Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe verloopt het besluitvormingsproces?

Het ontwerpplan bevat ook een niet-technisch deel, dat focust op de stapsgewijze besluitvorming.

2017_Inspraak-Participation_ONDRAFNIRAS.jpg

Nadat in een eerste stap de keuze van de technische oplossing wordt bevestigd, wordt een besluitvormingsproces uitgetekend. In overleg met alle belang-hebbenden en de veiligheids­autoriteit FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) worden dan de belangrijkste stappen en te nemen beslissingen, alsook de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken actoren in het proces voor de realisatie van de eindbestemming uitgewerkt en vastgelegd.

Stapsgewijze aanpak

Eén van de belangrijke stappen is de zoektocht naar (een) geschikte locatie(s) voor de geologische berging. Elke stap zal alle relevante kennis en informatie integreren, zodat er telkens op een open en verantwoorde manier een beslissing kan worden genomen. In elke stap zit een participatief proces vervat dat flexibel genoeg is om zich aan te passen aan mogelijk nieuwe technische en wetenschappelijke inzichten of maatschappelijke evoluties die van belang zijn voor de ontwikkeling van de geologische berging. Er wordt uitgegaan van een proces van vele tientallen jaren.

SEA_Stapsgewijze aanpak MER