Overslaan en naar de inhoud gaan

De job van ... François Migeot

François Migeot geeft leiding aan een team van acht personen. Hij ziet erop toe dat de colli geconditioneerd afval voldoen aan de heel strenge kwaliteitseisen van NIRAS. Naast grondige administratieve controles voeren zijn team en hij regelmatig fysieke inspecties uit, zowel tijdens de productie van het geconditioneerde afval als daarna tijdens de opslag ervan.

Hoe ben je bij NIRAS terechtgekomen, François?

“Toen ik in 2001 afstudeerde als industrieel ingenieur - richting kernenergie – had ik het geluk verschillende mogelijkheden te hebben. NIRAS beantwoordde het best aan mijn verwachtingen: ze bood mij interessante technische uitdagingen, een stabiele job en goede vooruitzichten. Toen ik er in oktober 2001 begon te werken, had ik nooit gedacht dat ik meer dan twintig jaar later nog bij NIRAS actief zou zijn, nog altijd gepassioneerd door onze maatschappelijke opdracht. Vandaag ben ik verantwoordelijk voor de dienst Acceptatie van geconditioneerd afval en bergingsafval.

 

Wat houdt je werk precies in?

"Onze dienst bestaat uit acht personen die samen verschillende taken uitvoeren. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de acceptatie van de colli geconditioneerd afval. Dat is radioactief afval geïmmobiliseerd in een matrix van bijvoorbeeld glas of cement. Dit afval is het resultaat van een reeks verwerkings- en conditioneringsoperaties die voornamelijk uitgevoerd worden op de sites van de kerncentrales van Electrabel en door onze industriële dochteronderneming Belgoprocess. Het doel is van essentieel belang: de veiligheid garanderen bij de behandeling, de opslag en uiteindelijk de berging van het afval.

Onze taak bestaat erin na te gaan of deze afvalcolli, geproduceerd volgens procedés erkend door NIRAS, voldoen aan onze heel strenge kwaliteits- en veiligheidseisen: de ‘acceptatiecriteria’. De producenten moeten daartoe alle nodige productiedocumentatie verstrekken, zoals de radiologische en fysisch-chemische karakterisering van het geconditioneerde afval. Wij moeten dan weer de bijbehorende elektronische gegevens controleren en beheren.

Tegelijkertijd voeren wij in verschillende stadia van de productie inspecties ter plaatse uit. Zo gaan wij bijvoorbeeld na of de lege verpakkingen vóór het gebruik ervan conform zijn. Wij zorgen ervoor dat de producenten tijdens de productie van het geconditioneerde afval de kwaliteitscontroleprocedures effectief naleven en dat de fysieke integriteit van de colli aan onze eisen beantwoordt. Zodra onze inspecteurs de colli accepteren, kunnen ze naar onze opslaggebouwen op de site van Belgoprocess vervoerd worden.”

Fran

Onze taak bestaat erin na te gaan of de afvalcolli, geproduceerd volgens procedés erkend door NIRAS, voldoen aan onze heel strenge kwaliteits- en veiligheidseisen: de acceptatiecriteria.

François Migeot, NIRAS

Daarna begint een tweede onderdeel van je werk: de opvolging van de opgeslagen colli.

“Inderdaad, wij zijn wettelijk verplicht een opvolgingsinspectie van de geaccepteerde colli uit te voeren, een eerste keer drie jaar na de acceptatie en vervolgens om de tien jaar. Dit komt neer op 200 à 300 inspecties per jaar, naargelang het aantal colli dat van jaar tot jaar geaccepteerd wordt. Wij registreren alle informatie van de verschillende inspecties om de evolutie van de colli volledig in kaart te brengen. Bovendien volgen wij de evolutie van de opslagcapaciteit op de voet met Belgoprocess om altijd over voldoende opslagcapaciteit te beschikken.

Ten slotte zal de rol van ons team nog uitgebreid worden wanneer over enkele jaren de oppervlaktebergingsinstallatie operationeel is en de ontmanteling van de kerncentrales gestart is. Er zal dan aan andere criteria voldaan moeten worden om het afval te accepteren. In de komende jaren plannen we verschillende aanwervingen om deze nieuwe opdracht te vervullen.”

 

Hoe ziet je werkdag er doorgaans uit?

“Er is niet zoiets als een typische werkdag, maar er zijn gelijkenissen. Ik begin meestal heel vroeg, vóór alle anderen, waardoor ik sommige lopende acties kan bijsturen. In mijn job is het belangrijk om een goede kijk op de realiteit te behouden. Ik ga regelmatig naar de sites van Electrabel, de grootste producent van geconditioneerd afval, en naar de site van Belgoprocess. Want de acceptatie van afvalcolli gaat veel verder dan gesofisticeerde databanken en opvolgingsinspecties. Door ter plaatse te gaan, begrijpen we beter de uitdagingen waarvoor we staan en houden we een persoonlijk contact met onze gesprekspartners.”

 

Waar ben je het meest trots op?

“Er zijn talrijke verwezenlijkingen waarop ik trots ben. Zo vond bijvoorbeeld van 2003 tot 2010 het visuele-inspectieprogramma plaats voor de bijna 50.000 colli die op de site van Belgoprocess opgeslagen waren. Het was een lange oefening, maar wel een die een beter inzicht verschafte in de fysieke toestand van elk collo. Mijn persoonlijke rol in dit programma was beperkt, maar NIRAS als instelling kan er trots op zijn. De huidige inspectieprogramma's vloeien in sommige gevallen voort uit de resultaten van deze inspecties.

Verder heb ik de terugkeer van het geconditioneerde afval uit Dounreay (Schotland) van begin tot einde gevolgd. In de jaren negentig had het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN er verbruikte splijtstof naartoe gestuurd. De verwerking van deze verbruikte splijtstof vond plaats in de jaren 2000 en resulteerde in de productie van 123 colli geconditioneerd afval. De terugkeer van deze colli naar België was technisch gezien een verrijkend project vanwege de talrijke uitdagingen die we moesten aangaan, maar ook op menselijk vlak dankzij de vele contacten die we met onze gesprekspartners hebben gehad.”