Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Juridisch adviseur

  Solliciteer

  26 maart 2019

  Juridisch adviseur (m/v)

   

  Momenteel zijn wij, binnen onze dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten, op zoek naar een

  ‘juridisch adviseur’

   

  Functie

  De functie van juridisch adviseur zal worden vervuld binnen de juridische cel van de dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten. De juridische cel bestaat momenteel uit een Nederlandstalige juridisch adviseur en staat onder leiding van de directeur Financiën en Contracten en onder leiding van de algemene directie, naargelang van de behandelde onderwerpen. HijDe juridisch adviseur werkt nauw samen met de dienst Contracten en de dienst Aankopen. De administratieve ondersteuning van de drie cellen is gecentraliseerd binnen de dienst Zaken, Aankopen en Contracten.

   

  De functie van juridisch adviseur bestaat er voornamelijk in:

  • algemene juridische bijstand aan de instelling te verlenen in aangelegenheden die verband houden met haar opdrachten en activiteiten, voornamelijk op het gebied van publiekrecht, administratief recht, milieurecht, nucleair recht, zakenrecht, contractueel recht ...;
  • de (algemene) directie te adviseren over strategische dossiers;
  • bij te dragen aan de uitwerking en opvolging van de wet- en regelgeving met betrekking tot de opdrachten van de instelling;
  • geschillendossiers te beheren met de hulp van externe kantoren;
  • interne juridische procedures op te stellen en te zorgen voor de correcte toepassing ervan.

   

  Je profiel

  • Je hebt een masterdiploma in de rechten en minimaal vijf jaar relevante ervaring (als bedrijfsjurist, advocaat) en minimaal drie jaar ervaring in publiekrecht en administratief recht;
  • Kennis en ervaring op het gebied van kernenergie zijn een voordeel. Je bent bereid om je op korte termijn vertrouwd te maken met de juridische en andere uitdagingen in verband met het beheer van radioactief afval;
  • Je hebt een zeer geavanceerde juridische kennis en bent bereid deze continu te verbeteren;
  • Je hebt interesse om te werken in een voornamelijk technische omgeving en bent in staat oplossingen voor te stellen die rekening houden met de juridische en andere beperkingen;
  • Je hebt een goed gevoel voor organisatie, waardoor je verschillende dossiers gelijktijdig kunt coördineren (indien nodig met de hulp van externe adviesbureaus) en je kunt gemakkelijk prioriteiten stellen;
  • Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief;
  • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
  • Je hebt uitstekende redactionele capaciteiten;
  • Je bent discreet, beheerst je stress en geeft blijk van flexibiliteit;
  • Je bent tweetalig (Frans en Nederlands) en bent in staat om in beide talen te werken (voldoende kennis van technisch-wetenschappelijk Engels is een troef). Een perfecte kennis van het geschreven Frans is vereist.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, met ontwikkelingsmogelijkheden;
  • een nationale en internationale werkomgeving waarin je je kunt ontwikkelen;
  • een loon overeenkomstig de barema’s, naargelang van je kwalificaties en je ervaring.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, met regelmatige verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

 • Medewerker Contractbeheer

  Solliciteer

  27 maart 2019

  Medewerker contractbeheer

  Momenteel zijn wij, binnen onze dienst Juridische Zaken, Aankopen & Contracten, op zoek naar een

  ‘Medewerker contractbeheer’

   

  Job inhoud

  Als medewerker van de cel Contracten ondersteun je de organisatie, de (algemene) directie en de medewerkers van NIRAS in de uitvoering van de missie van de instelling. Je behandelt voornamelijk overeenkomsten met producenten van radioactief afval, protocollen met buitenlandse en internationale agentschappen, overeenkomsten gesloten met de industriële dochteronderneming Belgoprocess SA, verzekeringscontracten en onderzoeks- en ontwikkelingscontracten die niet zijn onderworpen aan de voorschriften voor openbare aanbestedingen.

   

  Je taken

  • Je werkt mee aan de oprichting van de cel Contracten;
  • Je bent verantwoordelijk voor een proactief beheer van de overeenkomsten in alle stadia: voorbereiding, onderhandeling, sluiting en uitvoering;
  • Je zorgt voor een gestroomlijnde aanpak van het contractbeheer door een, waar mogelijk, standaardisatie van de overeenkomsten met derden;
  • Je staat in voor het onderhandelen, opstellen en uitvoeren van de overeenkomsten en overlegt, waar nodig, met de technische contractbeheerder;
  • Je bouwt strategieën uit voor een gecentraliseerd beheer en je draagt bij aan het contractontwerp van het contractuele systeem;
  • Je implementeert standaarden voor de diverse facetten van contractbeheer ( interne praktijken en procedures, contacten met contractanten, standaardbepalingen...);
  • Je bent betrokken bij de ontwikkeling van tools voor contractbeheer (dashboards, databanken);
  • Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling van de cel Contracten en van de tools voor contractbeheer.

   

  Je profiel

  • Je hebt een masterdiploma in een relevante richting;
  • Aantoonbare ervaring in onderhandelen en juridisch adviseren van contracten met een technische achtergrond in een niet commerciële omgeving;
  • Je bent in staat om een goed inzicht te krijgen in informatie, dossierkennis op te bouwen en om die helder samen te vatten en te beoordelen;
  • Je slaagt erin om je mening, aanpak of visie zowel mondeling als schriftelijk goed over te brengen, door goed onderbouwde argumenten te gebruiken en door in dialoog te gaan;
  • Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en werkt nauwgezet;
  • Je bent in staat om je aan passen aan wijzigende omstandigheden of ten opzichte van verschillende personen;
  • Je kunt werken tegen tijdsdruk en kan omgaan met tegenslag;
  • Je hebt een zeer goede, actieve beheersing van het Nederlands en het Frans (schriftelijk en mondeling).

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een werkomgeving die je ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar met verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus) afhankelijk van de behoefte.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • Medewerker Economiche studies

  Solliciteer

  10 mei 2019

  Medewerker Economische studies

  Om het financiële team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Economische studies “

   

  Jobinhoud

  Hoewel NIRAS over het monopolie van het beheer van radioactief afval in België beschikt, is ze een instelling zonder winstoogmerk. Ze werkt dus tegen kostprijs: de producenten betalen niet meer of niet minder dan de prijs die nodig is om hun afval veilig te laten beheren, volgens het welbekende beginsel 'de vervuiler betaalt'.

   

  Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

   

  Uw taak: analyseren, berekenen, evalueren, aanbevelen

  • Je neemt deel aan de technische projectkostenanalyse die leidt tot de periodieke bijwerking en opvolging van de tarieven voor de opslag en berging van radioactief afval.
  • Je analyseert de financiële evenwichten en werkt, indien nodig, mee aan de ontwikkeling van nieuwe mechanismen voor de financiering van de kosten.
  • Je houdt de instelling op de hoogte van de praktijken en mechanismen die in het buitenland worden toegepast voor de financiële dekking van de nucleaire passiva.
  • Je neemt deel aan het verzamelen en controleren van de nodige informatie voor de evaluatie en de voorkoming van toekomstige nucleaire passiva en analyseert de kosten die daarmee gepaard gaan.
  • Je analyseert deze informatie en integreert ze in het vijfjaarlijks rapport dat bestemd is voor de voogdijministers .
  • Je evalueert het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten van de ontmanteling en/of sanering van alle nucleaire installaties en sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten.
  • Beheer van het financieel risico voornamelijk het vaststellen, bijwerken en permanent opvolgen van de financieringsmechanismen voor het beheer van radioactief afval op middellange en lange termijn.
  • Het uitvoeren van technisch-economische studies, die ervoor moeten zorgen dat alle toekomstige financiële lasten van de instelling gedekt zullen zijn
  • Je houdt het repertorium bij van de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten
  • Je evalueert het op regelmatige tijdstippen het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten voor de ontmanteling en/of sanering van deze installaties en sites

   

  Jouw profiel

  • Je opleiding in een wetenschappelijke richting helpt u deze zeer bijzondere uitdaging aan te gaan, die erin bestaat gefundeerde economische evaluaties te maken over uitzonderlijke lange tijdspannes. De technische aspecten, die onlosmakelijk verbonden zijn met het beheer van radioactief afval, schrikken je niet af.
  • Je beheerst de klassieke software, inclusief databasebeheerprogramma's.
  • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans, en over een praktische kennis van het Engels. En beschikt over reële redactionele vaardigheden.
  • Het vermogen om zowel in ploeg als zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een analytische geest, stiptheid en nauwkeurigheid, intellectuele nieuwsgierigheid en een organisatorisch talent zijn enkele van uw troeven.

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel met occasionele verplaatsingen naar andere sites.

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • PMO-beheerder

  Solliciteer

  29 mei 2019

  PMO-beheerder

   

  Voor de ontwikkeling van haar PMO is NIRAS op zoek naar een

  PMO-beheerder

   

  Job inhoud

  De PMO-beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de projectportfolio van NIRAS. Hij steltde organisatie in staat haar projecten en programma's uit te voeren in overeenstemming met haar strategie, door de toepassing van de project- en programmamanagementmethodiek en het gebruik van de documenten en tools te ondersteunen en door de medewerkers bij te staan die actief betrokken zijn bij projecten en programma's.

  De belangrijkste activiteiten van de PMO-beheerder van NIRAS zijn:

  • Bevordering van de projectmanagementcultuur in de organisatie;
  • Continue ontwikkeling van het PMO en van zijn functie (reikwijdte, opdracht);
  • Toepassing van het governance-kader van NIRAS-Belgoprocess voor projecten, programma's en portfolio’s;
  • Toepassing en actualisering van de NIRAS-methodiek en de projectmanagementdocumenten;
  • Controle van de conformiteit van de methodiek en van de kwaliteit van de documenten;
  • Ondersteuning bij het gebruik van de projectmanagementtools (in samenwerking met de informaticadienst van NIRAS);
  • Ondersteuning van de projectleiders en -promotors bij de toepassing van de methodiek en het gebruik van de projectmanagementdocumenten en -tools;
  • Vertegenwoordiging van het PMO bij zijn belanghebbenden en bij de organisatie (contactpunt, communicatie);
  • Rapportering over de vooruitgang van de projecten bij de beslissingsorganen;
  • Ondersteuning op maat van de medewerkers bij de uitvoering van hun projectactiviteiten (bijvoorbeeld WBS-definitie, risicomanagement, faciliteren van workshops ...);
  • Organisatie van opleidingen en coaching voor de medewerkers die betrokken zijn bij projecten;
  • Delen van goede projectmanagementpraktijken binnen de organisatie;
  • Onderhouden van de samenhang met de methodiek van NIRAS-Belgoprocess op basis van regelmatige uitwisselingen met Belgoprocess.

   

  De PMO-beheerder brengt verslag uit bij de secretaris-generaal van NIRAS. Hij biedt ook strategische ondersteuning aan de directie bij het selecteren van de toekomstige prioriteiten van de organisatie.

   

  Kwalificaties en vaardigheden

  Opleidingsniveau en ervaring:

  • U hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke, technische of economische richting;
  • U hebt minstens vijf jaar recente ervaring in het managen van projecten (en programma’s);
  • Een certificering in projectmanagement is een belangrijke troef;
  • Ervaring in het managen van complexe projecten (en programma's) is een pluspunt;
  • Kennis van Agile technieken is een pluspunt;
  • U hebt aantoonbare ervaring in risicomanagement en change management;
  • U bent vertrouwd met het gebruik van projectmanagementtools en van Microsoft Office Suite;
  • U hebt een uitstekende functionele kennis van het Frans en het Nederlands. U hebt ook voldoende kennis van het Engels.

  Vaardigheden en competenties:

  • U werkt zelfstandig en ontwikkelt proactief de PMO-werking van NIRAS;
  • U hebt een analytische geest en bent in staat talrijke projecten tegelijkertijd te volgen;
  • U geeft blijk van administratieve nauwgezetheid en aandacht voor detail;
  • U bent eropuit om te beantwoorden aan de verwachtingen van de medewerkers en bent in staat om hun opleidingsbehoeften te bepalen en eraan te voldoen;
  • U handelt vastberaden en met volharding om gerichte resultaten te bereiken;
  • U hecht belang aan de kwaliteit van uw werk en dat van uw medewerkers en bent voortdurend op zoek naar manieren om het te verbeteren;
  • U bent op zoek naar pragmatische oplossingen voor de obstakels die zich voordoen;
  • U bouwt duurzame werkrelaties op en werkt effectief samen met de verschillende belanghebbenden, inclusief de directie van de organisatie;
  • U hebt gezag, overtuigingskracht en beschikt over sterke onderhandelingsvaardigheden;
  • U beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
  • U hebt een goed inzicht in de werking van de organisatie.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt u:

  • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin u kunt meewerken aan het onderzoek naar een oplossing voor een fundamentele maatschappelijke problematiek.
  • Een context waarin u, enerzijds, uw competenties kunt richten op het resultaat en, anderzijds, een bijdrage kunt leveren tot een niet belangrijke maatschappelijke meerwaarde.
  • De kans om te werken in een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Als nieuwe medewerker krijgt u een grondige training en geniet u daarna regelmatig vervolgopleidingen zodat u zich verder kunt ontwikkelen.
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in de Kunstlaan 14, 1210 Brussel en zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (halverwege tussen de metrostations Kunst-Wet en Madou). De functie vereist verplaatsingen naar de site van Belgoprocess in Mol/Dessel.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivatiebrief, een CV en elk ander document dat bewijst dat u een bijdrage kunt leveren aan onze projecten en in staat bent de beschouwde functie uit te oefenen, moeten per e-mail worden gericht aan de Secretaris-Generaal, ter attentie van:

   

  Mevr. Valentine Vanhove

  v.vanhove@nirond.be

   

   

 • Deskundige "interne organisatiebeheersing"

  Solliciteer

  19 juni 2019

  Deskundige ‘interne organisatiebeheersing’

   

  Om de expertisegroep ‘Interne organisatiebeheersing en continu verbeteren’ te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

  Deskundige ‘interne organisatiebeheersing’

   

   Omschrijving

  Als medewerker van de expertisegroep ‘Interne organisatiebeheersing en continu verbeteren’ sta je mee in voor het uitbouwen, opvolgen en verbeteren van de beheersystemen van NIRAS (TQM,QA,  IMS, ISO, …), met inbegrip van procesmodellering en het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van interne controle-activiteiten zoals opvolging van KPI’s, interne (kwaliteits)audits, risico’s, …

   

  Je belangrijkste resultaatsgebieden zijn:

  • beschrijven, modelleren en documenteren van bedrijfsprocessen, met bijzondere aandacht voor de consistentie en de interactie tussen de processen en de overeenstemming met veiligheidseisen, relevante normen, eisen en aanbevelingen van het IAEA en andere internationale instellingen;
  • realiseren van gap- en doeltreffendheidsanalyses om de efficiëntie van de werking van de processen en de performantie van de organisatie te evalueren;
  • uitvoeren van en/of ondersteunen van interne en externe (kwaliteits)audits, zelfevaluaties, risico-analyses,…;
  • opmaken en opvolgen van actieplannen, voortvloeiend uit gap- en doeltreffendheidsanalyses, interne en externe (kwaliteits)audits, zelfevaluaties, risico-analyses, KPI’s  …, alsook evalueren van de doeltreffendheid van de geïmplementeerde acties en beheersmaatregelen;
  • verder uitwerken, implementeren, bewaken en bijsturen van het systeem voor interne controle (three lines of defense-model);

   

  In al deze domeinen neem je - vanuit je kennis en ervaring - een organiserende, faciliterende, coachende en ondersteunende rol op en deel je je kennis en ervaring. 

   

  Jouw profiel

  • masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring;
  • minstens drie jaar relevante ervaring op het vlak van interne organisatiebeheersing in een vergelijkbare organisatie (managementsystemen (TQM, QA, IMS, ISO, …), interne (kwaliteits)audits, zelfevaluaties, KPI’s, …);
  • kennis en ervaring in business process management, changemanagement en risicobeheer;
  • conceptuele denker én doener;
  • communicatieve en didactische vaardigheden;
  • analytische geest en capaciteit om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en de juiste prioriteiten te stellen;
  • teamspeler die ook autonoom kan werken;
  • sparring partner voor je collega’s;
  • goede kennis van MS Office;
  • goede communicatie- en redactionele vaardigheden in het Nederlands, Frans (functioneel tweetalig) en Engels.

   Pluspunten

  • kennis en ervaring met procesmodelleringstools, en meer specifiek ARIS;
  • een bijkomende opleiding als auditor

    

  Ons aanbod

  Wij bieden een functie met veel verantwoordelijkheden in een aangename werkomgeving, die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. Je werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar hebt er geen bezwaar tegen om je regelmatig te verplaatsen naar onze site in Dessel.

   

  Je kunt rekenen op een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur met een loon in overeenstemming met de barema’s, naargelang van je kwalificaties en je ervaring. Daarbij komt nog een aantrekkelijk pakket aan extralegale voordelen.

   

  Heb je interesse in deze functie of ken je iemand die daarvoor geschikt is? Neem dan contact op met:

   

  Mevrouw Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • HR Business Partner

  Solliciteer

  20 juni 2019

  HR Business Partner

   

  Om ons humanresourcesteam structureel te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

   ‘HR Business Partner’

   

  Functie

  De HR Business Partner maakt deel uit van het humanresourcesteam en rapporteert aan de secretaris-generaal. Hij werkt nauw samen met zijn coördinator en de verschillende afdelingshoofden die op zoek zijn naar kandidaten.

  Zijn belangrijkste verantwoordelijkheden als generalist zijn aanwerving, rollen en verantwoordelijkheden en humanresourcesprojecten.

   

  Taken

  Aanwerving:

  U slaagt erin de beste kandidaat te selecteren voor een specifieke functie, rekening houdend met de behoeften van de afdeling en de cultuur van de organisatie.

  • U bent verantwoordelijk voor het introductieproces en voor de ontwikkeling en verbetering ervan.
  • Voor aanwervingen via onze website: u stelt functiebeschrijvingen en advertenties op, screent de binnenkomende cv’s, plant en voert selectiegesprekken, maakt rapporten op, ontwerpt en evalueert selectietests.
  • Voor aanwervingen met behulp van onze MSP-tool en onze externe partner: u stelt functiebeschrijvingen (desgevallend met ondersteuning van onze MSP-partner) en onlineadvertenties op, plant en voert selectiegesprekken met de voorgedragen kandidaten, maakt rapporten op, ontwerpt en evalueert selectietests.
  • U bent verantwoordelijk voor de rapportering en de KPI's voor deze activiteit.
  • U volgt de publicatie van advertenties in de verschillende media.
  • U onderhoudt uw netwerk en hebt ook contact met rekruterings- en/of uitzendbureaus, scholen, universiteiten en andere potentiële partners.
  • U organiseert rekruteringsdagen en deelnames aan jobbeurzen en/of opendeurdagen.
  • U bent de interne SPOC in deze materie en zorgt voor de communicatie en de rapportering aan de verschillende tussenkomende partijen.
  • U bent verantwoordelijk voor de goede werking en de verbetering van het proces, die u zult documenteren in de daartoe bestemde IT-tool (ARIS).

   

  Rollen en verantwoordelijkheden:

  U neemt het voortouw in dit project. Uw doel is het verduidelijken van de verschillende rollen die een medewerker mogelijk op zich moet nemen, alsook van zijn verantwoordelijkheden en competenties. U bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de rollen en de verantwoordelijkheden van elke rol binnen de instelling. Deze documenten moeten als basis dienen voor de goede werking van de instelling. U staat in voor de uitwerking van deze documenten en voor de opvolging in de tijd.

   

  Humanresourcesprojecten:

  • Als generalist levert u technische expertise in de verschillende humanresourcesonderwerpen.
  • U biedt ondersteuning en advies inzake human resources, zowel conceptueel als praktisch.
  • U werkt mee aan verschillende humanresourcesprojecten.
  • U neemt deel aan themavergaderingen en ondersteunt werkgroepen.
  • U plant en voert de acties uit die inherent zijn aan uw humanresourcesprojecten.

   

  Uw profiel

  • U hebt een universitaire opleiding genoten en bent in het bezit van een masterdiploma. U hebt relevante werkervaring in een HR-functie en in de rekrutering van verschillende profielen in een technisch-wetenschappelijke omgeving.
  • U bent niet bang voor de technische aspecten, die onlosmakelijk verbonden zijn met het opstellen van profielen van medewerkers die werkzaam zijn in de sector van het radioactieve afval.
  • U beheerst de klassieke software.
  • U bent bekend met projectmanagement.
  • U bent in staat om een strategische visie te ontwikkelen en uit te voeren.
  • Als goede communicator geeft u blijk van empathie. U beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans. U beschikt over goede redactionele vaardigheden.
  • U bent dynamisch, behulpzaam, discreet en loyaal.
  • Het vermogen om in teamverband en zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een analytische geest, nauwgezetheid en precisie, intellectuele nieuwsgierigheid en organisatietalent behoren tot uw sterke punten.

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt u:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • de kans om te werken in een instelling in volle beweging en vernieuwing;
  • een werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

   

  Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

  Mme Anne-Sophie Stiels

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

 • Aankoper

  Solliciteer

  11 juli 2019

  Om het team Juridische Zaken, Aankopen en Contracten (JAC) te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een

   ‘Aankoper’

   

  Functie

  • De aankopen plannen in overleg met de betrokken diensten: bepaling van de behoefte, voorbereiding van het budget, opstelling en opvolging van een planning voor elke aankoop.
  • Toezien op de naleving van de reglementering inzake overheidsopdrachten voor alle aankopen, in nauw overleg met de betrokken diensten en de juridische dienst (keuze van de procedure en de criteria, evaluatie van de offertes en de kandidaturen ...).
  • De overheidsopdrachten voorbereiden, plaatsen en uitvoeren, hetzij als leidend ambtenaar, hetzij ter ondersteuning van de leidend ambtenaar indien deze tot een andere dienst behoort.
  • Alle lopende overheidsopdrachten opvolgen en de continuïteit van de aankopen verzekeren.
  • Alle documenten opstellen en de door de reglementering en de interne richtlijnen opgelegde formaliteiten vervullen, in nauw overleg met de betrokken diensten: startnota, bestek, selectie- en gunningsverslagen, publicaties, opening van de kandidaturen en de offertes ...
  • Advies geven over de aankopen.
  • Meewerken aan de invoering van de aankoopdienst.
  • Meewerken aan de uitwerking van een aankoopbeleid in de instelling.
  • Optreden als contactpersoon voor de externe partners (inschrijvers, opdrachtnemers, Belgoprocess ...) en voor de interne diensten (leidend ambtenaren).
  • De publicatie van nieuwe documenten over de materie opvolgen en de informatie verspreiden.

   

  Uw profiel

  • Masterniveau, bij voorkeur in een technische richting;
  • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en ten minste drie jaar ervaring op het gebied van overheidsopdrachten;
  • Ervaring als aankoper in een technische omgeving of een projectomgeving;
  • Uitstekende redactionele vaardigheden, met inbegrip van het opstellen van administratieve clausules;
  • Belangstelling voor aankopen en voor de opdrachten van NIRAS;
  • Pragmatisme (vermogen om oplossingen te vinden) en vermogen om de technische behoeften goed te begrijpen om ze te helpen omzetten in bijzondere bestekken;
  • Zin voor samenwerking;
  • Zin voor organisatie;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en zeer goede kennis van het Frans;
  • Ervaring in het gebruik van gegevensbanken en van relevante computertoepassingen (in het bijzonder Word en Excel).

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt u:

  • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden op het gebied van grote infrastructuurprojecten, diensten en werken.
  • De kans om te werken in een instelling in volle beweging en een dienst in opbouw;
  • Een werkomgeving die u de mogelijkheid biedt om uzelf te ontwikkelen en tegelijkertijd een goede balans tussen werk en privéleven te bewaren.
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel, maar de functie vereist ook regelmatige verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

   

  Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

  Mevrouw Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • Financieel projectcontroller

  Solliciteer

  11 juli 2019

  Om ons team financieel beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

   ‘Financieel projectcontroller’

   

  Functie

  Als Financial Project Controller van onder meer een bouwproject ben jij verantwoordelijk voor het bewaken van de budgetten. Je staat in voor de communicatie met de diverse betrokken partijen (plaatselijk projectteam, leveranciers …) en voor de financiële controle en rapportering. Je bent proactief en assertief en voert zelfstandig onderhandelingen. Daarnaast geef je advies aan de organisatie: je signaleert risico’s en kansen en geeft hierover je professionele mening. Je werkt nauw samen met de medewerkers uit alle disciplines van de projectorganisatie en met de medewerkers van het team financieel beheer.

   

  Uw taken 

  • Binnen het projectteam sta je in voor het uitvoeren van het proces van de interne controle en het toezicht op de begroting van het project.
  • Je bent verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en de consistentie van de gegevens van de jaarlijkse begroting door een correcte beoordeling te maken van de kostengegevens op lange termijn.
  • Je staat in voor de goede samenwerking met externe partijen en bouwt een aangename langdurige relatie op.
  • Je verzamelt en analyseert de uitgaven en investeringsgegevens van het project.
  • Je staat in voor het voorbereiden en indienen van driemaandelijkse rapporten van de realisaties versus de opgemaakte begroting en verzekert de coherentie en betrouwbaarheid van de cijfers.
  • Je zorgt voor een correcte terugkoppeling tussen het projectteam en het team financieel beheer.

   

  Uw profiel

  • Je bezit een masterdiploma in een financiële richting.
  • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie (bouwsector/industrie).
  • Bouwkundige projecttermen klinken jou zeer bekend in de oren.
  • Je munt uit in Excel en je kunt je snel inwerken in nieuwe systemen (Primavera, ERP, AX …).
  • Je spreekt vlot Nederlands en Frans en hebt kennis van het Engels.

   

  Pluspunten

  • Je bent assertief en communicatief. Je bezit overtuigingskracht en onderhandelingskracht en je bent luistervaardig.
  • Je bent een organisatietalent met gedreven resultaatgerichtheid en respect voor deadlines.
  • Je werkt autonoom, hands-on en proactief en bent tegelijk een echte teamspeler.

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt u:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een aangename werkomgeving die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

   

  Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

  Mevrouw Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • Kennis-, informatie- en data-administrator (KID)

  Solliciteer

  15 juli 2019

  Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

   Kennis-, informatie- en data-administrator

  (KID Administrator)

   

  Uw taken 

  Als administrator van Kennis-, Informatie- en Datasystemen (KID-administrator) richt je systemen in en onderhoudt ze zodat je collega’s op een optimale manier kennis, informatie en data vinden en belangrijke kennis, informatie en data eenvoudig en snel capteren.  Je bouwt mee aan een klantvriendelijke kennis-, informatie- en dataomgeving en ondersteunt zodoende de collega’s in het optimaal uitvoeren van hun taken.

  Jij zorgt ervoor dat de intern aanwezige kennis en ervaring optimaal wordt benut door onze medewerkers. Je faciliteert een effectief en efficiënt (her)gebruik van kennis binnen de organisatie.

  Als lid van de expertisegroep Kennis, Informatie en Data realiseer je mee de KID-doelstellingen. Je rapporteert functioneel aan de KID-beheerder en werkt nauw samen met de verschillende KID-owners in de organisatie; jij bent hun primaire aanspreekpunt bij de systeemondersteuningen rond kennis, informatie en data. Je rapporteert hiërarchisch aan de secretaris-generaal.

  Als KID-administrator ben je de praktische uitvoerder en de dagelijkse bewaker van de informatie- en kennistoepassingen en –systemen. Derhalve ben je de:

  • beheerder van het Master-Meta-Data model, instellingen in de tools, security instellingen op basis van regels uit Informatie Governance en –beveiliging;
  • beheerder van de Master Data, die de ruggengraat vormen van alle gestructureerde databanken;
  • business analist voor het vertalen van de businessnoden naar concrete oplossingen en ondersteunende tools;
  • projectleider en uitvoerder van de implementatie van toepassingen en systemen;
  • vertegenwoordiger van de gebruikersgemeenschap in de projecten die de uitrol realiseren van ICT-systemen die gericht zijn op informatie- en documentatiebeheer;
  • projectleider en uitvoerder van systeemmigratie en langetermijnmigratieprojecten.

  Je zorgt ervoor dat de behoeften van de business steeds prioritair worden meegenomen in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe systemen en stuurt hierin de technische analyses uitgevoerd door de ICT afdeling.

  Je ondersteunt gebruikers in hun dagelijkse werking en persoonlijke instellingen van de digitale werkomgeving.

  Je ondersteunt, faciliteert en bewaakt mee het volledige kennis-, informatie- en datalandschap in al zijn aspecten vanuit een ondersteunende applicaties-invalshoek.  Dit omvat onder meer:

  • identificatie van risico’s
  • inrichten van de beveiliging
  • bewaken van de content kwaliteit
  • toepassen van de governance
  • doorstroming van kennis, informatie en data
  • integratie in interne opleidingen
  • faciliteren van veranderingen

   

  Uw profiel

  opleiding

  Master opleiding met minimaal 3 jaar bedrijfservaring 

  ICT-georiënteerd(e) profiel/opleiding

  ervaring

  Brede ICT-kennis

  Ervaring in het analyseren van (kennis)processen

  Ervaring met document-, dossier- en datasystemen

  competenties

  Sterk communicatief

  Sterk analytisch vermogen en het vermogen te verbinden

  Vlot tweetalig (Nederlands en Frans)

  organisatiesensitief en het vermogen hebben om zaken voor elkaar te krijgen

  attitude

  Energieke teamspeler en motivator van collega’s

  Begaan met het ondersteunen en coachen van de kenniswerkers

  Dienstverlenende instelling

  “Getting things done” mentaliteit

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt u:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

   

   

  Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

  Mevrouw Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • Kennis-, informatie- en databeheerder (KID)

  Solliciteer

  15 juli 2019

  Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

  Kennis-, informatie- en databeheerder (KID beheerder)

   

   Je taken 

  Als Kennis-, Informatie- en Databeheerder (KID-beheerder) ben jij verantwoordelijk voor het definiëren, organiseren en implementeren van de visie en het beleid inzake kennis-, informatie- en databeheer in al zijn facetten binnen NIRAS.

  Je werkt vanuit een geïntegreerde visie op de kennis-, informatie- en databehoeften van de bedrijfsprocessen en de organisatie in haar geheel (op groepsniveau) en zit daarvoor regelmatig samen met een panel van medewerkers. Je zorgt ervoor dat resultaten bruikbaar zijn door alle organisaties van de NIRAS-groep. Daartoe stem je regelmatig af met de andere organisaties die behoren tot de NIRAS-groep met het oog op de realisatie van geïntegreerde oplossingen.

  Je rapporteert aan de secretaris-generaal.

  Je opdracht bestaat erin relevante kennis, informatie, data en goede praktijken te identificeren en te helpen vergaren, organiseren, versterken, ontsluiten en delen.

  Je zorgt ervoor dat de intern aanwezige kennis en ervaring optimaal wordt benut door onze medewerkers.

  Je faciliteert een effectief en efficiënt (her)gebruik van kennis binnen de organisatie.

  Je bewaakt de kwaliteit en de conformiteit van kennis, informatie en data.

  Je zorgt voor een gestructureerde doorstroming en uitwisseling van kennis, informatie en data, zowel intern als met externe partijen.

  Je ontwikkelt en beheert een gepaste architectuur om aanwezige kennis, informatie en data op een intelligente manier te borgen, rekening houdend met de eigenheid van de organisatie en bouwt een klantvriendelijke omgeving waarin je collega’s de kennis, informatie en gegevens vinden die ze zoeken.

  Je coacht je collega’s in hun zoektocht naar relevante informatie en slaagt erin je collega’s effectief te laten meewerken aan deze nieuwe informatiestructuur.

  Je initieert verbetertrajecten in ondersteunende tools en gebruiks- en beheersregels en werkt nieuwe initiatieven uit.

  Je ontwikkelt initiatieven om de langetermijnbeschikbaarheid van kennis, informatie en data te waarborgen.

  Je stuurt en faciliteert de digitale transformatie van de organisatie.

  Je stelt prioriteiten in functie van de kennis-, data- en informatie-doelstellingen in het licht van een Intelligent Informatie beheer (IIM).

  Je integreert de processen en goede praktijken inzake kennis-, informatie- en databeheer in interne opleidingen en draagt zo bij tot een lerende organisatie.

  Je bouwt de expertisegroep Kennis, Informatie en Data (KID) verder uit en stuurt en ondersteunt de teamleden in hun taken.

   

  Uw profiel

  opleiding

  Master opleiding met minimaal 5 jaar bedrijfservaring 

  Bijkomende opleiding Business Process Management, Knowledge Management, bedrijfskunde of informatiebeheer

  ervaring

  Brede ICT-(gebruiks)kennis en relevante werkervaring in de nucleaire sector strekt tot aanbeveling

  Kennis over de recentste AI/NLP/... technologieën om van hieruit de juiste oplossingen voor de organisatie te ontwerpen

  Ervaring in het analyseren van (kennis)processen

  Ervaring met dossier- en datasystemen

  Ervaring met Change Management

  competenties

  Conceptuele systeemdenker en -doener, visionair met pragmatische aanpak (“Getting things done”-mentaliteit)

  Functioneel leiding geven

  Sterk analytisch vermogen en het vermogen te verbinden

  Hoog leervermogen ten aanzien van applicaties en organisatie

  Vlot tweetalig (Nederlands en Frans)

  Goede communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

  In staat om bedrijfsprocessen snel te doorgronden en ze je eigen te maken

  Je hebt het vermogen zaken voor elkaar te krijgen

  Je kan Change management in de organisatie initiëren en begeleiden

  attitude

  Energieke teamspeler en motivator van collega’s.  Begaan met het ondersteunen en coachen van de kenniswerkers

  Continu op de hoogte blijven van technologische evoluties

  Vastberaden om verbeteringen door te voeren en mogelijke tekorten op te lossen

  Resultaatgerichte houding in combinatie met zelfstandigheid en creativiteit

  Persoonlijk engagement en enthousiasme 

  Dienstverlenende instelling

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt u:

  • een voltijdse functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

   

  Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

  Mevrouw Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.