Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Juridisch adviseur

  Solliciteer

  26 maart 2019

  Juridisch adviseur (m/v)

  Momenteel zijn wij, binnen onze dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten, op zoek naar een

  ‘juridisch adviseur’

   

  Functie

  De functie van juridisch adviseur zal worden vervuld binnen de juridische cel van de dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten. De juridische cel bestaat momenteel uit een Nederlandstalige juridisch adviseur en staat onder leiding van de directeur Financiën en Contracten en onder leiding van de algemene directie, naargelang van de behandelde onderwerpen. HijDe juridisch adviseur werkt nauw samen met de dienst Contracten en de dienst Aankopen. De administratieve ondersteuning van de drie cellen is gecentraliseerd binnen de dienst Zaken, Aankopen en Contracten.

  De functie van juridisch adviseur bestaat er voornamelijk in:

  • algemene juridische bijstand aan de instelling te verlenen in aangelegenheden die verband houden met haar opdrachten en activiteiten, voornamelijk op het gebied van publiekrecht, administratief recht, milieurecht, nucleair recht, zakenrecht, contractueel recht ...;
  • de (algemene) directie te adviseren over strategische dossiers;
  • bij te dragen aan de uitwerking en opvolging van de wet- en regelgeving met betrekking tot de opdrachten van de instelling;
  • geschillendossiers te beheren met de hulp van externe kantoren;
  • interne juridische procedures op te stellen en te zorgen voor de correcte toepassing ervan.

   

  Je profiel

  • Je hebt een masterdiploma in de rechten en minimaal vijf jaar relevante ervaring (als bedrijfsjurist, advocaat) en minimaal drie jaar ervaring in publiekrecht en administratief recht.
  • Kennis en ervaring op het gebied van kernenergie zijn een voordeel. Je bent in ieder geval bereid om je op korte termijn vertrouwd te maken met de juridische en andere uitdagingen in verband met het beheer van radioactief afval.
  • Je hebt een zeer geavanceerde juridische kennis en bent bereid deze continu te verbeteren.
  • Je hebt interesse om te werken in een voornamelijk technische omgeving en bent in staat oplossingen voor te stellen die rekening houden met de juridische en andere beperkingen.
  • Je hebt een goed gevoel voor organisatie, waardoor je verschillende dossiers gelijktijdig kunt coördineren (indien nodig met de hulp van externe adviesbureaus) en je kunt gemakkelijk prioriteiten stellen.
  • Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief.
  • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Je hebt uitstekende redactionele capaciteiten.
  • Je bent discreet, beheerst je stress en geeft blijk van flexibiliteit.
  • Je bent tweetalig (Frans en Nederlands) en bent in staat om in beide talen te werken (voldoende kennis van technisch-wetenschappelijk Engels is een troef). Een perfecte kennis van het geschreven Frans is vereist.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, met ontwikkelingsmogelijkheden;
  • een nationale en internationale werkomgeving waarin je je kunt ontwikkelen;
  • een loon overeenkomstig de barema’s, naargelang van je kwalificaties en je ervaring.

   

   Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, met regelmatige verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

 • Medewerker Contractbeheer

  Solliciteer

  27 maart 2019

  Medewerker contractbeheer

   

  Momenteel zijn wij, binnen onze dienst Juridische Zaken, Aankopen & Contracten,  op zoek naar een ‘Medewerker contractbeheer’

   

  Job inhoud

  Als medewerker van de cel Contracten ondersteun je de organisatie, de (algemene) directie en de medewerkers van NIRAS in de uitvoering van de missie van de instelling. Je behandelt voornamelijk overeenkomsten met producenten van radioactief afval, protocollen met buitenlandse en internationale agentschappen, overeenkomsten gesloten met de industriële dochteronderneming Belgoprocess SA, verzekeringscontracten en onderzoeks- en ontwikkelingscontracten die niet zijn onderworpen aan de voorschriften voor openbare aanbestedingen.

   

  Je taken

  • Je werkt mee aan de oprichting van de cel Contracten;
  • Je bent verantwoordelijk voor een proactief beheer van de overeenkomsten in alle stadia: voorbereiding, onderhandeling, sluiting en uitvoering
  • Je zorgt voor een gestroomlijnde aanpak van het contractbeheer door een, waar mogelijk, standaardisatie van de overeenkomsten met derden
  • Je staat in voor het onderhandelen, opstellen en uitvoeren van de overeenkomsten en overlegt, waar nodig, met de technisch contractbeheerder
  • Je bouwt strategieën uit voor een gecentraliseerd beheer en je draagt bij aan het contractontwerp van het contractuele systeem
  • Je implementeert standaarden voor de diverse facetten van contractbeheer ( interne praktijken en procedures, contacten met contractanten, standaardbepalingen,… )
  • Je bent betrokken bij de ontwikkeling van tools voor contractbeheer (dashboards, databanken)
  • Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling van de cel Contracten en van de tools voor contractbeheer.

   

  Je profiel

  Diploma en ervaring

  • Je hebt een masterdiploma in een relevante richting
  • Aantoonbare ervaring in onderhandelen en juridisch adviseren van contracten met een technische achtergrond in een niet commerciële omgeving
  • Je bent in staat om een goed inzicht te krijgen in informatie, dossierkennis op te bouwen en om die helder samen te vatten en te beoordelen
  • Je slaagt erin om je mening, aanpak of visie zowel mondeling als schriftelijk goed over te brengen, door goed onderbouwde argumenten te gebruiken en door in dialoog te gaan.
  • Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en werkt nauwgezet.
  • Je bent in staat om je aan passen aan wijzigende omstandigheden of ten opzichte van verschillende persone.
  • Je kan werken tegen tijdsdruk en kan omgaan met tegenslag.
  • Je hebt een zeer goede, actieve beheersing van het Nederlands en het Frans (schriftelijk en mondeling).

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een werkomgeving die je ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar met verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus) afhankelijk van de behoefte.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

 • Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva

  Solliciteer

  10 mei 2019

  Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva

   

  Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

   ‘Manager Industriële Activiteiten en Nucleaire Passiva’

   

  Functie

  Als manager leidt u de dienst, bestaande uit de (sub-)processen Acceptatie, Transport en Verwerking, Sturing en Toezicht op de sanerings- en ontmantelingsopdrachten, om de operationele doelstellingen van het activiteitendomein in het kader van de opdracht, de visie en de strategische doelstellingen van de instelling te bereiken.

   

  U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het activiteitenprogramma en de realisatie van de operationele doelstellingen binnen de toegestane budgetten en termijnen.

   

  De verantwoordelijkheden van de manager liggen hoofdzakelijk op de volgende gebieden:

  • U organiseert, plant en stuurt het werk van het activiteitendomein dat u wordt toegewezen, op basis van solide indicatoren en managementtools (statistieken, boordtabellen enz.) en in het kader van de gepaste structuren.
   • U bepaalt, in overleg met de directeur, de operationele doelstellingen en de strategie van het activiteitendomein, alsook zijn visie op korte, middellange en lange termijn.
   • U vertaalt de strategie in operationele doelstellingen en plant de realisatie van de doelstellingen.
   • U identificeert de beschikbare middelen (personeel, financiën en materieel).
   • U evalueert de resultaten en de operationele doelstellingen, alsook de toepassing van de passende managementtools.
   • U brengt bij uw directeur verslag uit over de resultaten, de tussentijdse resultaten en de knelpunten.
  • U adviseert uw medewerkers, begeleidt ze individueel en draagt bij tot hun ontwikkeling.
   • U bepaalt de rol en de functie van elkeen en informeert de medewerkers over de operationele doelstellingen.
   • U evalueert de medewerkers (functionerings- en evaluatiegesprekken), op basis van het gedane werk en de resultaten die ze hebben bereikt ten opzichte van de doelstellingen.
   • U ontwikkelt de competenties van de medewerkers door (persoonlijke) ontwikkelings- en opleidingsplannen op te maken, in samenwerking met de dienst HR.
   • U verstrekt de nodige informatie (procedures, methodes ...) aan de medewerkers en stelt hun uw expertise ter beschikking.
  • U organiseert de werking van het activiteitendomein, u voert de activiteiten uit, evalueert en bewaakt de consistentie en de kwaliteit van de resultaten op het niveau van het activiteitendomein.
   • U informeert en adviseert de directeur, de medewerkers van de beleidscel en de leden van het team over de relevante ontwikkelingen in het activiteitendomein.
  • U verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert de relevante informatie om bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het activiteitenprogramma en tot de realisatie van de doelstellingen van het activiteitendomein.
   • U verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert de resultaten van het onderzoek en de ontwikkelingen met betrekking tot het activiteitendomein.
   • U leest de gespecialiseerde literatuur.
   • U stelt nota’s op voor de directie- en bestuursorganen van de instelling.
  • U vertegenwoordigt het activiteitendomein op nationale en internationale vergaderingen of evenementen.
  • U beheert het budget, u voorziet en controleert de uitgaven van het activiteitendomein.
  • U zorgt voor de nodige interfaces met de andere onderdelen van de organisatie.
  • U brengt verslag uit bij de directeur van het betrokken systeem.

   

  Uw profiel

  • U bent in het bezit van een Master diploma met 5 jaar ervaring binnen de nucleaire sector
  • U heeft aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.
  • U bent Nederlandstalig of Franstalig, met een zeer goede kennis van de andere landstaal (een tweetaligheidsattest van Selor is aanbevolen) en een goede kennis van het Engels.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar de functie vereist soms ook verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Dessel en Fleurus.

   

  Kandidaturen

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   

  Mevr. Cris Bruelemans  

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

 • Medewerker Economiche studies

  Solliciteer

  10 mei 2019

  Medewerker Economische studies

  Om het financiële team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Economische studies “

   

  Jobinhoud

  Hoewel NIRAS over het monopolie van het beheer van radioactief afval in België beschikt, is ze een instelling zonder winstoogmerk. Ze werkt dus tegen kostprijs: de producenten betalen niet meer of niet minder dan de prijs die nodig is om hun afval veilig te laten beheren, volgens het welbekende beginsel 'de vervuiler betaalt'.

   

  Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

   

  Uw taak: analyseren, berekenen, evalueren, aanbevelen

  • Je neemt deel aan de technische projectkostenanalyse die leidt tot de periodieke bijwerking en opvolging van de tarieven voor de opslag en berging van radioactief afval.
  • Je analyseert de financiële evenwichten en werkt, indien nodig, mee aan de ontwikkeling van nieuwe mechanismen voor de financiering van de kosten.
  • Je houdt de instelling op de hoogte van de praktijken en mechanismen die in het buitenland worden toegepast voor de financiële dekking van de nucleaire passiva.
  • Je neemt deel aan het verzamelen en controleren van de nodige informatie voor de evaluatie en de voorkoming van toekomstige nucleaire passiva en analyseert de kosten die daarmee gepaard gaan.
  • Je analyseert deze informatie en integreert ze in het vijfjaarlijks rapport dat bestemd is voor de voogdijministers .
  • Je evalueert het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten van de ontmanteling en/of sanering van alle nucleaire installaties en sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten.
  • Beheer van het financieel risico voornamelijk het vaststellen, bijwerken en permanent opvolgen van de financieringsmechanismen voor het beheer van radioactief afval op middellange en lange termijn.
  • Het uitvoeren van technisch-economische studies, die ervoor moeten zorgen dat alle toekomstige financiële lasten van de instelling gedekt zullen zijn
  • Je houdt het repertorium bij van de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten
  • Je evalueert het op regelmatige tijdstippen het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten voor de ontmanteling en/of sanering van deze installaties en sites

   

  Jouw profiel

  • Je opleiding in een wetenschappelijke richting helpt u deze zeer bijzondere uitdaging aan te gaan, die erin bestaat gefundeerde economische evaluaties te maken over uitzonderlijke lange tijdspannes. De technische aspecten, die onlosmakelijk verbonden zijn met het beheer van radioactief afval, schrikken je niet af.
  • Je beheerst de klassieke software, inclusief databasebeheerprogramma's.
  • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans, en over een praktische kennis van het Engels. En beschikt over reële redactionele vaardigheden.
  • Het vermogen om zowel in ploeg als zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een analytische geest, stiptheid en nauwkeurigheid, intellectuele nieuwsgierigheid en een organisatorisch talent zijn enkele van uw troeven.

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel met occasionele verplaatsingen naar andere sites.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • PMO-beheerder

  Solliciteer

  29 mei 2019

  PMO-beheerder

   

  Voor de ontwikkeling van haar PMO is NIRAS op zoek naar een

  PMO-beheerder

   

  Job inhoud

  De PMO-beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de projectportfolio van NIRAS. Hij steltde organisatie in staat haar projecten en programma's uit te voeren in overeenstemming met haar strategie, door de toepassing van de project- en programmamanagementmethodiek en het gebruik van de documenten en tools te ondersteunen en door de medewerkers bij te staan die actief betrokken zijn bij projecten en programma's.

  De belangrijkste activiteiten van de PMO-beheerder van NIRAS zijn:

  • Bevordering van de projectmanagementcultuur in de organisatie;
  • Continue ontwikkeling van het PMO en van zijn functie (reikwijdte, opdracht);
  • Toepassing van het governance-kader van NIRAS-Belgoprocess voor projecten, programma's en portfolio’s;
  • Toepassing en actualisering van de NIRAS-methodiek en de projectmanagementdocumenten;
  • Controle van de conformiteit van de methodiek en van de kwaliteit van de documenten;
  • Ondersteuning bij het gebruik van de projectmanagementtools (in samenwerking met de informaticadienst van NIRAS);
  • Ondersteuning van de projectleiders en -promotors bij de toepassing van de methodiek en het gebruik van de projectmanagementdocumenten en -tools;
  • Vertegenwoordiging van het PMO bij zijn belanghebbenden en bij de organisatie (contactpunt, communicatie);
  • Rapportering over de vooruitgang van de projecten bij de beslissingsorganen;
  • Ondersteuning op maat van de medewerkers bij de uitvoering van hun projectactiviteiten (bijvoorbeeld WBS-definitie, risicomanagement, faciliteren van workshops ...);
  • Organisatie van opleidingen en coaching voor de medewerkers die betrokken zijn bij projecten;
  • Delen van goede projectmanagementpraktijken binnen de organisatie;
  • Onderhouden van de samenhang met de methodiek van NIRAS-Belgoprocess op basis van regelmatige uitwisselingen met Belgoprocess.

   

  De PMO-beheerder brengt verslag uit bij de secretaris-generaal van NIRAS. Hij biedt ook strategische ondersteuning aan de directie bij het selecteren van de toekomstige prioriteiten van de organisatie.

   

  Kwalificaties en vaardigheden

  Opleidingsniveau en ervaring:

  • U hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke, technische of economische richting;
  • U hebt minstens vijf jaar recente ervaring in het managen van projecten (en programma’s);
  • Een certificering in projectmanagement is een belangrijke troef;
  • Ervaring in het managen van complexe projecten (en programma's) is een pluspunt;
  • Kennis van Agile technieken is een pluspunt;
  • U hebt aantoonbare ervaring in risicomanagement en change management;
  • U bent vertrouwd met het gebruik van projectmanagementtools en van Microsoft Office Suite;
  • U hebt een uitstekende functionele kennis van het Frans en het Nederlands. U hebt ook voldoende kennis van het Engels.

  Vaardigheden en competenties:

  • U werkt zelfstandig en ontwikkelt proactief de PMO-werking van NIRAS;
  • U hebt een analytische geest en bent in staat talrijke projecten tegelijkertijd te volgen;
  • U geeft blijk van administratieve nauwgezetheid en aandacht voor detail;
  • U bent eropuit om te beantwoorden aan de verwachtingen van de medewerkers en bent in staat om hun opleidingsbehoeften te bepalen en eraan te voldoen;
  • U handelt vastberaden en met volharding om gerichte resultaten te bereiken;
  • U hecht belang aan de kwaliteit van uw werk en dat van uw medewerkers en bent voortdurend op zoek naar manieren om het te verbeteren;
  • U bent op zoek naar pragmatische oplossingen voor de obstakels die zich voordoen;
  • U bouwt duurzame werkrelaties op en werkt effectief samen met de verschillende belanghebbenden, inclusief de directie van de organisatie;
  • U hebt gezag, overtuigingskracht en beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden;
  • U beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
  • U hebt een goed inzicht in de werking van de organisatie.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt u:

  • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin u kunt meewerken aan het onderzoek naar een oplossing voor een fundamentele maatschappelijke problematiek.
  • Een context waarin u, enerzijds, uw competenties kunt richten op het resultaat en, anderzijds, een bijdrage kunt leveren tot een niet belangrijke maatschappelijke meerwaarde.
  • De kans om te werken in een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Als nieuwe medewerker krijgt u een grondige training en geniet u daarna regelmatig vervolgopleidingen zodat u zich verder kunt ontwikkelen.
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in de Kunstlaan 14, 1210 Brussel en zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (halverwege tussen de metrostations Kunst-Wet en Madou). De functie vereist verplaatsingen naar de site van Belgoprocess in Mol/Dessel.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een CV en elk ander document dat bewijst dat u een bijdrage kunt leveren aan onze projecten en in staat bent de beschouwde functie uit te oefenen, moeten per e-mail worden gericht aan de Secretaris-Generaal, ter attentie van:

   

  Mevr. Valentine Vanhove

  v.vanhove@nirond.be

   

   

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.