Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ontwerpplan

Het is internationaal zo afgesproken en wettelijk vastgelegd dat België een beleidskeuze moet maken die de eindbestemming voor het hoogactieve en/of langlevende afval vastlegt.

Concept geologische berging.jpg

Een eerste beslissing

Hoogactief en/of langlevend afval moet gedurende vele honderdduizenden jaren afgezonderd worden van mens en milieu. Wegens deze extreem lange tijdsduur vormt het langetermijn­beheer een uitdaging met een uniek karakter voor elk land dat hoogactief en/of langlevend afval bezit. Het ontwerpplan van NIRAS is een beleidsvoorstel dat het mogelijk maakt een eerste beslissing te nemen over de technische oplossing of de eindbestemming voor hoogactief en/of langlevend afval in België.

Strategisch ontwerpplan

De technische oplossing voor het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval is volgens het ontwerpplan ‘een systeem van geologische berging op Belgisch grond­gebied’. Omdat het een strategisch ontwerpplan betreft, dat een allereerste beslissing over het soort eindbestemming onderbouwt, namelijk een systeem van geologische berging zonder keuze van waar, hoe en wanneer het gerealiseerd wordt, bevat de beoordeling van de milieugevolgen nog erg weinig details.

Pas na de beslissing van de federale regering over de eindbestemming, zullen meer concrete plannen en beslissingen volgen over waar, hoe en wanneer de eindbestemming gerealiseerd kan worden. Bij elke volgende stap in de besluitvorming hoort een openbaar onderzoek met een nieuw milieueffectenrapport dat steeds meer details zal bevatten. Er wordt uitgegaan van een proces van vele tientallen jaren.

SEA_Stapsgewijze aanpak MER