Overslaan en naar de inhoud gaan

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Verantwoordelijke projectbeheer
Solliciteer
14 januari 2021

Verantwoordelijke projectbeheer

Om het team Asset Life Cycle te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Verantwoordelijke projectbeheer

Inhoud van de functie

Als verantwoordelijke projectbeheer van de projecten die op de sites BP1 en BP2, geëxploiteerd door Belgoprocess, in opdracht van NIRAS worden uitgevoerd ben jij verantwoordelijk voor het toezicht en de controle ervan.  Je staat samen met de Manager Asset Life Cycle (ALC) in voor de validatie van de projectfiches opgemaakt conform de governance met betrekking tot het beheer van projecten, programma en portfolio binnen de groep NIRAS-Belgoprocess, de verificatie en validatie van de NIRAS-(meer)ja(a)renbudgetten van deze projecten, de algemene opvolging  en controle van de projectplanning, -uitvoering en -uitgaven in het kader van de contractuele relatie tussen NIRAS en Belgoprocess (met specifieke aandacht voor eventuele “meerprestaties”) en hiermee gepaarde gaande rapportering. Je werkt nauw samen met de medewerkers uit alle disciplines van de projectorganisatie NIRAS-Belgoprocess en met de medewerkers van het NIRAS-Belgoprocess team financieel beheer.

Je verantwoordelijkheden 

Binnen het ALC-team sta je in voor:

 • het uitvoeren van het projectcontroleproces (technisch - planning - financieel via ERP-systeem en KPI’s), met inbegrip van het bewaken van de rollen en verantwoordelijkheden in het proces en de geldende bevoegdheidsdelegaties;
 • de verificatie en validatie van de NIRAS-(meer)ja(a)renbudgetten van de projecten;
 • de algemene opvolging en controle van de projectplanning, -uitvoering en -uitgaven in het kader van de contractuele relatie tussen NIRAS en Belgoprocess (met specifieke aandacht voor eventuele “meerprestaties”) ervan en hiermee gepaarde gaande rapportering; 
 • de betrouwbaarheid en de consistentie van de gegevens van de jaarlijkse projectbegrotingen door een correcte beoordeling te maken van de kostengegevens op lange termijn. (bijv. 5-jaarplanbudget, totaal projectbudget);
 • de organisatie en coördinatie van besprekingen met de betrokken diensten van NIRAS en Belgoprocess van de periodieke rapporteringen waaronder het budget, de technisch-financiële realisaties (inclusief voorstellen van budgetoverschrijding versus de opgemaakte begroting);
 • het overleg met de afvalproducenten in kader van de contractuele rapporteringen over de lopende projecten.

Je maakt deel uit van de projectevaluatiegroep (PEG) NIRAS-Belgoprocess en je zal hierin kritisch de lopende projecten alsook de nieuw voorgelegde projecten beoordelen evenals hun haalbaarheid binnen de vooropgestelde “portfolio’s” en de industriële en saneringsplannen (INSAP’s) voor de sites BP1 en BP2 en bent het aanspreekpunt voor het PMO NIRAS voor het portfolio NIRAS-Belgoprocess.

Je draagt bij aan de verdere optimalisering van de projectwerking op groepsniveau. 

Je rapporteert aan de Manager Asset Life Cycle.

Je profiel

 • Je bezit een masterdiploma in een technische richting (master in engineering); een bijkomende scholing in financieel management en/of bedrijfsmanagement wordt als een troef ervaren.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie (bouwsector/chemie/nucleair).
 • Projectmatig werken zit je in de vingers.
 • Je hebt interesse voor de reglementaire aspecten van het beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen ...).
 • Je bent assertief en communicatief. Je bezit overtuigingskracht en onderhandelingskracht en je bent luistervaardig.
 • Je bent een organisatietalent met gedreven resultaatgerichtheid en respect voor deadlines.
 • Je werkt autonoom, hands-on en proactief en bent tegelijk een echte teamspeler.
 • Je bent in staat analytisch en synthetisch te denken.
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden om procedures en rapporten op te stellen.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig.
 • Je spreekt vlot Nederlands en Frans en hebt kennis van het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van computertoepassingen (MS Office).

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus. 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe 

 jobs@nirond.be 
02 212 18 04
 

medewerker Erkenningen
Solliciteer
12 januari 2021

medewerker Erkenningen

Om het team Erkenningen te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Medewerker Erkenningen

Inhoud van de functie

Een van de opdrachten van NIRAS is ervoor te zorgen dat het afval dat door de instelling wordt geaccepteerd, voldoet aan de specifieke eisen die in de algemene regels en de acceptatiecriteria voor de verschillende soorten afval zijn vastgelegd. We noemen dat het acceptatiesysteem. Het acceptatiesysteem bestaat uit de volgende opeenvolgende stappen: 

 • de opstelling van acceptatiecriteria;  
 • de erkenning van de installaties die radioactief afval produceren, met inbegrip van de installaties en de meetmethodes die gebruikt worden om het afval te karakteriseren;  
 • de acceptatie, door NIRAS, van het radioactieve afval in overeenstemming met de acceptatiecriteria.

Je verantwoordelijkheden 

Binnen het takenpakket Erkenningen 

 • ben je verantwoordelijk voor de erkenning (kwalificatie) van de procedés en installaties die de producenten gebruiken voor de verwerking, conditionering en opslag van radioactief afval. Deze taak omvat ook de kritische analyse van de methodes en uitrustingen voor de radiologische en fysisch-chemische karakterisering van radioactief afval;
 • treed je op zodra een producent een erkenningsaanvraag indient. De analyse van een aanvraag omvat een technische, administratieve en inhoudelijke verificatie van de bij NIRAS ingediende documenten;  
 • voer je ook inspecties uit bij de afvalproducent.

Je profiel 

 • Je hebt een masterdiploma in ingenieurs- of industriële wetenschappen, idealiter met een specialisatie in nucleaire technologie. Ook masters in de natuurkunde, milieuwetenschappen en biowetenschappen komen in aanmerking, als je gemotiveerd bent om snel de nodige nucleaire kennis op te doen. 
 • Je hebt bij voorkeur vijf tot tien jaar relevante ervaring in een soortgelijk domein.
 • Je hebt interesse voor het beheer van radioactief afval en stelt het op prijs dat je kunt bijdragen aan een veilig en effectief beheer van dat afval. 
 • Je hebt ook interesse voor de reglementaire aspecten van het beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen ...). 
 • Je bent in staat de technische en wetenschappelijke aspecten te integreren en ze te combineren met het administratieve beheer van dossiers en gegevens.
 • Je bent in staat analytisch en synthetisch te denken.
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden om procedures en rapporten op te stellen. 
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een uitstekende functionele kennis van het Frans en het Nederlands. Je hebt ook een toereikende kennis van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je hebt een goede kennis van computertoepassingen (MS Office).

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus. 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe 
jobs@nirond.be 
02 212 18 04

_______________________
  Het huidige taalkader van NIRAS is vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.
Overeenkomstig de huidige toestand van het taalkader van NIRAS wordt de functie bij voorkeur opengesteld voor kandidaten van de Franstalige taalrol. 
 

Finance Compliance Officer
Solliciteer
30 november 2020

Finance Compliance Officer

Om ons team «Financieel Beheer» te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

 FINANCE COMPLIANCE OFFICER

 

 

Inhoud van de functie

Ter ondersteuning van de coördinator Financieel Beheer bestaat je rol erin ervoor te zorgen dat de rekeningen in overeenstemming zijn met de Belgische boekhoudkundige procedures en voorschriften.

Je verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de boekhoudkundige verrichtingen en de opstelling van de financiële staten, in overeenstemming met de boekhoudkundige normen, met inbegrip van de consolidatie met de dochterondernemingen.
 • Je verifieert de juistheid van de informatie, met name op het niveau van de boekhoudkundige normen (informatie over de toepassing van de boekhoudkundige regels op de financiële stromen of op de cijfers).
 • Je maakt afsluitingsplanningen op, per kwartaal, per maand of per jaar.
 • Je bereidt audits voor en volgt ze op, of beantwoordt vragen in verband daarmee (audits van de commissaris-revisoren en het Rekenhof, zoals bepaald door de wet).
 • Je stelt rapporten op volgens de voorschriften (waarvan sommige betrekking hebben op het opstellen van de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank worden gepubliceerd).
 • Je beheert en neemt deel aan werkgroepen in je vakgebied (intern en eventueel extern).

Je profiel[1]

 • Je hebt een bachelordiploma boekhouding (met een management- of fiscale optie) of een masterdiploma in een financiële richting (financiën/boekhouding, managementwetenschappen enz.).
 • Je hebt bij voorkeur minstens zeven jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je beheerst de boekhoudkundige normen (Belgian Generally Accepted Accounting en, idealiter, International Financial Reporting Standards).
 • Je bent in staat analytisch en synthetisch te denken.
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden om interne procedures en rapporten op te stellen.
 • Je hebt belangstelling voor het beheer van radioactief afval en voor de maatschappelijke opdracht van NIRAS, en bent geïnteresseerd in de reglementaire aspecten van dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen enz.).
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans. 
 • Je hebt een goede kennis van computertoepassingen en boekhoudkundige tools (MS Office, MS Dynamics is een troef).

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.     

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

_______________________

[1] Het huidige taalkader van NIRAS is vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

Overeenkomstig het taalkader van NIRAS (koninklijk besluit van 18 juli 2018) wordt de functie opengesteld voor kandidaten van de Nederlandstalige taalrol.

Veiligheidscoordinator
Solliciteer
02 maart 2020

Veiligheidscoordinator

Om het team Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Beveiliging (VGMB) te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Veiligheidscoördinator/Veiligheidstoezichter (m/v)

 

Inhoud van de functie

Je speelt een sleutelrol in de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid van NIRAS voor de bouwplaatsen in Dessel, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Je draagt bij tot de bescherming en de veiligheid van de werknemers in het kader van het sleutelproject voor de berging van radioactief afval.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je evalueert de beroepsrisico’s op de bouwplaatsen (co-activiteit, verkeer, hefwerktuigen, bouwplaatsmachines, opslag, toegang enz.). 
 • Je vervult de functie van veiligheidscoördinator, zoals beschreven in artikel 11 en artikel 22 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, die er met name in bestaat:
  • het veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen en te bij te werken (ontwerp en verwezenlijking);
  • het coördinatiedagboek op te stellen en aan te vullen; 
  • het postinterventiedossier op te stellen en aan te vullen;
  • de toepassing van de veiligheidsvoorschriften en preventiebeginselen op de bouwplaatsen te controleren.
 • Je werkt de preventie- en veiligheidsplannen uit en verbetert ze.   
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de veiligheidscultuur.

 

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, in de industriële wetenschappen of in de architectuur en hebt minstens drie jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie met expertise als projectingenieur veiligheid.
 • Je hebt een aanvullend diploma preventieadviseur niveau 1 of 2 en beschikt over een getuigschrift veiligheidscoördinator niveau A.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. Daarbij lever je kwaliteitswerk en heb je aandacht voor detail.
 • Je bent diplomatisch en tactvol in de omgang, legt makkelijk contacten en legt een uitgesproken klantgerichtheid aan de dag.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en geeft blijk van assertiviteit op bouwplaatsen. 
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands; kennis van het Frans en het Engels is een sterke troef.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Dessel en verplaatst je af en toe naar onze sites in Brussel en Fleurus.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

 

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

* jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

Werken bij NIRAS

2020_Ester Stevens (landscape)_ONDRAFNIRAS

De job van ... Ester Stevens

Geïnspireerd door het maatschappelijke belang van het beheer van radioactief afval kwam Ester Stevens rechtstreeks van de schoolbanken bij NIRAS terecht. Samen met haar collega’s zet ze zich dagelijks in voor de acceptatie van het afval.

Lees meer
2020_Arno Grade_ONDRAFNIRAS

De job van ... Arno Grade

In alle stappen van de beheerketen wordt radioactief afval getransporteerd. Dat gebeurt volgens strenge veiligheidsvoorschriften. Onze medewerker Arno Grade is al ruim drie jaar mee verantwoordelijk voor het veilige transport van het afval.

Lees meer

Solliciteer nu

Contact:
Human Resources
02 212 18 22
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.