Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

De inventaris van de nucleaire passiva: uitstekend instrument om de nucleaire kosten ook in de toekomst op te volgen

IPN

WAT ZIJN NUCLEAIRE PASSIVA?

Het stilleggen van een nucleaire activiteit brengt kosten met zich mee. Deze kosten houden enerzijds verband met de sanering en ontmanteling van stilgelegde faciliteiten en anderzijds met het beheer van radioactief afval dat op de locatie blijft of tijdens deze operaties wordt gegenereerd. Het is echter mogelijk dat, als het moment is aangebroken, de geplande financiële middelen om deze nucleaire kosten te dekken ontoereikend of onbeschikbaar blijken te zijn of zelfs helemaal onbestaand zijn: er kan dan een "nucleair passief ontstaan." 

WAAROM MAAKT NIRAS EEN INVENTARIS VAN DE NUCLEAIRE PASSIVA OP?

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van radioactief afval. Omwille van het principe ‘de vervuiler betaalt’ moeten de producenten van radioactief afval de nodige middelen ter beschikking stellen om, na afloop van hun activiteiten, de ontmanteling en de sanering van hun installaties te bekostigen, alsook het beheer van het afval dat daarbij wordt voortgebracht.

Om het ontstaan van nieuwe nucleaire passiva te voorkomen, kreeg NIRAS in 1997 de opdracht om een vijfjaarlijkse inventaris op de maken (artikel 9 van de programmawet van 12 december 1997).

Dit is de vierde inventaris die NIRAS heeft opgemaakt. Het document beslaat de periode 2013-2017.

HOE GAAT NIRAS DAARBIJ TE WERK?

NIRAS gaat daarbij als volgt te werk:

  • Ze brengt alle nucleaire sites in België in kaart, alsook de installaties die radioactieve stoffen bevatten.
  • Ze raamt de kosten van de ontmanteling en de sanering van die installaties en van het beheer van het afval dat bij die operaties ontstaat.
  • Ze gaat na of de exploitanten middelen uittrekken om de ontmanteling en sanering te financieren en of die toereikend zijn om alle kosten – inclusief de toekomstige berging van het afval – te dekken.
  • Ze gaat na of er voldoende provisies zijn aangelegd voor het beheer van de radioactieve stoffen en het radioactieve afval dat zich in de installaties bevindt.

WAAROM IS DE INP BELANGRIJK?

  • Dankzij de INP heeft NIRAS een goed zicht op de afvalhoeveelheden en de kosten die het afvalbeheer en de ontmanteling van de installaties met zich zullen meebrengen.
  • Dankzij de INP heeft NIRAS een goed overzicht over de provisies die de afvalproducenten hebben aangelegd om het afvalbeheer te bekostigen na het stopzetten van hun activiteiten.
  • De INP helpt nieuwe nucleaire passiva te voorkomen, die zouden ontstaan door een gebrek aan vooruitziendheid of een onderschatting van de kosten.

 

VIERDE RAPPORT OVER DE INVENTARIS VAN DE NUCLEAIRE PASSIVA (PERIODE 2013 - 2017)

SYNTHESE VAN HET VIERDE RAPPORT OVER DE INVENTARIS VAN DE NUCLEAIRE PASSIVA (PERIODE 2013 - 2017)