Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

Oppervlakteberging in Dessel: eerste werken starten in de lente

2018_Oppervlakteberging-Stockage en surface_ONDRAFNIRAS.jpg

Midden mei 2023 verkreeg NIRAS de nucleaire oprichtings- en exploitatievergunning die nodig is om de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel te realiseren. Binnen enkele maanden staan de eerste specifieke werken voor de bergingsinstallatie gepland. Daar zal op termijn het laag- en middelactieve kortlevende afval van ons land veilig en voorgoed geborgen worden. We schatten dat het bergen van het afval zo’n 50 jaar zal duren.

Wim Bastiaens Wim Bastiaens, adjunct-sitemanager van de NIRAS-site in Dessel

“Bedoeling is dat in de lente 2024 de werken voor de werfverharding starten”, vertelt Wim Bastiaens, adjunct-sitemanager van de NIRAS-site in Dessel. “Het zijn vrij beperkte werken waarmee de zone voor de bouwplaatsinrichting verhard wordt zodat die klaar is voor wanneer de ‘echte’ werken aan de bergingsinstallatie zelf zullen beginnen. De overheidsopdracht hiervoor werd begin 2023 gelanceerd en we zitten momenteel in de selectiefase. Eens die fase rond is, kunnen we de technische bestekken opsturen naar de kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen. Begin 2024 krijgen we dan hun offertes binnen, waarna de onderhandelingen beginnen om dan eind 2024 de opdracht aan een aannemer te kunnen gunnen.”

Werk van lange adem

“Maar dat betekent nog niet dat de aannemer de dag nadien al met alle bouwwerken zal beginnen”, vervolgt Wim. “Enkele zaken zullen relatief snel opgestart kunnen worden: het plaatsen van de werfketen, het zorgen voor de elektriciteitsvoorzieningen en enkele kleine voorbereidingen aan het terrein. Maar voor alle bouwwerken die onder de nucleaire vergunning vallen, elke component met een veiligheidsrol, is het wachten op het holdpoint ready for construction.”

Dit holdpoint is een stap in de nucleaire vergunning en wordt gelicht door het FANC, de nucleaire veiligheidsautoriteit. Wim: “Hiervoor moet de aannemer verschillende zaken aanleveren, zoals zijn algemeen veiligheids- en kwaliteitsplan en het bewijs van kwalificatie van de uitvoerders. Ook na dit holdpoint zijn er diverse documenten op te maken en goed te keuren. Per groep van veiligheidscomponenten moet de aannemer immers een apart dossier indienen, bijvoorbeeld voor de betonwerken aan de modules. Dat dossier moet alle technische fiches bevatten, net als de werkprocedures, uitvoeringsplannen enzoverder. Daarnaast moet hij ter plaatste voorafgaand verschillende zaken realiseren, zoals het testdraaien van de betoncentrale en het aantonen van de kwaliteit van het geproduceerde beton.”
 

Van oost naar west

Eens het holdpoint is gelicht, zullen de bouwwerken in verschillende fases verlopen. Tijdens een vorige opdracht werd het terrein voorbereid en gelijkgetrokken.

Wim: “De volgende stap is het verder afgraven met 5 centimeter zodat de begroeiing weg is. Vervolgens wordt op de plaats waar de bergingsmodules (de betonnen bunkers met dikke wanden en vloerplaten in gewapend beton) komen een grondverbetering uitgevoerd. Nadien kan dan de ophoging voor de modules aangebracht worden, eerst 60 centimeter grind en dan 2 meter zandcement.”

“We bouwen eerst de twintig modules van de oostelijke tumulus (later volgen nog de veertien modules van de westelijke tumulus, nvdr)”, besluit Wim. “De werken hieraan zullen lineair gebeuren van oost naar west. Terwijl op de ene plaats aan bijvoorbeeld de ophoging gewerkt wordt, kan op een andere plaats (waar dat al rond is) gestart worden met de muren van de modules te gieten. Dat betekent ook dat we niet moeten wachten op de voltooiing van de twintig modules om met het vullen van de eerste te beginnen. Uiteraard worden maatregelen genomen om de zones van elkaar te scheiden, zodat de bouwvakkers niet in de buurt komen van de modules die al in exploitatie zitten. Concreet bestaat het huidige plan erin om, als de eerste acht modules volledig gebouwd en in dienst gesteld zijn, te beginnen met het vullen van de eerste vier modules.”