Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling “Beheer op lange termijn” op zoek naar een “Medewerker Erkenningen – Radiologische Aspecten”

  Jobinhoud

  Het takenpakket “Erkenningen” komt in actie zodra een erkenningsaanvraag is ingediend door een producent van radioactief afval. De analyse van een aanvraag omvat een technische, inhoudelijke en administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten. Daarnaast voeren onze medewerkers ook inspecties uit ter plaatse bij de afvalproducent.

   

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Je analyseert, evalueert en interpreteert het radiologisch aanvraagdossier en de documentatie aangeleverd door de producenten van het radioactieve afval, met het oog op hun erkenning. Je stelt een dossier op waarin je je analyse en conclusies motiveert en onderbouwt op basis van de acceptatiecriteria en de regels en procedures die gelden binnen het acceptatiesysteem;
  • Je voert radiologische inspecties uitin de nucleaire installaties van de producenten;
  • Je bespreekt en verdedigt je evaluatie, conclusies en resultaten met de producenten en zoekt samen met hen naar constructieve oplossingen voor eventuele problemen die opduiken tijdens de analyse van het radiologisch aanvraagdossier - hierbij weet je de belangen van alle betrokken partijen te verzoenen;
  • Je werkt mee aan de evolutie van het acceptatiesysteem met het oog op de integratie van een operationele bergingsinstallatie en opstellen van de acceptatiecriteria voor het bergingsafval;
  • Je verzamelt en wisselt gegevens, vaststellingen en ervaringen uit met andere diensten binnen het acceptatiesysteem en andere etappes in het beheer.
  • Contactpunt voor interne en externe betrokkenen

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een Master diploma, in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen met een specialisatie in nucleaire technologie (voorkeur) of een masterdiploma in fysica met een eventuele specialisatie in stralingsfysica/nucleaire toepassingen, of equivalent door ervaring;
  • Relevante ervaring is een meerwaarde;
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen;
  • Je hebt een praktische operationele kennis van het Frans en het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling

  Pluspunten

  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling.

   

  Verder beschik je over de volgende vaardigheden:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen, …);
  • Je documenteert en onderbouwt je bevindingen en aanbevelingen op een gestructureerde en systematische manier – je beschikt dan ook over goede redactionele vaardigheden met de daarbij behorende administratie schrikt jou niet af;
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken;
  • Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Oplossings en resultaatgerichtheid en pro-activiteit zijn sleutelwoorden uit jouw profiel;
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl;
  • Je bent assertief en diplomatisch genoeg om je analyses en evaluaties overtuigend te verdedigen;
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de verschillende nucleaire sites en producenten binnen België.

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

   

   

 • Medewerker RD&D

  Solliciteer

  15 maart 2019

  Medewerker RD&D – Specialisatie modelleringen processen in poreuze media

   

  Om het team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “MedewerkerRD&D – Specialisatie modelleringen processen in poreuze media

   

   

  Functie & taken

  In het kader van het onderzoek naar en de ontwikkeling van finale bergingssystemen voor het radioactieve afval (bovengronds en ondergronds), zal je op basis van de input van je collega’s berekeningen rond het transport van vloeistoffen en opgeloste stoffen (en mogelijks warmte) uitvoeren. Dit omvat zowel de uitwerking van modellen  als de nodige kwalificatie, verificatie en validatie van de modellen (QA/QV analyses). De resultaten zal je nadien evalueren en integreren zodat een coherente en gefundeerde diagnose of aanbeveling kan geformuleerd worden die bijdraagt tot een effectief en efficiënt duurzaam afvalbeheer.

  Op termijn zal je ook een wetenschappelijke en redactionele rol spelen in de opmaak van veiligheidsdossiers en –rapporten. Hiertoe is het van belang om op basis van de input van je expert-collega’s in verschillende wetenschappelijke disciplines syntheses op te maken en conceptuele ontwerpen voor te stellen.

   

  De belangrijkste taken hierbij zijn :

  • Je ontwikkelt in overleg met je collega’s de modellen die de nodige resultaten voor NIRAS kunnen leveren.
  • Je verzorgt ook de nodige QA/QV aspecten voor de uitvoering van de modellen.
  • Je ondersteunt collega’s met berekeningen specifiek in het kader van de onderzoeksactiviteiten. Je evalueert de verkregen resultaten en overlegt met de andere leden van NIRAS om ze te integreren in het geheel van de programma’s.
  • Je stelt technisch-wetenschappelijke syntheserapporten op die de integratie van de verkregen resultaten in andere studies mogelijk maken. Zo zullen voor de geologische berging bijvoorbeeld de resultaten geïntegreerd worden in de Safety and Feasability Case (SFC) die de argumenten verzamelt over de veiligheid en haalbaarheid van de berging.
  • Je werkt in nauwe samenwerking met de voltallige ploeg van NIRAS uit alle vak- en deelgebieden en zorgt voor een optimale synergie en kennisdeling.
  • Je bent redactioneel verantwoordelijk voor onderdelen van het veiligheidsdossier.
  • Je synthetiseert de gedetailleerde kennis van je expert-collega’s in verschillende wetenschappelijke disciplines en ontwikkelt conceptuele modellen.
  • Je stuurt en volgt de eventuele bijdrages van derden (onderzoekscentra, universiteiten, ..) in detail op en staat garant voor gedetailleerde kwaliteitscontroles van deze bijdragen.

   

  Profiel

  • Je beschikt over een diploma van master of doctor in de (ingenieurs-) wetenschappen, of equivalent door ervaring. Ideaal heb je enkele jaren relevante ervaring in stroming en transport in poreuze media. Je bent georiënteerd op multidisciplinaire projecten met een sterk wetenschappelijk karakter. Ervaring binnen het R&D-gebied is een pluspunt.
  • Kennis van finite element analysis and simulation softwares (e.g. COMSOL) is een pluspunt.
  • Expertise in andere domeinen van modelleringen, zoals mechanica van poreuze media of (geo-)chemische modelleringen zijn een pluspunt.
  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan.
  • Je kan technische en wetenschappelijke aspecten integreren en combineren met het administratieve dossier- en gegevensbeheer.
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken.
  • Je hebt goede organisatie-vaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Efficiënt tijdsbeheer en resultaatgerichtheid zijn jouw drijfveren.
  • Je hebt een praktische en operationele kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling en een goede kennis van technisch-wetenschappelijk Engels. Goede kennis van het Nederlands (lezen en schrijven) is een vereiste omdat het veiligheidsdossier voor de oppervlakteberging in het Nederlands moet worden opgesteld.
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl.
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen.
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de sites waar de onderzoeks-programma’s plaatsvinden, alsook naar het buitenland.

   

  Ons aanbod

  Wij bieden jou :

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar de functie vereist soms ook verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Dessel en Fleurus.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Valentine Vanhove

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 10 30

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.