Publicaties

01 februari 2014

Radioactief afval is afval dat voortkomt uit activiteiten
waarbij radioactieve stoffen gebruikt worden.
Dat afval lijkt meestal sterk op gewoon huishoudelijk of
industrieel afval, zoals beschermingskledij, gereedschappen, leidingen …

...

01 december 2013

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is de openbare instelling die het radioactieve afval en de overtollige splijtstoffen in België
beheert. De instelling beheert radioactief afval over meerdere generaties op een veilige en verantwoorde manier. Ze plant en organiseert ...

Pages