Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling “Beheer op lange termijn” op zoek naar een “Medewerker Erkenningen – Radiologische Aspecten”

  Jobinhoud

  Het takenpakket “Erkenningen” komt in actie zodra een erkenningsaanvraag is ingediend door een producent van radioactief afval. De analyse van een aanvraag omvat een technische, inhoudelijke en administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten. Daarnaast voeren onze medewerkers ook inspecties uit ter plaatse bij de afvalproducent.

   

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Je analyseert, evalueert en interpreteert het radiologisch aanvraagdossier en de documentatie aangeleverd door de producenten van het radioactieve afval, met het oog op hun erkenning. Je stelt een dossier op waarin je je analyse en conclusies motiveert en onderbouwt op basis van de acceptatiecriteria en de regels en procedures die gelden binnen het acceptatiesysteem;
  • Je voert radiologische inspecties uitin de nucleaire installaties van de producenten;
  • Je bespreekt en verdedigt je evaluatie, conclusies en resultaten met de producenten en zoekt samen met hen naar constructieve oplossingen voor eventuele problemen die opduiken tijdens de analyse van het radiologisch aanvraagdossier - hierbij weet je de belangen van alle betrokken partijen te verzoenen;
  • Je werkt mee aan de evolutie van het acceptatiesysteem met het oog op de integratie van een operationele bergingsinstallatie en opstellen van de acceptatiecriteria voor het bergingsafval;
  • Je verzamelt en wisselt gegevens, vaststellingen en ervaringen uit met andere diensten binnen het acceptatiesysteem en andere etappes in het beheer.
  • Contactpunt voor interne en externe betrokkenen

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een Master diploma, in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen met een specialisatie in nucleaire technologie (voorkeur) of een masterdiploma in fysica met een eventuele specialisatie in stralingsfysica/nucleaire toepassingen, of equivalent door ervaring;
  • Relevante ervaring is een meerwaarde;
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen;
  • Je hebt een praktische operationele kennis van het Frans en het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling

  Pluspunten

  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling.

   

  Verder beschik je over de volgende vaardigheden:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen, …);
  • Je documenteert en onderbouwt je bevindingen en aanbevelingen op een gestructureerde en systematische manier – je beschikt dan ook over goede redactionele vaardigheden met de daarbij behorende administratie schrikt jou niet af;
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken;
  • Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Oplossings en resultaatgerichtheid en pro-activiteit zijn sleutelwoorden uit jouw profiel;
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl;
  • Je bent assertief en diplomatisch genoeg om je analyses en evaluaties overtuigend te verdedigen;
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de verschillende nucleaire sites en producenten binnen België.

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

   

   

 • Medewerker RD&D

  Solliciteer

  15 maart 2019

  Medewerker RD&D – Specialisatie modelleringen processen in poreuze media

   

  Om het team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “MedewerkerRD&D – Specialisatie modelleringen processen in poreuze media

   

   

  Functie & taken

  In het kader van het onderzoek naar en de ontwikkeling van finale bergingssystemen voor het radioactieve afval (bovengronds en ondergronds), zal je op basis van de input van je collega’s berekeningen rond het transport van vloeistoffen en opgeloste stoffen (en mogelijks warmte) uitvoeren. Dit omvat zowel de uitwerking van modellen  als de nodige kwalificatie, verificatie en validatie van de modellen (QA/QV analyses). De resultaten zal je nadien evalueren en integreren zodat een coherente en gefundeerde diagnose of aanbeveling kan geformuleerd worden die bijdraagt tot een effectief en efficiënt duurzaam afvalbeheer.

  Op termijn zal je ook een wetenschappelijke en redactionele rol spelen in de opmaak van veiligheidsdossiers en –rapporten. Hiertoe is het van belang om op basis van de input van je expert-collega’s in verschillende wetenschappelijke disciplines syntheses op te maken en conceptuele ontwerpen voor te stellen.

   

  De belangrijkste taken hierbij zijn :

  • Je ontwikkelt in overleg met je collega’s de modellen die de nodige resultaten voor NIRAS kunnen leveren.
  • Je verzorgt ook de nodige QA/QV aspecten voor de uitvoering van de modellen.
  • Je ondersteunt collega’s met berekeningen specifiek in het kader van de onderzoeksactiviteiten. Je evalueert de verkregen resultaten en overlegt met de andere leden van NIRAS om ze te integreren in het geheel van de programma’s.
  • Je stelt technisch-wetenschappelijke syntheserapporten op die de integratie van de verkregen resultaten in andere studies mogelijk maken. Zo zullen voor de geologische berging bijvoorbeeld de resultaten geïntegreerd worden in de Safety and Feasability Case (SFC) die de argumenten verzamelt over de veiligheid en haalbaarheid van de berging.
  • Je werkt in nauwe samenwerking met de voltallige ploeg van NIRAS uit alle vak- en deelgebieden en zorgt voor een optimale synergie en kennisdeling.
  • Je bent redactioneel verantwoordelijk voor onderdelen van het veiligheidsdossier.
  • Je synthetiseert de gedetailleerde kennis van je expert-collega’s in verschillende wetenschappelijke disciplines en ontwikkelt conceptuele modellen.
  • Je stuurt en volgt de eventuele bijdrages van derden (onderzoekscentra, universiteiten, ..) in detail op en staat garant voor gedetailleerde kwaliteitscontroles van deze bijdragen.

   

  Profiel

  • Je beschikt over een diploma van master of doctor in de (ingenieurs-) wetenschappen, of equivalent door ervaring. Ideaal heb je enkele jaren relevante ervaring in stroming en transport in poreuze media. Je bent georiënteerd op multidisciplinaire projecten met een sterk wetenschappelijk karakter. Ervaring binnen het R&D-gebied is een pluspunt.
  • Kennis van finite element analysis and simulation softwares (e.g. COMSOL) is een pluspunt.
  • Expertise in andere domeinen van modelleringen, zoals mechanica van poreuze media of (geo-)chemische modelleringen zijn een pluspunt.
  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan.
  • Je kan technische en wetenschappelijke aspecten integreren en combineren met het administratieve dossier- en gegevensbeheer.
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken.
  • Je hebt goede organisatie-vaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Efficiënt tijdsbeheer en resultaatgerichtheid zijn jouw drijfveren.
  • Je hebt een praktische en operationele kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling en een goede kennis van technisch-wetenschappelijk Engels. Goede kennis van het Nederlands (lezen en schrijven) is een vereiste omdat het veiligheidsdossier voor de oppervlakteberging in het Nederlands moet worden opgesteld.
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl.
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen.
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de sites waar de onderzoeks-programma’s plaatsvinden, alsook naar het buitenland.

   

  Ons aanbod

  Wij bieden jou :

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar de functie vereist soms ook verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Dessel en Fleurus.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Valentine Vanhove

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 10 30

 • Juridisch adviseur

  Solliciteer

  26 maart 2019

  Juridisch adviseur (m/v)

  Momenteel zijn wij, binnen onze dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten, op zoek naar een

  ‘juridisch adviseur’

   

  Functie

  De functie van juridisch adviseur zal worden vervuld binnen de juridische cel van de dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten. De juridische cel bestaat momenteel uit een Nederlandstalige juridisch adviseur en staat onder leiding van de directeur Financiën en Contracten en onder leiding van de algemene directie, naargelang van de behandelde onderwerpen. HijDe juridisch adviseur werkt nauw samen met de dienst Contracten en de dienst Aankopen. De administratieve ondersteuning van de drie cellen is gecentraliseerd binnen de dienst Zaken, Aankopen en Contracten.

  De functie van juridisch adviseur bestaat er voornamelijk in:

  • algemene juridische bijstand aan de instelling te verlenen in aangelegenheden die verband houden met haar opdrachten en activiteiten, voornamelijk op het gebied van publiekrecht, administratief recht, milieurecht, nucleair recht, zakenrecht, contractueel recht ...;
  • de (algemene) directie te adviseren over strategische dossiers;
  • bij te dragen aan de uitwerking en opvolging van de wet- en regelgeving met betrekking tot de opdrachten van de instelling;
  • geschillendossiers te beheren met de hulp van externe kantoren;
  • interne juridische procedures op te stellen en te zorgen voor de correcte toepassing ervan.

   

  Je profiel

  • Je hebt een masterdiploma in de rechten en minimaal vijf jaar relevante ervaring (als bedrijfsjurist, advocaat) en minimaal drie jaar ervaring in publiekrecht en administratief recht.
  • Kennis en ervaring op het gebied van kernenergie zijn een voordeel. Je bent in ieder geval bereid om je op korte termijn vertrouwd te maken met de juridische en andere uitdagingen in verband met het beheer van radioactief afval.
  • Je hebt een zeer geavanceerde juridische kennis en bent bereid deze continu te verbeteren.
  • Je hebt interesse om te werken in een voornamelijk technische omgeving en bent in staat oplossingen voor te stellen die rekening houden met de juridische en andere beperkingen.
  • Je hebt een goed gevoel voor organisatie, waardoor je verschillende dossiers gelijktijdig kunt coördineren (indien nodig met de hulp van externe adviesbureaus) en je kunt gemakkelijk prioriteiten stellen.
  • Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief.
  • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Je hebt uitstekende redactionele capaciteiten.
  • Je bent discreet, beheerst je stress en geeft blijk van flexibiliteit.
  • Je bent tweetalig (Frans en Nederlands) en bent in staat om in beide talen te werken (voldoende kennis van technisch-wetenschappelijk Engels is een troef). Een perfecte kennis van het geschreven Frans is vereist.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, met ontwikkelingsmogelijkheden;
  • een nationale en internationale werkomgeving waarin je je kunt ontwikkelen;
  • een loon overeenkomstig de barema’s, naargelang van je kwalificaties en je ervaring.

   

   Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, met regelmatige verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

 • Medewerker Contractbeheer

  Solliciteer

  27 maart 2019

  Medewerker contractbeheer

   

  Momenteel zijn wij, binnen onze dienst Juridische Zaken, Aankopen & Contracten,  op zoek naar een ‘Medewerker contractbeheer’

   

  Job inhoud

  Als medewerker van de cel Contracten ondersteun je de organisatie, de (algemene) directie en de medewerkers van NIRAS in de uitvoering van de missie van de instelling. Je behandelt voornamelijk overeenkomsten met producenten van radioactief afval, protocollen met buitenlandse en internationale agentschappen, overeenkomsten gesloten met de industriële dochteronderneming Belgoprocess SA, verzekeringscontracten en onderzoeks- en ontwikkelingscontracten die niet zijn onderworpen aan de voorschriften voor openbare aanbestedingen.

   

  Je taken

  • Je werkt mee aan de oprichting van de cel Contracten;
  • Je bent verantwoordelijk voor een proactief beheer van de overeenkomsten in alle stadia: voorbereiding, onderhandeling, sluiting en uitvoering
  • Je zorgt voor een gestroomlijnde aanpak van het contractbeheer door een, waar mogelijk, standaardisatie van de overeenkomsten met derden
  • Je staat in voor het onderhandelen, opstellen en uitvoeren van de overeenkomsten en overlegt, waar nodig, met de technisch contractbeheerder
  • Je bouwt strategieën uit voor een gecentraliseerd beheer en je draagt bij aan het contractontwerp van het contractuele systeem
  • Je implementeert standaarden voor de diverse facetten van contractbeheer ( interne praktijken en procedures, contacten met contractanten, standaardbepalingen,… )
  • Je bent betrokken bij de ontwikkeling van tools voor contractbeheer (dashboards, databanken)
  • Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling van de cel Contracten en van de tools voor contractbeheer.

   

  Je profiel

  Diploma en ervaring

  • Je hebt een masterdiploma in een relevante richting
  • Aantoonbare ervaring in onderhandelen en juridisch adviseren van contracten met een technische achtergrond in een niet commerciële omgeving
  • Je bent in staat om een goed inzicht te krijgen in informatie, dossierkennis op te bouwen en om die helder samen te vatten en te beoordelen
  • Je slaagt erin om je mening, aanpak of visie zowel mondeling als schriftelijk goed over te brengen, door goed onderbouwde argumenten te gebruiken en door in dialoog te gaan.
  • Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en werkt nauwgezet.
  • Je bent in staat om je aan passen aan wijzigende omstandigheden of ten opzichte van verschillende persone.
  • Je kan werken tegen tijdsdruk en kan omgaan met tegenslag.
  • Je hebt een zeer goede, actieve beheersing van het Nederlands en het Frans (schriftelijk en mondeling).

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een werkomgeving die je ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar met verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus) afhankelijk van de behoefte.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

 • Medewerker Economiche studies

  Solliciteer

  10 mei 2019

  Medewerker Economische studies

  Om het financiële team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Economische studies “

   

  Jobinhoud

  Hoewel NIRAS over het monopolie van het beheer van radioactief afval in België beschikt, is ze een instelling zonder winstoogmerk. Ze werkt dus tegen kostprijs: de producenten betalen niet meer of niet minder dan de prijs die nodig is om hun afval veilig te laten beheren, volgens het welbekende beginsel 'de vervuiler betaalt'.

   

  Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

   

  Uw taak: analyseren, berekenen, evalueren, aanbevelen

  • Je neemt deel aan de technische projectkostenanalyse die leidt tot de periodieke bijwerking en opvolging van de tarieven voor de opslag en berging van radioactief afval.
  • Je analyseert de financiële evenwichten en werkt, indien nodig, mee aan de ontwikkeling van nieuwe mechanismen voor de financiering van de kosten.
  • Je houdt de instelling op de hoogte van de praktijken en mechanismen die in het buitenland worden toegepast voor de financiële dekking van de nucleaire passiva.
  • Je neemt deel aan het verzamelen en controleren van de nodige informatie voor de evaluatie en de voorkoming van toekomstige nucleaire passiva en analyseert de kosten die daarmee gepaard gaan.
  • Je analyseert deze informatie en integreert ze in het vijfjaarlijks rapport dat bestemd is voor de voogdijministers .
  • Je evalueert het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten van de ontmanteling en/of sanering van alle nucleaire installaties en sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten.
  • Beheer van het financieel risico voornamelijk het vaststellen, bijwerken en permanent opvolgen van de financieringsmechanismen voor het beheer van radioactief afval op middellange en lange termijn.
  • Het uitvoeren van technisch-economische studies, die ervoor moeten zorgen dat alle toekomstige financiële lasten van de instelling gedekt zullen zijn
  • Je houdt het repertorium bij van de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten
  • Je evalueert het op regelmatige tijdstippen het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten voor de ontmanteling en/of sanering van deze installaties en sites

   

  Jouw profiel

  • Je opleiding in een wetenschappelijke richting helpt u deze zeer bijzondere uitdaging aan te gaan, die erin bestaat gefundeerde economische evaluaties te maken over uitzonderlijke lange tijdspannes. De technische aspecten, die onlosmakelijk verbonden zijn met het beheer van radioactief afval, schrikken je niet af.
  • Je beheerst de klassieke software, inclusief databasebeheerprogramma's.
  • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans, en over een praktische kennis van het Engels. En beschikt over reële redactionele vaardigheden.
  • Het vermogen om zowel in ploeg als zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een analytische geest, stiptheid en nauwkeurigheid, intellectuele nieuwsgierigheid en een organisatorisch talent zijn enkele van uw troeven.

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel met occasionele verplaatsingen naar andere sites.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva

  Solliciteer

  10 mei 2019

  Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva

   

  Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

   ‘Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva’

   

  Functie

  Als manager leidt u de dienst, bestaande uit de (sub-)processen Acceptatie, Transport en Verwerking, Sturing en Toezicht op de sanerings- en ontmantelingsopdrachten, om de operationele doelstellingen van het activiteitendomein in het kader van de opdracht, de visie en de strategische doelstellingen van de instelling te bereiken.

   

  U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en de realisatie van de operationele doelstellingen binnen de toegestane budgetten en termijnen.

   

  De verantwoordelijkheden van de manager liggen hoofdzakelijk op de volgende gebieden:

  • U organiseert, plant en stuurt het werk van het activiteitendomein dat u wordt toegewezen, op basis van solide indicatoren en managementtools (statistieken, boordtabellen enz.) en in het kader van de gepaste structuren.
   • U bepaalt, in overleg met de directeur, de operationele doelstellingen en de strategie van het activiteitendomein, alsook zijn visie op korte, middellange en lange termijn.
   • U vertaalt de strategie in operationele doelstellingen en plant de realisatie van de doelstellingen.
   • U identificeert de beschikbare middelen (personeel, financiën en materieel).
   • U evalueert de resultaten en de operationele doelstellingen, alsook de toepassing van de passende managementtools.
   • U brengt bij uw directeur verslag uit over de resultaten, de tussentijdse resultaten en de knelpunten.
  • U adviseert uw medewerkers, begeleidt ze individueel en draagt bij tot hun ontwikkeling.
   • U bepaalt de rol en de functie van elkeen en informeert de medewerkers over de operationele doelstellingen.
   • U evalueert de medewerkers (functionerings- en evaluatiegesprekken), op basis van het gedane werk en de resultaten die ze hebben bereikt ten opzichte van de doelstellingen.
   • U ontwikkelt de competenties van de medewerkers door (persoonlijke) ontwikkelings- en opleidingsplannen op te maken, in samenwerking met de dienst HR.
   • U verstrekt de nodige informatie (procedures, methodes ...) aan de medewerkers en stelt hun uw expertise ter beschikking.
  • U organiseert de werking van het activiteitendomein, u voert de activiteiten uit, evalueert en bewaakt de consistentie en de kwaliteit van de resultaten op het niveau van het activiteitendomein.
   • U informeert en adviseert de directeur, de medewerkers van de beleidscel en de leden van het team over de relevante ontwikkelingen in het activiteitendomein.
  • U verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert de relevante informatie om bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het activiteitenprogramma en tot de realisatie van de doelstellingen van het activiteitendomein.
   • U verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert de resultaten van het onderzoek en de ontwikkelingen met betrekking tot het activiteitendomein.
   • U leest de gespecialiseerde literatuur.
   • U stelt nota’s op voor de directie- en bestuursorganen van de instelling.
  • U vertegenwoordigt het activiteitendomein op nationale en internationale vergaderingen of evenementen.
  • U beheert het budget, u voorziet en controleert de uitgaven van het activiteitendomein.
  • U zorgt voor de nodige interfaces met de andere onderdelen van de organisatie.
  • U brengt verslag uit bij de directeur van het betrokken systeem.

   

  Uw profiel

  • U bent in het bezit van een Master diploma met 5 jaar ervaring binnen de nucleaire sector
  • U heeft aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.
  • U bent Nederlandstalig of Franstalig, met een zeer goede kennis van de andere landstaal (een tweetaligheidsattest van Selor is aanbevolen) en een goede kennis van het Engels.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar de functie vereist soms ook verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Dessel en Fleurus.

   

  Kandidaturen

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   

  Mevr. Cris Bruelemans  

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.