Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlaktebergingsproject in Dessel

In een oppervlakteberging wordt het radioactieve afval geborgen in bovengrondse modules. Meerdere barrières zonderen het afval af en sluiten de radioactieve stoffen in. Zo vormt het vandaag of in een verre toekomst geen risico meer voor mens en milieu.

De toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel biedt een veilige en definitieve oplossing voor al het Belgische laag- en middelactieve kortlevende afval. Het is een uniek project, dat een technisch verhaal combineert met een breed maatschappelijk draagvlak.

De bergingsinstallatie zelf en de meerwaardeprojecten die eraan werden verbonden, worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking van Dessel en Mol.

WELK RADIOACTIEF AFVAL?

Categorie A-afval (3).jpg

In de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel zal al het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land geborgen worden. Dat type afval ontstaat onder andere in kern-centrales, in ziekenhuizen, in onderzoeksinstellingen en bij de ontmanteling van buiten dienst gestelde nucleaire installaties. Het afval ligt vandaag veilig opgeslagen in aangepaste gebouwen bij Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS.

Lees meer

SAMEN ONTWERPEN, SAMEN REALISEREN

Het Desselse partnerschap STORA

De bevolking beslist mee

In het oppervlaktebergingsproject staan inspraak en participatie centraal. Via een uniek model van co-design of ‘samen ontwerpen’ wordt de lokale bevolking sinds de start nauw betrokken bij het project.

Dat gebeurt via de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). De partnerschappen kregen niet alleen inspraak in het technische ontwerp van de bergingsinstallatie. Ze stelden ook voorwaarden om de installatie op hun grondgebied te aanvaarden.

Lees meer
3xG-studie

Meerwaardeprojecten voor de regio

Die voorwaarden werkte NIRAS samen met STORA en MONA uit tot maatschappelijke projecten met een belangrijke meerwaarde voor de regio.

Het gaat om initiatieven die op lange termijn bijdragen tot de welvaart en het welzijn van de lokale gemeenschappen in Dessel, Mol en de omliggende gemeenten.

Lees Meer

EEN VEILIGE OPLOSSING, VANDAAG EN IN DE TOEKOMST

Monoliet - Monolithe.jpg

Veiligheid voorop

De oppervlaktebergingsinstallatie zorgt ervoor dat het radioactieve afval geen enkel risico vormt voor mens en milieu, zowel vandaag als in een verre toekomst.

Opeenvolgende barrières uit onder meer beton en mortel zonderen het afval af en sluiten de radioactieve stoffen in. Controles van het afval en monitoring van de installatie en haar omgeving dragen bij aan de veiligheid op lange termijn.

Lees meer
Werf IPM - Chantier IPM (2019)

Stand van zaken

NIRAS heeft twee vergunningen verkregen om de bergingsinstallatie te mogen bouwen en exploiteren:

  • een nucleaire vergunning
  • een omgevingsvergunning
Lees meer

bergingensite

BERGINGSSITE

  1. Kade en ontsluitingsweg
  2. Caissonfabriek
  3. Installatie voor de productie van monolieten (IPM)
  4. Bergingsmodules
  5. Toegangscluster
  6. Opslaggebouwen
  7. Bezoekerscentrum Tabloo
  8. Proefopstellingen
Lees meer