Follow us

Een veilig beheer van radioactief afval in België, voor u en de toekomstige generaties

Wat doet NIRAS?

Al het radioactieve afval dat we voortbrengen, moet op heel lange termijn en op een specifieke manier beheerd worden. Als dienst aan de gemeenschap beheert NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, al het radioactieve  afval, nu en in de toekomst, door oplossingen te ontwikkelen en uit te voeren met respect voor de samenleving en het leefmilieu.

radioactief afval?

Wat is radioactief afval?

Waar komt radioactief afval vandaan? 

Nieuws

Stichting Lokaal Fonds -  ondertekening oprichtingsakte
03 juni 2016

In Dessel werd het Lokaal Fonds officieel boven de doopvont gehouden. Het fonds zal eeuwenlang projecten en activiteiten steunen in de regio Dessel en Mol.

Beheer van radioactief afval in België

Om de bevolking te beschermen tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van radioactief afval, hanteren we een strikt afvalbeheersysteem. Dat begint bij de identificatie en acceptatie van het afval, en omvat verder het transport, de verwerking en de tijdelijke opslag, tot en met  de berging.

Maatschappelijk draagvlak voor berging

 

"Zonder breed maatschappelijk draagvlak voor berging staat zelfs de meest ijzersterke technische oplossing geïsoleerd. Inspraak van de bevolking en bouwen aan een maatschappelijk draagvlak verankeren we daarom in al onze activiteiten."

 

Jean-Paul Minon, directeur-generaal

Veiligheid gegarandeerd

Om zeker te zijn dat een toekomstige bergingsinstallatie veilig en technisch haalbaar is, heeft NIRAS de afgelopen jaren verschillende experimenten uitgevoerd. Zo hebben de wetenschappers de invloed van radioactieve straling en mechanische verstoring op de hydraulische en chemische eigenschappen van de klei bestudeerd. Ze hebben een studie uitgevoerd naar gasvorming en de verspreiding van gas in de klei. Ook de toekomstige verpakkingen van het afval worden grondig onderzocht. Zo is getest hoe de verschillende verpakkingsmaterialen aangetast worden als ze in contact komen met de klei.

Geologische berging in de praktijk

Als men in België overgaat tot de bouw van een bergingsinstallatie voor het afval van de categorieën B en C, zal deze gevestigd worden in het hart van een diepe en stabiele geologische formatie. Ons land bestudeert sinds meer dan veertig jaar de mogelijkheden die weinig verharde kleilagen op zijn grondgebied bieden. 

oppervlakteberging in Dessel

De toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel biedt een definitieve en veilige oplossing voor al het Belgische laag- en middelactieve kortlevende afval. Uniek aan dit project is de combinatie van een technisch verhaal met een breed maatschappelijk project, dat impulsen geeft aan de werkgelegenheid, de welvaart en het welzijn in de regio.

Veiligheid voorop

De oppervlaktebergingsinstallatie zorgt ervoor dat het afval geen enkel risico vormt voor mens en milieu, noch vandaag, noch in een verre toekomst. Opeenvolgende barrières zonderen het afval af en sluiten de radioactieve stoffen in. Op deze manier kunnen mens en omgeving er niet mee in contact komen.

Monoliet

Wetenschappelijk onderzoek

Al onze activiteiten onderbouwen we met wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, in samenwerking met experts uit binnen- en buitenland. In het ondergrondse laboratorium HADES in Mol onderzoeken we sinds veertig jaar de geologische berging van langlevend afval.