Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

Standpunt van de Commissie betreffende de opslag van (niet-)geconditioneerd laag- en middelactief afval op de site van NIRAS te Dessel

Vue sur la Commission Européenne

De Europese Commissie heeft België onlangs haar standpunt meegedeeld over de opslag van (niet-)geconditioneerd laag- en middelactief afval op de site van NIRAS te Dessel

Het Euratom-Verdrag bepaalt dat ondernemingen in de lidstaten voor bepaalde investeringsprojecten waaronder deze in het domein van het beheer van radioactief afval een mededeling hierover doen aan de Commissie (artikel 41 van het Verdrag).  

NIRAS heeft per brief van 6 december 2019 de Commissie geïnformeerd over een aantal investeringsprojecten op de site van NIRAS in Dessel voor de opslag van laag- en middelactief afval. 

De Commissie heeft recent (29 april 2022) haar standpunt hierover meegedeeld aan België. 

In haar conclusie stelt de Commissie dat ze van oordeel is dat de verschillende geplande opslaginstallaties voor (niet-)geconditioneerd laag- en middelactief afval op de site van NIRAS in Dessel aan de doelstellingen van het Euratom-Verdrag voldoen en dat de investeringsprojecten bijdragen tot een veilig en verantwoord beheer van het laag- en middelactieve afval in België en in de EU.