Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefopstellingen

NIRAS bereidt de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie voor tot in de kleinste details. Om niets aan het toeval over te laten, testen haar wetenschappers alle materialen en constructietechnieken uit in verschillende proefopstellingen op ware grootte. Bovendien blijft ze ontwikkelingen op het vlak van technieken en materialen op de voet volgen – ook tijdens de bouw.

2014_Demonstratieproef - Test de démonstration2_ONDRAFNIRAS.jpg

Demonstratieproef

NIRAS bouwde de belangrijkste bouwstenen van de bergingsmodules na op ware grootte in de demonstratie-proef. Onder andere de ophoging, de inspectiegalerij en inspectieruimte, het drainagesysteem en de wanden van de bergingsmodules werden zo al een eerste keer opgebouwd. Bij de demonstratieproef gaat veel aandacht naar de samenstelling van het beton en naar de manier waarop het in de bekisting wordt gestort.

2011_Zettingsproef-Test de tassement_ONDRAFNIRAS.jpg

ZETTINGSPROEF

Onder het gewicht van de gevulde bergingsmodules zal de ondergrond samengedrukt worden. Dat noemt men ‘zetting’. Om precies te weten welke impact die zware belasting heeft op de bodem, voerde NIRAS in 2010 een zettingsproef uit. De resultaten van de proef werden meegenomen in het ontwerp van de bergingsinstallatie.

2016_Prototypes monolieten - monolithes_ONDRAFNIRAS.jpg

PROTOTYPES MONOLIETEN EN VALTESTS

Voor het afval in de bergingsinstallatie wordt geborgen, wordt het in een caisson of betonnen kist geplaatst en omhuld met mortel. Zo ontstaat een monoliet. NIRAS ontwikkelde prototypes van die monolieten en onderwierp ze aan verschillende tests. Ze deed dat om na te gaan of het uitgetekende ontwerp ook in de praktijk voldoet aan de veiligheidseisen. Uit de tests bleek dat de monolieten tegen een stootje kunnen.

2016_Test IPM_ONDRAFNIRAS.jpg

DOSEER- EN CEMENTEERINSTALLATIE

Ook het vullen van de caissons met mortel werd grondig getest. Zo bouwde NIRAS een deel van de doseer- en cementeerinstallatie van de Installatie voor de productie van monolieten (IPM) na om mortel aan te maken. Tijdens een grootschalige test werden enkele caissons gevuld met mortel en werden er stalen genomen.

PROEFAFDEKKING

Na de exploitatiefase zullen de bergingsmodules worden afgedekt. De afdekking zal bestaan uit meerdere lagen die insijpelend water tegenhouden en de modules volledig afschermen van de buitenwereld. Om het gedrag van die afdekking te bestuderen, plant NIRAS de bouw van een proefafdekking. De proefafdekking zal twee principes van de afdekking uittesten in de praktijk:

  • Het ‘sponsprincipe’ waarbij een biologische laag het regenwater vasthoudt als een spons. De planten verdampen het water in de atmosfeer.
  • Het ‘parapluprincipe’ waarbij een kleilaag het water tegenhoudt.

Beide principes zullen worden toegepast in de eindafdekking, maar de testresultaten zullen uitwijzen in welke verhouding dat gebeurt. De test zal minstens 30 jaar duren.

2017_Onderzoek beton - Recherches béton_ONDRAFNIRAS.jpg

HET ONDERZOEK GAAT VERDER ...

NIRAS blijft de ontwikkelingen op het gebied van technieken en materialen op de voet volgen. Ook tijdens de bouw van de bergingsinstallatie blijven de onderzoeksprogramma’s lopen. Zo wil NIRAS haar technieken voortdurend optimaliseren in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De bergingsmodules worden bovendien niet allemaal tegelijk gebouwd. Als er innovatieve bouwtechnieken opduiken die beter geschikt blijken, zal NIRAS ze toepassen.