Publicaties

01 april 2009

NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en
verrijkte splijtstoffen, is de openbare instelling die het
radioactieve afval en de overtollige splijtstoffen in België
beheert. De instelling beheert radioactief afval over
meerdere generaties op een veilige en verantwoorde
manier. Ze ...

Pages