Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom is een beslissing nodig?

Wachten biedt geen perspectief op een betere beslissing. Alle kennis die nodig is om een eerste beleidsbeslissing te nemen over wat we met het hoogactieve en/of langlevende afval moeten doen, is in ons land en wereldwijd beschikbaar.

Gebouw 136 buiten (hoogactief).jpg

Voor onbepaalde tijd verlengen

Momenteel wordt het hoogactieve en/of langlevende afval tijdelijk opgeslagen. Niet beslissen en het plan niet uitvoeren betekent automatisch de tijdelijke opslag voor onbepaalde tijd verlengen.

Wat als we het plan niet uitvoeren?

De huidige situatie van tijdelijke opslag is veilig, maar is zoals hiervoor aangegeven geen veilige oplossing op lange termijn. Het uitstellen van beslissen leidt onvermijdelijk tot:

  • toenemende milieueffecten bij het renoveren of vernieuwen van al de opslaggebouwen en het vervoeren of verplaatsen van het afval;
  • oplopende kosten voor het renoveren en/of vervangen van de tijdelijke opslaggebouwen van het radioactieve afval en de verbruikte splijtstof;
  • het herverpakken van afval en het ontmantelen van oude opslaggebouwen, wat het volume van het afval doet toenemen;
  • het volledig doorschuiven van de lasten en financiële risico’s naar de volgende generaties;
  • mogelijk verlies aan kennis en expertise;
  • onduidelijkheid voor de bevolking in de gemeenten waar het afval en de verbruikte splijtstof nu tijdelijk opgeslagen liggen;
  • grote onaanvaardbare risico’s wanneer het actieve beheer op termijn wegvalt, bijvoorbeeld wanneer er geen nieuwe opslaggebouwen meer gebouwd worden.

Wat als we wachten ...

2013_HADES_ONDRAFNIRAS.jpg

... op een betere beslissing?

Wachten biedt geen perspectief op een betere beslissing. Alle kennis die nodig is om een eerste beleidsbeslissing te nemen over wat we met het hoogactieve en/of langlevende afval moeten doen, is in ons land en wereldwijd beschikbaar.

... op nieuwe technologieën?

Er zijn vooruitzichten op nieuwe ontwikkelingen, maar die bieden geen enkel argument om een beslissing voor geologische berging uit te stellen. Toekomstige nucleaire technologieën zoals Partitioning & Transmutation (P&T) zijn niet industrieel toepasbaar op het radioactieve afval dat al bestaat in België. Ze vormen bijgevolg op geen enkele manier een alternatief voor de geologische berging van het bestaande radioactieve afval in België. Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) bevestigt dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën het langdurig opslaan van het afval, en het uitstellen van de keuze van een eindbestemming niet rechtvaardigt.

HADES_LR.jpg

NIRAS ontwikkelde haar bergingsconcept vanuit een brede internationale kennisbasis, geënt op meer dan veertig jaar nationaal onderzoek. België is dankzij het werk van SCK CEN al in 1974 gestart met het onderzoek naar geologische berging en beschikt in Mol over een ondergronds laboratorium, HADES (High Activity Disposal Experimental Site) genoemd, dat zich in een kleilaag op 225 meter diepte bevindt.