Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

De bergingssite onder een lentezonnetje

Copyright_Roger Damen

Ook op de oppervlaktebergingssite in Dessel liet de lente het de voorbije weken afweten. Toch slaagde lokaal vrijwilliger Roger Damen erin om enkele natuurfoto’s te nemen onder een pril lentezonnetje. We tonen u de leukste foto’s en geven een update over het natuurbeheer op de site.

Het grootste deel van de toekomstige oppervlaktebergingssite voor laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel blijft onbebouwd. Op dat uitgestrekte terrein zetten NIRAS en de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) in op natuurbeheer. Samen geven we er een boost aan de biodiversiteit en aan zachte recreatie, zoals wandelen en fietsen. Ook de komende maanden staan er heel wat natuurherstelwerken op de planning.

Copyright_Roger Damen

Heideherstel

In juni zullen er schapen grazen op zones waar de oorspronkelijke heidevegetatie overwoekerd is door het pijpenstrootje, een hardnekkige grassoort. Nadien zoeken ze andere oorden op, om in het najaar samen met hun herder terug te keren.

Een andere techniek die wordt toegepast om de heide te herstellen is plaggen. Daarbij schraapt een machine de bovenste laag begroeiing af waardoor de onderliggende heide opnieuw kan opschieten. Tijdens het najaar zal er zo’n 8000 vierkante meter geplagd worden in het westelijke deel van de site.

Exoten verwijderen

Exotische planten- en boomsoorten, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers, worden systematisch gerooid op de site. Dat doen we om ruimte te geven aan struiken en bomen die hier wel van nature voorkomen. In het voorjaar van 2020 werden er tal van exoten weggehaald. De zaailingen die weer opschieten zullen we deze zomer verwijderen, vooral langs de Hooibeek.

Copyright_Roger Damen

Landduin en poelen

In het midden van het heidegebied lieten we eind vorig jaar een lager gelegen deel van het landschap afgraven tot een zachte glooiing. Zo ontstond een kleine landduin met een ondiepe poel. Ook even verderop op de site liggen twee poelen – een kleine en een grote.

Zowel aan de landduin als aan de poelen laten we de natuur de komende jaren haar gang gaan. Er zijn geen specifieke beheermaatregelen gepland. Toch zal er beweging te zien zijn: een student zal de waterstand in de poelen monitoren en een inventaris opmaken van het leven in elke poel. De inventaris moet de huidige situatie in kaart brengen en dienen als nulmeting. Zo kunnen eventuele veranderingen in de biodiversiteit op jaarbasis beter opgevolgd worden. Dit thesisonderzoek gebeurt in het kader van LIBRA: het Leer- en Infopunt Beheer Radioactief Afval dat NIRAS oprichtte samen met de partnerschappen en de Thomas More Hogeschool Kempen.

Copyright_Roger Damen
1 / 7
Copyright_Roger Damen
2 / 7
Copyright_Roger Damen
3 / 7
Copyright_Roger Damen
4 / 7
Copyright_Roger Damen
5 / 7
Copyright_Roger Damen
6 / 7
Copyright_Roger Damen
7 / 7
Copyright_Roger Damen
Copyright_Roger Damen
Copyright_Roger Damen
Copyright_Roger Damen
Copyright_Roger Damen
Copyright_Roger Damen
Copyright_Roger Damen