Overslaan en naar de inhoud gaan

Afdekking

2019_Afdekking - Couverture_ONDRAFNIRAS.jpg

De oppervlaktebergingsinstallatie zal het laag- en middelactieve kortlevende afval op een veilige manier insluiten. Tijdens de exploitatiefase beschermt een vast stalen dak de bergingsmodules tegen weer en wind.

Wanneer de laatste monolieten met afval geborgen zijn, wordt dat stalen dak vervangen door een afdekking. Die 4,5 meter dikke, permanente beschermlaag zal het afval onder meer beschermen tegen water, temperatuurschommelingen en gravende dieren.

Meerdere lagen

De afdekking zal bestaan uit meerdere lagen van natuurlijke en kunstmatige materialen:

  • Een biologische laag: de planten die boven op de heuvels groeien slorpen een groot deel van het regenwater op. Ongeveer de helft van het water komt zo via verdamping opnieuw in de atmosfeer terecht.
  • Een bio-intrusielaag uit stenen blokken die verhindert dat gravende dieren en boomwortels tot bij de onderliggende kleilaag raken.
  • Een kleilaag die het doorsijpelende water tegenhoudt.
  • Een zandlaag die het water afvoert.
  • Een ondoorlatende betonnen topplaat op het dak van de bergingsmodules.

NIRAS plant de bouw van een proefafdekking om twee verschillende versies van de uiteindelijke afdekking te onderzoeken en met elkaar te vergelijken.

2018_Afdekking-Couverture2_ONDRAFNIRAS.jpg

TWEE HEUVELS

De afdekking is nog niet voor morgen. Wanneer ze er komt, hangt af van hoe snel de modules gevuld zijn. We gaan er vandaag van uit dat die fase ongeveer 50 jaar zal duren. De toekomstige generaties beslissen bovendien zelf wanneer ze het vaste dak vervangen door de permanente afdekking. Vanaf dan zal de bergingsinstallatie enkel te herkennen zijn aan twee heuvels in het landschap van zo'n 20 meter hoog.