Overslaan en naar de inhoud gaan

Acceptatie

Net als bij de selectieve ophaling van huishoudelijk afval moeten de producenten hun radioactieve afval sorteren naargelang van zijn kenmerken. Pas als dat gebeurd is dragen ze het over aan NIRAS. Zodra NIRAS het afval accepteert, wordt ze er verantwoordelijk voor. Daarom controleert ze eerst of het wel voldoet aan haar strenge eisen.

2016_Fleurus (2)_ONDRAFNIRAS

Voordat NIRAS het radioactieve afval overneemt van de afvalproducenten gaat ze na of het voldoet aan de voorwaarden of criteria van haar acceptatiesysteem. Op die manier controleert ze of het afval op korte en lange termijn veilig beheerd kan worden. De acceptatie door NIRAS is een stapsgewijs proces waarbij iedere stap onderworpen is aan strenge eisen en controles.

Een acceptatiesysteem op drie niveaus

2016_Fleurus (3)_ONDRAFNIRAS

1. Toetsing aan de acceptatiecriteria

We toetsen eerst of het radioactieve afval voldoet aan de strenge kwaliteitseisen of acceptatiecriteria die we hebben opgesteld. Die criteria hebben te maken met de eigenschappen van het afval. De kenmerken van het afval bepalen immers op welke manier NIRAS het veilig kan beheren.

Het afval kan zowel vloeibaar als vast zijn. Naast die fysische kenmerken zijn ook de radiologische en de chemische eigenschappen belangrijk. Producenten moeten nagaan hoe hun afval verwerkt kan worden en sorteren het afval.

2016_Fleurus (4)_ONDRAFNIRAS

2. Uitreiking van erkenningen

Een erkenning toont aan dat de producenten afval kunnen voortbrengen dat voldoet aan de acceptatiecriteria. We verlenen erkenningen voor de methodes die producenten hanteren om het afval te karakteriseren, voor bepaalde meetapparatuur die ze daarbij gebruiken, de installaties waarmee ze het afval verwerken …

Om zo’n erkenning te krijgen, dienen de producenten een erkenningsdossier in. NIRAS analyseert dat dossier en gaat ter plaatse om inspecties uit te voeren. Onze inspecteurs nemen ook een steekproef van de technische documenten uit de overnameaanvraag. Pas als alles klopt, wordt de erkenning uitgereikt.

De erkenning is maximaal 5 jaar geldig en vormt geen garantie voor de producent. Ze kan opgeschort worden als NIRAS fouten vaststelt tijdens een periodieke controle.

2014_Papierwerk-Papiers_ONDRAFNIRAS

3. De acceptatie zelf

Bij de acceptatie zelf horen zowel administratieve controles als inspecties op het terrein. De inspecteurs van NIRAS gaan langs bij de producenten, controleren alle documenten en voeren inspecties uit op het afval.

Zo kunnen we controleren of de documenten overeenstemmen met de praktijk en verzekeren we ons ervan dat het afval beantwoordt aan de strenge kwaliteitseisen.

Wanneer NIRAS het afval accepteert, wordt ze er verantwoordelijk voor. De acceptatie betekent ook dat de producenten geld moeten vrijmaken om de kosten van het beheer op korte en lange termijn te dekken.