Overslaan en naar de inhoud gaan
Terug

Gunstig voorlopig voorafgaand advies voor oppervlakteberging in Dessel

20170904-Berging DetailOverkapping gesloten - Laag.jpg

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling heeft een gunstig voorlopig voorafgaand advies gegeven voor de oprichting en exploitatie van de oppervlakteberging voor laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel. 

Hiermee gaat de vergunningsprocedure een volgende fase in. In de komende maanden zal het dossier voorgelegd worden aan het publiek, de provincie Antwerpen en de Europese commissie.

De volledige vergunningsaanvraag voor de oppervlakteberging werd op 3 oktober 2019, samen met het verslag van de veiligheidsevaluatie van het FANC, voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC.

NIRAS ontving van het FANC de bevestiging dat de Wetenschappelijke Raad een gunstig voorlopig voorafgaand advies geeft voor de oprichting en exploitatie van de oppervlakteberging in Dessel. NIRAS beschikt nu over een termijn van dertig kalenderdagen om opmerkingen op dat advies in te dienen. In een volgende fase zal het dossier ter consultatie aan het publiek worden voorgelegd. Ook de provincie Antwerpen en de Europese Commissie zullen in de komende maanden om advies gevraagd worden.

Na afronding van deze stappen zal het dossier, samen met alle ontvangen adviezen, een tweede keer voorgelegd worden aan de Wetenschappelijke Raad. Wanneer ook dit advies gunstig is, kan de nucleaire oprichtings- en exploitatievergunning worden verleend via een koninklijk besluit.

De Wetenschappelijke Raad vraagt aan NIRAS om in de periode voorafgaand aan de tweede zitting het dossier te voorzien van aanvullende plannen, procedures en documenten en enkele bijkomende studies en evaluaties. Al deze elementen en wijzigingen zullen worden geëvalueerd door de veiligheidsautoriteit. NIRAS moet de impact hiervan nog analyseren, maar de aanvullingen aan het dossier zullen zonder twijfel de nodige tijd vergen.