Follow us

Persoonlijke levenssfeer

Het privacybeleid van NIRAS is erop gericht de persoonsgegevens die we van jou ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving.

 

Verzameling, doel en verwerking van je persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die NIRAS verzamelt, betreffen, enerzijds, de gegevens die je zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website en, anderzijds, de persoonsgegevens die je ons bezorgt via andere kanalen, zoals antwoordformulieren.

Je gegevens worden door NIRAS, Kunstlaan 14, 1210 Brussel als verwerker verzameld.

 

De verwerking van je gegevens heeft vooral tot doel informatie te versturen.

Sommige gegevens worden verzameld en verwerkt door onze verwerkers om taken uit te voeren die hun werden toegewezen in het kader van de voormelde verwerking . We kunnen je persoonsgegevens ook doorgeven aan onze partners om onze verbintenissen ten opzichte van u uit te voeren. Onze partners hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. Wij behandelen je persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en verkopen ze niet aan derden.

 

Je kunt toegang verkrijgen tot je gegevens of de rechtzetting ervan vragen via onze website of door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van je identiteitskaart, aan NIRAS, Kunstlaan 14, 1210 Brussel. Je hebt ook altijd het recht om op dezelfde wijze verzet uit te oefenen tegen het gebruik van je gegevens voor directmarketingdoeleinden.

 

Gebruik van cookies

 

NIRAS gebruikt op haar website cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die op je computer of toestel worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website correct te laten werken, cookies om je surfcomfort te verhogen zodat je bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over jou registreren voor statistische doeleinden of om je, op basis van de getoonde interesse op onze website, relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website, en cookies van derden om de inhoud en de werking van onze website te verbeteren (onder meer Google Analytics).

 

Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen je als individu dus niet koppelen aan een naam en/of voornaam. Via het IP-adres wordt alleen je computer of toestel herkend als de cookies erop geregistreerd zijn.

 

Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.

Door onze website te gebruiken, stem je in met het gebruik van cookies overeenkomstig dit privacybeleid.