Overslaan en naar de inhoud gaan

Publicatie

15 april 2020 ONDRAF/NIRAS

Persbericht - Aankondiging publieksraadpleging

In België is tot op heden nog niet beslist welke eindbestemming hoogactief en/of langlevend afval moet krijgen. Om dit te verhelpen, doet NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, een voorstel voor geologische of ondergrondse berging op Belgisch grondgebied als eindbestemming voor dit afval. Het gaat dus over de allereerste beslissingsstap, namelijk de vraag wat België met dit afval gaat doen. Er zijn nog geen concrete plannen over waar, wanneer en op welke wijze dit moet gebeuren. Het voorstel van NIRAS omvat ook voorstellen om tot een verder besluitvormingsproces voor de realisatie van geologische berging te komen. Het voorstel dat, samen met het bijbehorende milieueffectenrapport, nu voorligt, doorloopt een wettelijke procedure, die formeel gestart werd in oktober 2019. Het betreft hier een procedure die naast de raadpleging van het publiek het advies van verschillende officiële instanties vereist. Deelname aan de publieksraadpleging gebeurt, rekening houdend met het stadium van het dossier, volledig online of schriftelijk van 15 april tot en met 13 juni 2020.

Persbericht SEA

Welke eindbestemming voor hoogradioactief en/of langlevend afval in België?

Download (104.58 KB)