Publicaties

01 juli 2009

Dit rapport van de Maatschappelijke consultatie werd geschreven door de
rapporteur en drie procesbegeleiders. We hebben tijdens het verloop van de
consultatie erg systematisch notities bijgehouden. Wat we u voorleggen is
een synthese. We hebben getracht deze samenvatting zo waarheidsgetrouw
mogelijk ...

26 juni 2009

Onder de negen deelnemers (van 22 die zich hadden opgegeven), bevinden zich deze keer drie vrouwen. Enkele deelnemers hebben zich via iVOX aangemeld. Het gaat overwegend over burgers die hebben besloten om deel te nemen vanuit een persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke bewogenheid en verantwoordelijkheidsgevoel ...

Pages