Nieuws

Follow us

28 september 2018

Ondergrondse berging hoogactief en/of langlevend afval

De raad van bestuur van NIRAS, heeft akte genomen van de kostprijsraming voor de ondergrondse berging van hoogactief en/of langlevend afval.

Ondergrondse berging hoogactief en/of langlevend afval

De raad van bestuur van NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, heeft akte genomen van de kostprijsraming voor de ondergrondse berging van hoogactief en/of langlevend afval. Voor de berekening van de tarieven werd de raming voorlopig vastgelegd op 8 miljard euro voor twee jaar. NIRAS heeft hiervoor rekening gehouden met mogelijke optimaliseringen ter waarde van 2,7 miljard euro. Twee jaar lang zal NIRAS bestuderen of de optimaliseringen doorgevoerd kunnen worden of niet, uiteraard zonder dat er ingeboet wordt op de veiligheid. Een nieuwe kostenraming zal beschikbaar zijn eind 2020. Voor de berekening van de provisies stelt NIRAS voorzichtigheidshalve voor dat de Commissie voor nucleaire voorzieningen rekening houdt met een bedrag van 10,7 miljard euro.

 

Dit voorjaar heeft NIRAS het referentiescenario voor de ondergrondse berging van hoogactief en/of langlevend afval aangepast. Het gaat voornamelijk over de architectuur van de bergingsinstallatie. Zo gaat NIRAS nu uit van een berging op een gemiddelde hypothetische diepte van 400 meter in plaats van 230 meter. Daarnaast stelt NIRAS voor om twee hoofdgalerijen te bouwen in plaats van één en de bergingsgalerijen korter te maken. Het concept werd ook aangepast, zodat het afval eenvoudiger terug uit de bergingsinstallatie genomen kan worden. Er komt verder een specifieke zone voor monitoring, die de controle op het goed functioneren van de installatie vergemakkelijkt. Ook het referentieprogramma voor het te bergen afval heeft impact op de architectuur. Op basis van de vooruitzichten van de producenten zal, naast het afval afkomstig van de opwerking van de gebruikte splijtstoffen, ook een deel van de gebruikte splijtstoffen rechtstreeks worden geborgen. Hierdoor zijn er meer bergingsgalerijen met een grotere diameter nodig. Bovendien moeten de bergingsgalerijen verder uit elkaar liggen omdat gebruikte splijtstoffen meer warmte afgeven.

Optimalisering en aangepaste tarieven

Voor de berekening van de tarieven voor de komende twee jaar houdt NIRAS rekening met een kostenraming van 8 miljard euro in plaats van 3,5 miljard euro. Voor deze raming heeft NIRAS rekening gehouden met mogelijke optimaliseringen ter waarde van 2,7 miljard euro. Twee jaar lang zal NIRAS bestuderen of de optimaliseringen doorgevoerd kunnen worden of niet, uiteraard zonder dat er ingeboet wordt op de veiligheid. De tarieven worden voor de eerste keer berekend op basis van de totale afvalhoeveelheden en de totale kosten. Dat betekent dat de producenten zowel moeten betalen voor het afval uit het verleden als voor het toekomstige afval. Als de tarieven in de toekomst zouden stijgen omdat de kostenraming wordt bijgesteld, moeten de producenten ook naar verhouding extra betalen voor het afval dat ze al aan NIRAS hebben overgedragen.