestort in fondsen die speciaal daarvoor opgericht zijn: het fonds op lange termijn en het fonds op middellange termijn.