Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval dat in België geproduceerd wordt. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • Medewerker Acceptatiecriteria

  Solliciteer

  27 juni 2016

  Medewerker “Acceptatiecriteria”

   

  Om het team Lange termijn beheer te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Acceptatiecriteria”

  Jobinhoud

  Om de kwaliteit van het beheersysteem te garanderen, verzekert NIRAS zich ervan dat de kenmerken van het radioactieve afval dat ze overneemt verenigbaar zijn met de verschillende eisen die gesteld worden door de latere fasen van het beheer ervan, zoals het vervoer, de verwerking en conditionering, de opslag en, tot slot, de geplande oplossing voor het langetermijnbeheer van het afval.

  NIRAS stelt daartoe criteria vast, waaraan het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval moet voldoen om door haar te kunnen worden overgenomen. Deze criteria, acceptatiecriteriagenoemd, houden vooral rekening met de bijzondere beperkingen en limieten van de beheerketen waarvoor dit afval bestemd is.

  • Samenbrengen van de acceptatiecriteria voor het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval op projectmatige werkwijze.
  • Verantwoorden van deze criteria op basis van wetenschappelijke en operationele criteria.
  • Analyseren en beheren van specifieke dossiers gekoppeld aan deze acceptatiecriteria (afwijkingen en non-conformiteiten) en het verzorgen van de feedback daarover.
  • Opstellen en beheren van de ondersteunende documentatie zoals procedures en technische documenten.

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen, met bij voorkeur een specialisatie in nucleaire technologie.
  • Masterdiploma fysica, milieuwetenschappen en biowetenschappen met motivatie om zich bij te scholen in het nucleaire
  • Je werkt graag projectmatig en bent in staat een project te leiden
  • U bent Nederlandstalig

  Pluspunten

  • Je hebt een goede functionele en operationele kennis van het Frans 

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de kantoren van Belgoprocess te Dessel.

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

 • Medewerker Acceptatie

  Solliciteer

  02 mei 2017

  Medewerker Acceptatie (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Acceptatie“

   Jobinhoud

  Binnen het systeem Industrieel Beheer van NIRAS staat het takenpakket Acceptatie hoofdzakelijk in voor de acceptatie van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria. Het belangrijkste doel van het acceptatiesysteem is NIRAS ervan te verzekeren dat het door de instelling geaccepteerde afval voldoet aan de specifieke eisen die gedefinieerd zijn in de algemene regels en acceptatiecriteria voor de verschillende types radioactief afval. Deze opdracht is bij koninklijk besluit aan de instelling toevertrouwd.

  Het acceptatiesysteem omvat de volgende opeenvolgende stappen:
  het opstellen, door NIRAS, van acceptatiecriteria;

  1. de erkenning, door NIRAS, van de installaties die radioactief afval produceren, met inbegrip van de meetinstallaties en -methodes die gebruikt worden om het afval te karakteriseren;
  2. de acceptatie, door NIRAS, van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria.

   Bij de acceptatie van het afval gaat NIRAS over tot de controle van de conformiteit van het radioactieve afval met de acceptatiecriteria. Deze controle gebeurt onder meer door, enerzijds, een administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten van het te accepteren radioactieve afval en, anderzijds, het uitoefenen van inspecties bij de afvalproducent, waarbij onder andere visuele controles van de colli worden uitgevoerd, fysieke en/of radiologische kenmerken worden geverifieerd en specifieke, door de afvalproducent opgestelde documenten (onder meer het productiedocumentatiedossier) worden gecontroleerd. De controle van de conformiteit resulteert in een door NIRAS opgesteld documentatiedossier.

  Het acceptatiesysteem laat NIRAS, conform haar wettelijke opdrachten, toe om radioactief afval te accepteren en tevens nuttige kennis en ervaring te verzamelen uit de producties en de verwerkings- en conditioneringsprocedés. Het acceptatiesysteem laat eveneens toe de acceptatiecriteria aan de opgedane kennis te toetsen, met een wisselwerking tussen de acceptatiecriteria en de andere beheerfasen tot gevolg. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een aanpassing van de criteria, een aanpassing van de referentieoplossing voor de berging enz. De ervaringsverwerking is dus eveneens een belangrijk aspect van het acceptatiesysteem.

  De belangrijkste taken van de medewerker zijn:

  • het controleren van dossiers van (niet-) geconditioneerd radioactief afval;
  • het evalueren en interpreteren van de radiologische kenmerken van radioactief afval;
  • het bespreken van de dossierevaluaties met de producenten van radioactief afval;
  • het uitvoeren van inspectieprogramma’s, in overeenstemming met de bestaande of op te stellen QA-procedures;
  • het in stand houden van de ISO-certificering in het betrokken activiteitsgebied (het acceptatiesysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2000).

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master in de Industriële wetenschappen (bij voorkeur met specialisatie nucleaire technologie) of equivalent door ervaring.
  • Relevante ervaring inzake inspectie, controle en certificering zijn een pluspunt.
  • Je beschikt over een goede kennis van het nucleaire en van de radiologische karakterisering van radioactief afval.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen …).
  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Door jouw administratieve nauwgezetheid kun je kwaliteitsgericht werken.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je bent communicatievaardig en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en afvalproducenten binnnen België.

   

  Aanbod 

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en afvalproducenten binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per eemail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  02 212 18 22

   

   

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 mei 2017

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Medewerker Aankoper

  Solliciteer

  19 januari 2018

  Medewerker Aankoper (v/m)

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Juridische diensten en Contracten op zoek naar een “Aankoper“

  Jobinhoud

  • De aankopen organiseren in overleg met de betrokken diensten: bepaling van de behoefte, voorbereiding van het budget, opstelling en opvolging van een planning voor elke aankoop.
  • Toezien op de naleving van de reglementering inzake overheidsopdrachten voor alle aankopen, in nauw overleg met de betrokken diensten en de juridische dienst (keuze van de procedure, keuze van de criteria, evaluatie van de offertes en de kandidaturen ...).
  • De overheidsopdrachten voorbereiden, plaatsen en uitvoeren, hetzij als leidend ambtenaar, hetzij ter ondersteuning van de leidend ambtenaar indien deze tot een andere dienst behoort.
  • Alle lopende overheidsopdrachten opvolgen en de continuïteit van de aankopen verzekeren.
  • Alle door de reglementering en de interne richtlijnen opgelegde documenten opstellen en formaliteiten vervullen, in nauw overleg met de betrokken diensten: startnota, bestek, selectie- en gunningsverslagen, publicaties, opening van de kandidaturen en van de offertes ...
  • Advies geven over de aankopen.
  • Meewerken aan de invoering van de aankoopdienst.
  • Meewerken aan de uitwerking van een aankoopbeleid.
  • Optreden als contactpersoon voor de externe partners (inschrijvers, opdrachtnemers, Belgoprocess ...) en voor de interne diensten (leidend ambtenaren). 
  • Waakzaam toezien op de publicatie van nieuwe documenten en de informatie verspreiden.

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • masterdiploma, bij voorkeur in een economische en technische richting;
  • uitstekende redactionele capaciteiten;
  • kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten en ervaring op het gebied van overheidsopdrachten vormen een pluspunt;
  • belangstelling voor de opdrachten van NIRAS en voor aankopen;
  • pragmatisme (vermogen om oplossingen te vinden);
  • zin voor samenwerking;
  • zin voor organisatie;
  • uitstekende mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans en zeer goede kennis van het Nederlands;
  • ervaring in het gebruik van gegevensbanken en van relevante computertoepassingen (in het bijzonder Word en Excel).

   

   Ons aanbod

   Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   

  Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

   

 • Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

  Solliciteer

  03 april 2018

  Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling “Beheer op lange termijn” op zoek naar een “Medewerker Erkenningen – Radiologische Aspecten”

  Jobinhoud

  Het takenpakket “Erkenningen” komt in actie zodra een erkenningsaanvraag is ingediend door een producent van radioactief afval. De analyse van een aanvraag omvat een technische, inhoudelijke en administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten. Daarnaast voeren onze medewerkers ook inspecties uit ter plaatse bij de afvalproducent.

   

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Je analyseert, evalueert en interpreteert het radiologisch aanvraagdossier en de documentatie aangeleverd door de producenten van het radioactieve afval, met het oog op hun erkenning. Je stelt een dossier op waarin je je analyse en conclusies motiveert en onderbouwt op basis van de acceptatiecriteria en de regels en procedures die gelden binnen het acceptatiesysteem;
  • Je voert radiologische inspecties uitin de nucleaire installaties van de producenten;
  • Je bespreekt en verdedigt je evaluatie, conclusies en resultaten met de producenten en zoekt samen met hen naar constructieve oplossingen voor eventuele problemen die opduiken tijdens de analyse van het radiologisch aanvraagdossier - hierbij weet je de belangen van alle betrokken partijen te verzoenen;
  • Je werkt mee aan de evolutie van het acceptatiesysteem met het oog op de integratie van een operationele bergingsinstallatie en opstellen van de acceptatiecriteria voor het bergingsafval;
  • Je verzamelt en wisselt gegevens, vaststellingen en ervaringen uit met andere diensten binnen het acceptatiesysteem en andere etappes in het beheer.
  • Contactpunt voor interne en externe betrokkenen

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een Master diploma, in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen met een specialisatie in nucleaire technologie (voorkeur) of een masterdiploma in fysica met een eventuele specialisatie in stralingsfysica/nucleaire toepassingen, of equivalent door ervaring;
  • Relevante ervaring is een meerwaarde;
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen;
  • Je hebt een praktische operationele kennis van het Frans en het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling

  Pluspunten

  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling.

   

  Verder beschik je over de volgende vaardigheden:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen, …);
  • Je documenteert en onderbouwt je bevindingen en aanbevelingen op een gestructureerde en systematische manier – je beschikt dan ook over goede redactionele vaardigheden met de daarbij behorende administratie schrikt jou niet af;
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken;
  • Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Oplossings en resultaatgerichtheid en pro-activiteit zijn sleutelwoorden uit jouw profiel;
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl;
  • Je bent assertief en diplomatisch genoeg om je analyses en evaluaties overtuigend te verdedigen;
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de verschillende nucleaire sites en producenten binnen België.

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

   

   

 • Medewerker Economiche studies

  Solliciteer

  13 juli 2018

  Medewerker Economische studies

  Om het financiële team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Economische studies “

   Jobinhoud

  Hoewel NIRAS over het monopolie van het beheer van radioactief afval in België beschikt, is ze een instelling zonder winstoogmerk. Ze werkt dus tegen kostprijs: de producenten betalen niet meer of niet minder dan de prijs die nodig is om hun afval veilig te laten beheren, volgens het welbekende beginsel 'de vervuiler betaalt'.

  Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

  Uw taak: analyseren, berekenen, evalueren, aanbevelen

  • Je neemt deel aan de economische studies.
  • Werkt mee aan de periodieke bijwerking en aan de opvolging van de tarieven voor de overname van radioactief afval.
  • Je analyseert de financiële evenwichten en werkt, indien nodig, mee aan de ontwikkeling van nieuwe mechanismen voor de financiering van de kosten.
  • Je houdt de instelling op de hoogte van de praktijken en mechanismen die in het buitenland worden toegepast voor de financiële dekking van de nucleaire passiva.
  • Je neemt deel aan het verzamelen en controleren van de nodige informatie voor de evaluatie en de voorkoming van toekomstige nucleaire passiva en analyseert de kosten die daarmee gepaard gaan
  • Je analyseert deze informatie en integreert ze in het vijfjaarlijks rapport dat bestemd is voor de voogdijministers
  • Je evalueert het bestaan en de toereikendheid van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten van de ontmanteling en/of sanering van alle nucleaire installaties en sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten
  • Beheer van het financieel risico voornamelijk het vaststellen, bijwerken en permanent opvolgen van de financieringsmechanismen voor het beheer van radioactief afval op middellange en lange termijn
  • Het uitvoeren van  technisch-economische studies, die ervoor moeten zorgen dat alle toekomstige financiële lasten van de instelling gedekt zullen zijn
  • Je houdt het repertorium bij van de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten
  • Je evalueert het op regelmatige tijdstippen het bestaan en de toereikendheid van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten voor de ontmanteling en/of sanering van deze installaties en sites

   

  Jouw profiel 

  Je opleiding economie helpt u deze zeer bijzondere uitdaging aan te gaan, die erin bestaat gefundeerde economische evaluaties te maken over uitzonderlijke lange tijdspannes. De technische aspecten, die onlosmakelijk verbonden zijn met het beheer van radioactief afval,  schrikken je niet af.

  Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans, en over een praktische kennis van het Engels. En  beschikt over reële redactionele vaardigheden.

  Het vermogen om zowel in ploeg als zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een analytische geest, stiptheid en nauwkeurigheid, intellectuele nieuwsgierigheid en een organisatorisch talent zijn enkele van uw troeven

   

  Ons aanbod 

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel met occasionele verplaatsingen naar andere sites.

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.