Overslaan en naar de inhoud gaan

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

 

Verantwoordelijke wijzigingsbeheer
Soliciteer
08 november 2019

Verantwoordelijke wijzigingsbeheer

Voor de ontwikkeling van haar cAt-programma (berging categorie A-afval) is NIRAS op zoek naar een verantwoordelijke Wijzigingsbeheer in vast dienstverband.

 

 Jobinhoud

NIRAS start weldra met de bouw van een inrichting voor de berging van laag- en middelactief kortlevend afval. De vergunningsaanvraagprocedure voor de bouw en de exploitatie van deze inrichting is aan de gang.

Het belangrijkste onderdeel van de vergunningsaanvraag is het veiligheidsdossier. Dit document, meer dan 20.000 pagina’s dik, beschrijft alle technische en wetenschappelijke argumenten die de veiligheid van de installatie op korte en lange termijn aantonen.

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het wijzigingsbeheer in het kader van het veiligheidsdossier voor de oppervlaktebergingsinrichting voor categorie-A afval:
  • Je analyseert samen met de andere leden van het projectteam de behoeftes.
  • Je coördineert de wetenschappelijke of technische studies die nodig zijn in het kader van het wijzigingsbeheer.
  • Je analyseert de aangeleverde wetenschappelijke of technische studies en stelt op basis daarvan het wijzigingsbeheerdocument op dat moet worden goedgekeurd door de dienst voor fysische controle van NIRAS en de veiligheidsautoriteit.
  • Je voert samen met de dienst voor fysische controle het overleg met de veiligheidsautoriteit over de voorgestelde wijzigingen en de goedkeuring ervan.
  • Je verwerkt de goedgekeurde wijzigingen in het  veiligheidsrapport
 • Je werkt mee aan de implementatie en opvolging van de goedgekeurde wijzigingen.
 • Je bouwt een gedegen kennis op van het veiligheidsdossier voor de oppervlaktebergingsinrichting.
 • Je rapporteert aan de programmaleider.

 

Kwalificaties en vaardigheden

Opleidingsniveau en ervaring:

 • Diploma van Master in de ingenieurswetenschappen (voorkeur fysica), Master in de wetenschappen (voorkeur fysica), Master in de industriële wetenschappen (nucleaire technologie) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Een doctoraat is een toegevoegde waarde.
 • Ervaring in een nucleaire inrichting van klasse I of klasse II is een pluspunt.

 

Vaardigheden en competenties:

 • Je beschikt over uitstekende redactionele kwaliteiten en bent in staat om technische informatie in een bevattelijke tekst te gieten.
 • Je draagt veiligheid hoog in het vaandel.
 • Je bezit voldoende diplomatische en communicatieve vaardigheden om in overleg te treden met de belanghebbenden.
 • Je bent een teamspeler die in overleg de doelstellingen kan behalen.
 • Je heeft eenzeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en het Engels.

 

Ons aanbod

Bij NIRAS bieden we jou:

 • een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • de kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing;
 • een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien;
 • een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

Je werkt voornamelijk in de kantoren in Dessel, maar de functie vereist regelmatige verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Brussel.

 

 

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

Mevrouw Cris Bruelemans

jobs@nirond.be ' 02 212 18 19

Kennis-, informatie- en databeheerder (KID)
Soliciteer
15 juli 2019

Kennis-, informatie- en databeheerder (KID)

Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

Kennis-, informatie- en databeheerder (KID beheerder)

 

 Je taken 

Als Kennis-, Informatie- en Databeheerder (KID-beheerder) ben jij verantwoordelijk voor het definiëren, organiseren en implementeren van de visie en het beleid inzake kennis-, informatie- en databeheer in al zijn facetten binnen NIRAS.

Je werkt vanuit een geïntegreerde visie op de kennis-, informatie- en databehoeften van de bedrijfsprocessen en de organisatie in haar geheel (op groepsniveau) en zit daarvoor regelmatig samen met een panel van medewerkers. Je zorgt ervoor dat resultaten bruikbaar zijn door alle organisaties van de NIRAS-groep. Daartoe stem je regelmatig af met de andere organisaties die behoren tot de NIRAS-groep met het oog op de realisatie van geïntegreerde oplossingen.

Je rapporteert aan de secretaris-generaal.

Je opdracht bestaat erin relevante kennis, informatie, data en goede praktijken te identificeren en te helpen vergaren, organiseren, versterken, ontsluiten en delen.

Je zorgt ervoor dat de intern aanwezige kennis en ervaring optimaal wordt benut door onze medewerkers.

Je faciliteert een effectief en efficiënt (her)gebruik van kennis binnen de organisatie.

Je bewaakt de kwaliteit en de conformiteit van kennis, informatie en data.

Je zorgt voor een gestructureerde doorstroming en uitwisseling van kennis, informatie en data, zowel intern als met externe partijen.

Je ontwikkelt en beheert een gepaste architectuur om aanwezige kennis, informatie en data op een intelligente manier te borgen, rekening houdend met de eigenheid van de organisatie en bouwt een klantvriendelijke omgeving waarin je collega’s de kennis, informatie en gegevens vinden die ze zoeken.

Je coacht je collega’s in hun zoektocht naar relevante informatie en slaagt erin je collega’s effectief te laten meewerken aan deze nieuwe informatiestructuur.

Je initieert verbetertrajecten in ondersteunende tools en gebruiks- en beheersregels en werkt nieuwe initiatieven uit.

Je ontwikkelt initiatieven om de langetermijnbeschikbaarheid van kennis, informatie en data te waarborgen.

Je stuurt en faciliteert de digitale transformatie van de organisatie.

Je stelt prioriteiten in functie van de kennis-, data- en informatie-doelstellingen in het licht van een Intelligent Informatie beheer (IIM).

Je integreert de processen en goede praktijken inzake kennis-, informatie- en databeheer in interne opleidingen en draagt zo bij tot een lerende organisatie.

Je bouwt de expertisegroep Kennis, Informatie en Data (KID) verder uit en stuurt en ondersteunt de teamleden in hun taken.

 

Uw profiel

opleiding

Master opleiding met minimaal 5 jaar bedrijfservaring 

Bijkomende opleiding Business Process Management, Knowledge Management, bedrijfskunde of informatiebeheer

ervaring

Brede ICT-(gebruiks)kennis en relevante werkervaring in de nucleaire sector strekt tot aanbeveling

Kennis over de recentste AI/NLP/... technologieën om van hieruit de juiste oplossingen voor de organisatie te ontwerpen

Ervaring in het analyseren van (kennis)processen

Ervaring met dossier- en datasystemen

Ervaring met Change Management

competenties

Conceptuele systeemdenker en -doener, visionair met pragmatische aanpak (“Getting things done”-mentaliteit)

Functioneel leiding geven

Sterk analytisch vermogen en het vermogen te verbinden

Hoog leervermogen ten aanzien van applicaties en organisatie

Vlot tweetalig (Nederlands en Frans)

Goede communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

In staat om bedrijfsprocessen snel te doorgronden en ze je eigen te maken

Je hebt het vermogen zaken voor elkaar te krijgen

Je kan Change management in de organisatie initiëren en begeleiden

attitude

Energieke teamspeler en motivator van collega’s.  Begaan met het ondersteunen en coachen van de kenniswerkers

Continu op de hoogte blijven van technologische evoluties

Vastberaden om verbeteringen door te voeren en mogelijke tekorten op te lossen

Resultaatgerichte houding in combinatie met zelfstandigheid en creativiteit

Persoonlijk engagement en enthousiasme 

Dienstverlenende instelling

 

Ons aanbod

NIRAS biedt u:

 • een voltijdse functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
 • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

Mevrouw Cris Bruelemans

jobs@nirond.be ' 02 212 18 19

Aankoper
Soliciteer
11 juli 2019

Aankoper

Om het team Juridische Zaken, Aankopen en Contracten (JAC) te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een

 ‘Aankoper’

 

Functie

 • De aankopen plannen in overleg met de betrokken diensten: bepaling van de behoefte, voorbereiding van het budget, opstelling en opvolging van een planning voor elke aankoop.
 • Toezien op de naleving van de reglementering inzake overheidsopdrachten voor alle aankopen, in nauw overleg met de betrokken diensten en de juridische dienst (keuze van de procedure en de criteria, evaluatie van de offertes en de kandidaturen ...).
 • De overheidsopdrachten voorbereiden, plaatsen en uitvoeren, hetzij als leidend ambtenaar, hetzij ter ondersteuning van de leidend ambtenaar indien deze tot een andere dienst behoort.
 • Alle lopende overheidsopdrachten opvolgen en de continuïteit van de aankopen verzekeren.
 • Alle documenten opstellen en de door de reglementering en de interne richtlijnen opgelegde formaliteiten vervullen, in nauw overleg met de betrokken diensten: startnota, bestek, selectie- en gunningsverslagen, publicaties, opening van de kandidaturen en de offertes ...
 • Advies geven over de aankopen.
 • Meewerken aan de invoering van de aankoopdienst.
 • Meewerken aan de uitwerking van een aankoopbeleid in de instelling.
 • Optreden als contactpersoon voor de externe partners (inschrijvers, opdrachtnemers, Belgoprocess ...) en voor de interne diensten (leidend ambtenaren).
 • De publicatie van nieuwe documenten over de materie opvolgen en de informatie verspreiden.

 

Uw profiel

 • Masterniveau, bij voorkeur in een technische richting;
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en ten minste drie jaar ervaring op het gebied van overheidsopdrachten;
 • Ervaring als aankoper in een technische omgeving of een projectomgeving;
 • Uitstekende redactionele vaardigheden, met inbegrip van het opstellen van administratieve clausules;
 • Belangstelling voor aankopen en voor de opdrachten van NIRAS;
 • Pragmatisme (vermogen om oplossingen te vinden) en vermogen om de technische behoeften goed te begrijpen om ze te helpen omzetten in bijzondere bestekken;
 • Zin voor samenwerking;
 • Zin voor organisatie;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en zeer goede kennis van het Frans;
 • Ervaring in het gebruik van gegevensbanken en van relevante computertoepassingen (in het bijzonder Word en Excel).

 

Ons aanbod

NIRAS biedt u:

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden op het gebied van grote infrastructuurprojecten, diensten en werken.
 • De kans om te werken in een instelling in volle beweging en een dienst in opbouw;
 • Een werkomgeving die u de mogelijkheid biedt om uzelf te ontwikkelen en tegelijkertijd een goede balans tussen werk en privéleven te bewaren.
 • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar de functie vereist ook regelmatige verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

 

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

Mevrouw Cris Bruelemans

jobs@nirond.be ' 02 212 18 19

Financieel projectcontroller
Soliciteer
11 juli 2019

Financieel projectcontroller

Om ons team financieel beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

 ‘Financieel projectcontroller’

 

Functie

Als Financial Project Controller van onder meer een bouwproject ben jij verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten. Je staat in voor de communicatie met de diverse betrokken partijen (plaatselijk projectteam, leveranciers …) en voor de financiële controle en rapportering. Je bent proactief en assertief en voert zelfstandig onderhandelingen. Daarnaast geef je advies aan de organisatie: je signaleert risico’s en kansen en geeft hierover je professionele mening. Je werkt nauw samen met de medewerkers uit alle disciplines van de projectorganisatie en met de medewerkers van het team financieel beheer.

 

Uw taken 

 • Binnen het projectteam sta je in voor het uitvoeren van het proces van de interne controle en het toezicht op de begroting van het project.
 • Je bent verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en de consistentie van de gegevens van de jaarlijkse begroting door een correcte beoordeling te maken van de kostengegevens op lange termijn.
 • Je staat in voor de goede samenwerking met externe partijen en bouwt een aangename langdurige relatie op.
 • Je verzamelt en analyseert de uitgaven en investeringsgegevens van het project.
 • Je staat in voor het voorbereiden en indienen van driemaandelijkse rapporten van de realisaties versus de opgemaakte begroting en verzekert de coherentie en betrouwbaarheid van de cijfers.
 • Je zorgt voor een correcte terugkoppeling tussen het projectteam en het team financieel beheer.

 

Uw profiel

 • Je bezit een masterdiploma in een financiële richting.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie (bouwsector/industrie).
 • Bouwkundige projecttermen klinken jou zeer bekend in de oren.
 • Je munt uit in Excel en je kunt je snel inwerken in nieuwe systemen (Primavera, ERP, AX …).
 • Je spreekt vlot Nederlands en Frans en hebt kennis van het Engels.

 

Pluspunten

 • Je bent assertief en communicatief. Je bezit overtuigingskracht en onderhandelingskracht en je bent luistervaardig.
 • Je bent een organisatietalent met gedreven resultaatgerichtheid en respect voor deadlines.
 • Je werkt autonoom, hands-on en proactief en bent tegelijk een echte teamspeler.

 

Ons aanbod

NIRAS biedt u:

 • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
 • een aangename werkomgeving die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer;
 • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

Mevrouw Cris Bruelemans

jobs@nirond.be ' 02 212 18 19

PMO-beheerder
Soliciteer
29 mei 2019

PMO-beheerder

PMO-beheerder

 

Voor de ontwikkeling van haar PMO is NIRAS op zoek naar een

PMO-beheerder

 

Job inhoud

De PMO-beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de projectportfolio van NIRAS. Hij steltde organisatie in staat haar projecten en programma's uit te voeren in overeenstemming met haar strategie, door de toepassing van de project- en programmamanagementmethodiek en het gebruik van de documenten en tools te ondersteunen en door de medewerkers bij te staan die actief betrokken zijn bij projecten en programma's.

De belangrijkste activiteiten van de PMO-beheerder van NIRAS zijn:

 • Bevordering van de projectmanagementcultuur in de organisatie;
 • Continue ontwikkeling van het PMO en van zijn functie (reikwijdte, opdracht);
 • Toepassing van het governance-kader van NIRAS-Belgoprocess voor projecten, programma's en portfolio’s;
 • Toepassing en actualisering van de NIRAS-methodiek en de projectmanagementdocumenten;
 • Controle van de conformiteit van de methodiek en van de kwaliteit van de documenten;
 • Ondersteuning bij het gebruik van de projectmanagementtools (in samenwerking met de informaticadienst van NIRAS);
 • Ondersteuning van de projectleiders en -promotors bij de toepassing van de methodiek en het gebruik van de projectmanagementdocumenten en -tools;
 • Vertegenwoordiging van het PMO bij zijn belanghebbenden en bij de organisatie (contactpunt, communicatie);
 • Rapportering over de vooruitgang van de projecten bij de beslissingsorganen;
 • Ondersteuning op maat van de medewerkers bij de uitvoering van hun projectactiviteiten (bijvoorbeeld WBS-definitie, risicomanagement, faciliteren van workshops ...);
 • Organisatie van opleidingen en coaching voor de medewerkers die betrokken zijn bij projecten;
 • Delen van goede projectmanagementpraktijken binnen de organisatie;
 • Onderhouden van de samenhang met de methodiek van NIRAS-Belgoprocess op basis van regelmatige uitwisselingen met Belgoprocess.

 

De PMO-beheerder brengt verslag uit bij de secretaris-generaal van NIRAS. Hij biedt ook strategische ondersteuning aan de directie bij het selecteren van de toekomstige prioriteiten van de organisatie.

 

Kwalificaties en vaardigheden

Opleidingsniveau en ervaring:

 • U hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke, technische of economische richting;
 • U hebt minstens vijf jaar recente ervaring in het managen van projecten (en programma’s);
 • Een certificering in projectmanagement is een belangrijke troef;
 • Ervaring in het managen van complexe projecten (en programma's) is een pluspunt;
 • Kennis van Agile technieken is een pluspunt;
 • U hebt aantoonbare ervaring in risicomanagement en change management;
 • U bent vertrouwd met het gebruik van projectmanagementtools en van Microsoft Office Suite;
 • U hebt een uitstekende functionele kennis van het Frans en het Nederlands. U hebt ook voldoende kennis van het Engels.

Vaardigheden en competenties:

 • U werkt zelfstandig en ontwikkelt proactief de PMO-werking van NIRAS;
 • U hebt een analytische geest en bent in staat talrijke projecten tegelijkertijd te volgen;
 • U geeft blijk van administratieve nauwgezetheid en aandacht voor detail;
 • U bent eropuit om te beantwoorden aan de verwachtingen van de medewerkers en bent in staat om hun opleidingsbehoeften te bepalen en eraan te voldoen;
 • U handelt vastberaden en met volharding om gerichte resultaten te bereiken;
 • U hecht belang aan de kwaliteit van uw werk en dat van uw medewerkers en bent voortdurend op zoek naar manieren om het te verbeteren;
 • U bent op zoek naar pragmatische oplossingen voor de obstakels die zich voordoen;
 • U bouwt duurzame werkrelaties op en werkt effectief samen met de verschillende belanghebbenden, inclusief de directie van de organisatie;
 • U hebt gezag, overtuigingskracht en beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden;
 • U beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • U hebt een goed inzicht in de werking van de organisatie.

 

Aanbod

NIRAS biedt u:

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin u kunt meewerken aan het onderzoek naar een oplossing voor een fundamentele maatschappelijke problematiek.
 • Een context waarin u, enerzijds, uw competenties kunt richten op het resultaat en, anderzijds, een bijdrage kunt leveren tot een niet belangrijke maatschappelijke meerwaarde.
 • De kans om te werken in een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
 • Een dynamische werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Als nieuwe medewerker krijgt u een grondige training en geniet u daarna regelmatig vervolgopleidingen zodat u zich verder kunt ontwikkelen.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

De kantoren van NIRAS zijn gelegen in de Kunstlaan 14, 1210 Brussel en zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (halverwege tussen de metrostations Kunst-Wet en Madou). De functie vereist verplaatsingen naar de site van Belgoprocess in Mol/Dessel.

 

Kandidaturen

De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een CV en elk ander document dat bewijst dat u een bijdrage kunt leveren aan onze projecten en in staat bent de beschouwde functie uit te oefenen, moeten per e-mail worden gericht aan de Secretaris-Generaal, ter attentie van:

 

Mevr. Valentine Vanhove

v.vanhove@nirond.be

 

 

Medewerker Industriële beheeractiviteiten
Soliciteer
02 augustus 2018

Medewerker Industriële beheeractiviteiten

Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

 Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

 

 Jobinhoud

In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

 

Profiel

Vormingsniveau en ervaring:

 • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
 • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
 • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
 • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
 • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
 • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
 • Je werkt klant- en resultaatgericht.
 • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
 • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
 • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

 

Aanbod

NIRAS biedt jou:

 • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
 • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
 • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
 • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

 

Plaats van tewerkstelling

De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

 

Kandidaturen

De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

 

Cris Bruelemans

Human Resources

jobs@nirond.be 

02 212 18 22

 

 

Soliciteer nu

Contact:
Human Resources
02 212 18 22
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx.