Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken bij NIRAS

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

medewerker Interne Controle
Solliciteer
07 mei 2021

medewerker Interne Controle

Om ons team ”Interne organisatiebeheersing en continu verbeteren” te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een medewerker Interne Controle

Inhoud van de functie

In het kader van de organisatiebeheersing en continu verbeteren sta je mee in om de interne controleprocessen in de organisatie verder uit te bouwen, op te volgen en te verbeteren waarbij specifieke aandacht gaat naar interne kwaliteitsaudits en audits in het kader van het managementsysteem, risicobeheer en het ondersteunen en begeleiden van auditactiviteiten uitgevoerd door derden.

Je verantwoordelijkheden

 • Je draagt bij tot de dagelijkse ondersteuning door de expertisegroep ‘Interne organisatiebeheersing en continu verbeteren’.
 • Je werkt mee aan de uitwerking, implementatie, bewaking en bijsturing van het systeem voor organisatiebeheersing (interne controle-three lines of defence model).
 • Je werkt mee aan het verder optimaliseren van het risicobeheersysteem.
 • Je werkt mee aan en ondersteunt interne en externe kwaliteitsaudits, inclusief interne zelf-evaluaties.
 • Je organiseert en coacht interne audit-activiteiten in het kader van het kwaliteits- en het managementsysteem op een onafhankelijke en objectieve manier en je formuleert voorstellen ter verbetering.
 • Je hebt een ondersteunende rol bij de uitvoering van audits door derden zoals de audits uitgevoerd door de geëxternaliseerde auditfunctie en audits door het Rekenhof.
  Dit omvat onder meer:
  • het bieden van ondersteuning bij het verzamelen van informatie en documenten;
  • het geven van ondersteuning bij risico gebaseerd auditen;
  • het bieden van ondersteuning bij het opmaken van de auditplanningen;
  • adviseren in de keuze van de te auditen processen;
  • het nazien van de afgeleverde rapporten;
  • de verwerking van de resultaten en de vaststellingen en de opvolging van de maatregelen;
  • het uitvoeren van een effectiviteitscontrole op de ingevoerde maatregelen.

Je profiel*

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring met managementsystemen (IMS, ISO, TQM, …).
 • Je hebt ervaring in het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits.
 • Je hebt ervaring met interne controle processen (vanaf uitwerking tot nagaan van doeltreffendheid).
 • Je bent een teamspeler die in staat is autonoom te werken binnen een team en te overleggen waar nodig.
 • Je werkt en denkt procesgericht.
 • Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht.
 • Je bent in staat kritische analyses uit te voeren en verbetervoorstellen te formuleren.
 • Je hebt didactische vaardigheden (overbrengen van informatie, geven van feedback, begeleiden en ondersteunen).
 • Je beschikt over een groot synthese- en analysevermogen.
 • Je bent communicatief en hebt een positieve ingesteldheid.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Frans en het Engels.

Pluspunten

 • Je hebt ervaring met change- en procesmanagement en risicobeheer.
 • Je hebt kennis van procesmodelleringstools.
 • Je bent gecertificeerd auditor.

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
' 02 212 18 22

_________________________

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Franse taalrol.

ICT-medewerker Helpdesk
Solliciteer
28 april 2021

ICT-medewerker Helpdesk

Om het team Information & Communication Technologies te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een ICT-medewerker Helpdesk

 

Inhoud van de functie

Binnen de ICT-afdeling Centralised Corporate Service van de groep NIRAS-Belgoprocess ben je, samen met je collega's van de helpdesk belast met het verlenen van technische bijstand aan de gebruikers in de onderneming.

Je verantwoordelijkheden

 • Je behandelt de door de gebruikers ingediende It-tickets (incidenten, vragen, verzoeken), analyseert ze en biedt doeltreffende antwoorden en technische oplossingen.
 • Je bent belast met de installatie, het onderhoud en de vervanging van werkstations en randapparatuur.
 • Je zorgt voor de installatie en het onderhoud van software en systeemtoepassingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en de opvolging van het computerpark, alsook voor het goede beheer van de hoeveelheden materiaal in voorraad.
 • Je werkt mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je deelt je kennis met de gebruikers en met je ICT-collega's. 
 • Je interageert met alle interne gemeenschappelijke diensten van NIRAS en Belgoprocess.

Je profiel

 • Je hebt een bachelordiploma in de informatica en/of beschikt over gelijkwaardige ervaring.
 • Je kunt aantonen dat je minstens drie jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je verleent de nodige steun en service aan de gebruikers.
 • Je bent in staat problemen te beoordelen en er een constructieve oplossing aan te leveren.
 • Je hebt de nodige pedagogische vaardigheden om de gebruikers te helpen bij het gebruiken en begrijpen van de aangeboden tools.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat de talrijke prioriteiten te bepalen en te beheren. Daarbij lever je kwaliteitswerk en respecteer je de deadlines.
 • Je bent in staat verschillende soorten rapporten op te stellen.
 • Je geeft blijk van teamgeest, veelzijdigheid en initiatief.
 • Je hebt ervaring in een of meer van de volgende domeinen: 
  • Besturingssystemen Windows en Office 365.
  • Werkstations en randapparatuur.
  • Mobiele toestellen en toepassingen (smartphone).
  • Software voor het beheren en beveiligen van werkstations.
  • Werken met een ticketsysteem.
  • VPN.
 • Je hebt basiskennis van:
 • Toepassingen zoals MS Visio en MS Project.
 • Computernetwerken (WAN + LAN).
 • Servers en het Windows Server-besturingssysteem.
 • Je bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans. Een goede kennis van het Engels is een troef.

NIRAS biedt jou

 • een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de kosten van het openbaar vervoer, maaltijdcheques enz.);
 • een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je af en toe naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
' 02 212 18 22

Juridisch Adviseur
Solliciteer
10 maart 2021

Juridisch Adviseur

Om onze dienst Juridische Zaken, Aankopen en Contracten te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Juridisch adviseur

 

Je verantwoordelijkheden

Als juridisch adviseur,

 • adviseer je je collega's op zulke uiteenlopende gebieden als publiekrecht, bestuursrecht, milieurecht, nucleair recht, zakenrecht en verbintenissenrecht;
 • adviseer je in het bijzonder de algemene directie bij de behandeling van juridische kwesties in verband met strategische dossiers;
 • volg je van nabij de evolutie van de rechtspraak en van de wet- en regelgeving in verband met de activiteiten van NIRAS en de diensten die er deel van uitmaken;
 • help je voorstellen uitwerken om het wettelijke en regelgevende kader van de instelling te actualiseren of te verbeteren;
 • beheer je geschillendossiers, indien nodig met de hulp van externe kantoren;
 • stel je interne juridische procedures op, hou je ze up-to-date en zorg je voor de correcte toepassing ervan.

 

Je profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de rechten en kunt aantonen dat je beschikt over relevante ervaring (bedrijfsjurist, advocaat enz.) van ten minste vijf jaar voor de te vervullen functie, waarvan ten minste drie jaar ervaring met het oplossen van publiek- en bestuursrechtelijke vraagstukken.
 • Je beschikt over een grondige kennis van het publiekrecht en het bestuursrecht en bent bereid deze kennis voortdurend te ontwikkelen door de vakliteratuur te raadplegen, algemene of specifieke opleidingen te volgen, actief deel te nemen aan nationale evenementen of aan bijeenkomsten onder de vlag van internationale organisaties zoals het Nuclear Energy Agency, het International Atomic Energy Agency of de International Nuclear Law Association
 • Je bent bereid je te verdiepen in het oplossen van de soms zeer complexe juridische vraagstukken die komen kijken bij het dagelijkse beheer van radioactief afval; beroepservaring in de sector van de kernenergie is in dit verband een pluspunt.
 • Je werkt graag in een wetenschappelijke en technische omgeving met een niet verwaarloosbare financiële dimensie en schept er voldoening in de leden van de verschillende teams bij te staan bij het oplossen van de zeer diverse juridische problemen waarmee zij geconfronteerd worden.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat talrijke dossiers tegelijk te behandelen, met inachtneming van de vastgestelde prioriteiten en termijnen.
 • Je werkt autonoom, in overeenstemming met de verwachtingen van je interne en externe klanten, en bent in staat tijdig de juiste initiatieven te nemen in de dossiers die onder je verantwoordelijkheid vallen.
 • Je legt uiterste nauwkeurigheid en discretie aan de dag.
 • Je kunt omgaan met stress en geeft blijk van een grote flexibiliteit bij de uitvoering van je dagelijkse taken.
 • Je bent perfect tweetalig Frans/Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels.
 • Je hebt uitstekende redactionele capaciteiten.

 

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • Een omgeving en werkomstandigheden die je in staat stellen een nationaal en internationaal erkend deskundige te worden in je discipline of vakgebieden;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken. 

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan:

 

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
' 02 212 18 22

communicatiemedewerker tabloo
Solliciteer
08 maart 2021

communicatiemedewerker tabloo

Om ons team Communicatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een COMMUNICATIEMEDEWERKER TABLOO (M/V)

 

Inhoud van de functie

Als lid van het team communicatie ben je verantwoordelijk voor het aantrekkelijk in de markt zetten van Tabloo, het nieuwe bezoekers- en ontmoetingscentrum van NIRAS in Dessel. Met doelgerichte communicatieacties weet je de juiste doelgroepen aan te trekken om samen de doelstelling van 40.000 bezoekers per jaar te realiseren.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je werkt inhoudelijk en creatief mee aan het uitvoeren van de communicatieplannen om de bezoekersdoelstellingen van Tabloo te halen.
 • Door doelgerichte tools en campagnes te ontwikkelen weet je de juiste doelgroepen (scholen, verenigingen, individuen) aan te spreken en te activeren.
 • Je staat mee in voor de publicatie van onze boodschappen op de verschillende dragers, zowel online als offline.
 • Je zorgt voor dagelijkse content die we op onze website en social media kunnen plaatsen (quotes van bezoekers, interviews, leuke foto’s, …).
 • Je bewaakt en analyseert onze conversie- en bezoekerscijfers en werkt in functie van de resultaten voorstellen uit in samenspraak met het communicatieteam.
 • Je gaat aan de slag met de feedback van bezoekers om de klantervaring doorlopend te verbeteren.
 • Je volgt je taken ook administratief en financieel op (opvolging bestelbonnen en facturen, beheer en onderhoud van databanken).
 • Je onderhoudt contacten met communicatiebureaus, drukkerijen en andere leveranciers.
 • Je werkt mee aan de organisatie van evenementen en andere acties (beurzen, promotieacties, …) in functie van het behalen van de gestelde doelen.

 

Je profiel

 • Je hebt een bachelordiploma in communicatie, marketing, een creatieve richting of gelijkwaardig.
 • Je bent bij voorkeur Nederlandstalig en functioneel tweetalig (NL/FR). Daarnaast heb je een goede kennis (geschreven en gesproken) van de Engelse taal.
 • Je bent een digital native, je hebt goede ervaring in Adobe Creative Cloud, video’s opnemen en monteren lukt jou goed.
 • Tevens heb je een vrij goede kennis van de meer klassieke media zoals print, tv, radio. Op die manier kan je telkens de meest optimale communicatiemix uitwerken.
 • Je bent een creatieve geest met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je schrikt er niet voor terug om het voortouw te nemen.
 • Het behalen van ambitieuze doelstellingen haalt het beste in je naar boven.
 • Het streven naar klanttevredenheid zit in je genen.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word, Excel en PowerPoint.
 • Je hebt ervaring met het beheer van data.

 

NIRAS biedt jou

 • een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • een omgeving en werkomstandigheden die je in staat stellen een nationaal en internationaal erkend deskundige te worden in je discipline of vakgebieden;
 • een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt vanuit Tabloo in Dessel. Regelmatig heb je contact met de hoofdzetel van NIRAS in Brussel. 

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres, uiterlijk op 29/03/2021.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
' 02 212 18 22

 

________________________

*De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden op de Nederlandse of Franse taalrol.

Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Nederlandse taalrol.

administratief/technisch medewerkers
Solliciteer
15 februari 2021

administratief/technisch medewerkers

Om het team Industrieel beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar meerdere  Administratief/Technisch medewerkers (M/V)

  

 

Inhoud van de functie

Binnen de dienst Industrieel Beheer speel je een belangrijke rol in het ondersteunen en uitvoeren van de vele dagelijkse activiteiten en heb je verschillende verantwoordelijkheden. Je staat het team dat belast is met de acceptatie van (niet) geconditioneerd radioactief afval proactief bij. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bijwerken en onderhouden van de databanken van de dienst.

 

Je verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst van de ophalingsaanvragen van radioactief afval en de invoer van de gegevens uit deze aanvragen in de databanken. 
 • Je staat in voor het uitvoeren van een eerste technisch-administratieve analyse van de inhoud van de ophalingsaanvragen, in samenwerking met de ‘accepteurs’ van de dienst.
 • Je staat in voor de opmaak en de opvolging van de verschillende documenten doorheen het proces van acceptatie van (niet) geconditioneerd radioactief afval.
 • Je beheert het klassement van documenten, de briefwisseling, de (digitale en papieren) archieven en de gegevensbanken, overeenkomstig de behoeften van de dienst.
 • Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe contacten via mail, telefoon en face to face.
 • Je anticipeert op de acties die verband houden met de specifieke werking van de dienst.

 

Je profiel*

 • Je bent in het bezit van een technisch wetenschappelijk bachelorsdiploma of equivalent door ervaring.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je bent veelzijdig, geeft blijk van nauwgezetheid, efficiëntie en initiatief, en bent stressbestendig.
 • Je hebt technisch inzicht en een analytisch denkvermogen om de link te leggen tussen verschillende documenten en databanken, om gegevens correct te interpreteren en de databanken te controleren en vervolledigen.
 • Je hebt zin voor organisatie.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt een uitgebreide ervaring met het gebruik van de relevante databases en computertoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel)).
 • Je hebt interesse voor het beheer van radioactief afval.
 • Een algemene kennis van de nucleaire sector is een pluspunt.

 

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

 

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je af en toe naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, uiterlijk op 5 maart 2021, je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

 

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

_________________

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Nederlandse taalrol.

 

Medewerker Acceptatie
Solliciteer
11 februari 2021

Medewerker Acceptatie

NIRAS is verantwoordelijk voor het veilige en duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en in de toekomst, doeltreffend te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval.

Wil je er meer over weten? Ga dan naar: www.niras.be

Als je wil bijdragen aan een essentiële en uitdagende maatschappelijke opdracht, dan willen we je graag ontmoeten!

Om het team Industrieel beheer – Acceptatie te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Medewerker Acceptatie (M/V)

Inhoud van de functie

Het belangrijkste doel van het acceptatiesysteem is om NIRAS ervan te verzekeren dat het door de instelling geaccepteerde afval voldoet aan de specifieke eisen die gedefinieerd zijn in de algemene regels en acceptatiecriteria voor de verschillende types radioactief afval.

Je verantwoordelijkheden

Je belangrijkste verantwoordelijkheden in het “beheer van acceptatie systeem” zijn:

 • het controleren van de inhoud van de dossiers met betrekking van (niet-) geconditioneerd radioactief afval;
 • de beoordeling en interpretatie van de radiologische kenmerken van radioactief afval;
 • het bespreken van de resultaten van de evaluatie van de aanvaardingsdossiers met de producenten van radioactief afval;
 • het uitvoeren van inspectieprogramma’s, in overeenstemming met de bestaande of op te stellen “Quality Assurance procedures”;
 • het in standhouden van de ISO-certificering norm ISO 9001/2000 in het betrokken activiteit gebied.

Je profiel*

 • Je beschikt over een Master in de Industriële wetenschappen (bij voorkeur met specialisatie nucleaire technologie) of equivalent door ervaring.
 • Relevante ervaring inzake inspectie, controle en certificering zijn een pluspunt.
 • Je beschikt over een goede kennis van het nucleaire en van de radiologische karakterisering van radioactief afval.
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken en hebt zin voor initiatief, resultaatgericht werken.
 • Je bent veelzijdig, geeft blijk van nauwgezetheid, efficiëntie en bent stressbestendig.
 • Je hebt technisch inzicht en een analytisch denkvermogen om de link te leggen tussen verschillende documenten en databanken om gegevens correct te interpreteren en de databanken te controleren en vervolledigen.
 • Je hebt zin voor synthese en organisatie en bent in staat talrijke dossiers gelijktijdig te beheren.
 • Je bent diplomatisch en hebt zeer goede redactionele vaardigheden.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent functioneel tweetalig Frans/Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, met voldoende kennis van Engels zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt een uitgebreide ervaring met het gebruik van de relevante databases en computertoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel).
 • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en afvalproducenten binnen België.

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende organisatie.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, uiterlijk op 3 maart 2021, je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe
jobs@nirond.be
02 212 18 04

 

_________________

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.  De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden op de Franse taalrol.  Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Franse taalrol.

HR-medewerker – Rekrutering
Solliciteer
08 februari 2021

HR-medewerker – Rekrutering

Om ons team ‘Human Resources’ te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een HR-medewerker – Rekrutering

Inhoud van de functie

De HR-medewerker – Rekrutering maakt deel uit van het humanresourcesteam en rapporteert aan de secretaris-generaal. Hij werkt nauw samen met zijn collega’s, zijn coördinator en de verschillende afdelingshoofden die op zoek zijn naar kandidaten. 

Je belangrijkste verantwoordelijkheid is het vinden van de juiste persoon op de juiste plaats. Je bent daarbij een business partner en denkt mee na over de HR-noden en -behoeften en vertaalt deze in je aanpak.

Daarnaaststa je ook in voor de uitwerking van projecten in je eigen domein, neem je deel aan generieke HR-taken en ben je back-up voor je directe collega's.

Je verantwoordelijkheden

Rolbeschrijvingen en competentiemanagement

Je zorgt ervoor dat wanneer mensen aan boord komen bij NIRAS ze duidelijk weten wat hun rol is en wat van hen wordt verwacht.

 • Je zorgt ervoor dat alle rollen en bijhorende verantwoordelijkheden en competenties binnen NIRAS zijn beschreven en up to date zijn. Deze documenten dienen als basis voor een goede dagdagelijkse werking van de diensten en de ontwikkeling van elke medewerker.
 • Samen met het beheer van de rolbeschrijvingen hou je de competentiecatalogus up to date en zorg je ervoor dat de individuele competenties per medewerker en per rol in kaart worden gebracht en opgevolgd. Je zorgt er daarbij ook voor dat er in de organisatie een cultuur is waarbij kennis en competenties actief worden beheerd en gedeeld.
 • Bij het openstellen van een nieuwe vacature maak je de link met de rolbeschrijvingen. Indien nodig maak je een nieuwe rolbeschrijving aan.

Aanwerving

Je slaagt erin de beste kandidaat te selecteren voor een specifieke functie, rekening houdend met de behoeften van de afdeling en de cultuur van de organisatie.

 • Je hebt een goede kennis van de werking van de diverse diensten en sites, bevraagt en begrijpt de behoeften van de interne klant en vertaalt ze in het gewenste profiel in lijn met het HR-beleid.
 • Je bent verantwoordelijk voor het volledige rekruteringsproces van A tot Z (organisatie, uitvoering, opvolging en evaluatie), inclusief de bijbehorende administratieve taken. Je stelt vacatures op (op basis van rolbeschrijvingen), plaatst advertenties, screent binnenkomende cv's, reageert op kandidaten, plant en voert selectiegesprekken, maakt verslagen, ontwerpt en evalueert selectietests. Bij aanwerving zorg je voor een goede administratieve opstart en onboarding.
 • Je werkt mee aan projecten die NIRAS als werkgever in de kijker zetten en onderhoudt hierin actief je netwerk.
 • Je hebt oog voor kwaliteit in alle fasen van het recruitmentproces en past hierbij de principes van de ‘Plan – Do – Check – Act’ cyclus toe.

Projecten

 • Je staat ook in voor de uitwerking en uitvoering van projecten in je verantwoordelijkheidsdomein.

Je profiel

 • Je hebt een masterdiploma* in human resources, managementwetenschappen, arbeidsrecht, sociaal recht of psychologie en vijf à tien jaar relevante ervaring in een HR-functie en in de rekrutering van verschillende profielen in een technisch-wetenschappelijke omgeving.
 • Je bent geïnteresseerd in de technische aspecten die verbonden zijn met het opstellen van profielen van medewerkers die werkzaam zijn in de sector van het radioactieve afval.
 • Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Je bent sterk empathisch zowel in 1 op 1 contacten als in het aanvoelen van wat de noden en behoeften zijn.
 • Je denkt mee op strategisch en tactisch niveau en bent goed op de hoogte van de beleidsplannen van NIRAS en de doelstellingen binnen het HR-domein.
 • Je bent een teamspeler en kan tegelijk zeer zelfstandig werken
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je bent discreet en in staat vertrouwelijke informatie te verwerken.
 • Je werkt nauwgezet en volgt alles proactief op.
 • Je bent soepel in denken en handelen en polyvalent.
 • Je beschikt over zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans en het Nederlands.
 • Je bezit een zeer goede kennis van de huidige software (MS Office, HR-toepassingen ...).

NIRAS biedt je

 • Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden;
 • Een omgeving en werkomstandigheden die je in staat stellen je competenties blijvend te ontwikkelen;
 • Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, maaltijdcheques enz.);
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze uit te oefenen, contacteer dan :

 

Mevrouw Anne-Sophie Stiels

jobs@nirond.be
02 212 18 22

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Franse taalrol.

 

 

medewerker Erkenningen
Solliciteer
12 januari 2021

medewerker Erkenningen

Om het team Erkenningen te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een Medewerker Erkenningen

Inhoud van de functie

Een van de opdrachten van NIRAS is ervoor te zorgen dat het afval dat door de instelling wordt geaccepteerd, voldoet aan de specifieke eisen die in de algemene regels en de acceptatiecriteria voor de verschillende soorten afval zijn vastgelegd. We noemen dat het acceptatiesysteem. Het acceptatiesysteem bestaat uit de volgende opeenvolgende stappen: 

 • de opstelling van acceptatiecriteria;  
 • de erkenning van de installaties die radioactief afval produceren, met inbegrip van de installaties en de meetmethodes die gebruikt worden om het afval te karakteriseren;  
 • de acceptatie, door NIRAS, van het radioactieve afval in overeenstemming met de acceptatiecriteria.

Je verantwoordelijkheden 

Binnen het takenpakket Erkenningen 

 • ben je verantwoordelijk voor de erkenning (kwalificatie) van de procedés en installaties die de producenten gebruiken voor de verwerking, conditionering en opslag van radioactief afval. Deze taak omvat ook de kritische analyse van de methodes en uitrustingen voor de radiologische en fysisch-chemische karakterisering van radioactief afval;
 • treed je op zodra een producent een erkenningsaanvraag indient. De analyse van een aanvraag omvat een technische, administratieve en inhoudelijke verificatie van de bij NIRAS ingediende documenten;  
 • voer je ook inspecties uit bij de afvalproducent.

Je profiel 

 • Je hebt een masterdiploma in ingenieurs- of industriële wetenschappen, idealiter met een specialisatie in nucleaire technologie. Ook masters in de natuurkunde, milieuwetenschappen en biowetenschappen komen in aanmerking, als je gemotiveerd bent om snel de nodige nucleaire kennis op te doen. 
 • Je hebt bij voorkeur vijf tot tien jaar relevante ervaring in een soortgelijk domein.
 • Je hebt interesse voor het beheer van radioactief afval en stelt het op prijs dat je kunt bijdragen aan een veilig en effectief beheer van dat afval. 
 • Je hebt ook interesse voor de reglementaire aspecten van het beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen ...). 
 • Je bent in staat de technische en wetenschappelijke aspecten te integreren en ze te combineren met het administratieve beheer van dossiers en gegevens.
 • Je bent in staat analytisch en synthetisch te denken.
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden om procedures en rapporten op te stellen. 
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een uitstekende functionele kennis van het Frans en het Nederlands. Je hebt ook een toereikende kennis van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je hebt een goede kennis van computertoepassingen (MS Office).

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus. 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe 
jobs@nirond.be 
02 212 18 04

_______________________
  Het huidige taalkader van NIRAS is vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.
Overeenkomstig de huidige toestand van het taalkader van NIRAS wordt de functie bij voorkeur opengesteld voor kandidaten van de Franstalige taalrol. 
 

Finance Compliance Officer
Solliciteer
30 november 2020

Finance Compliance Officer

Om ons team «Financieel Beheer» te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

 FINANCE COMPLIANCE OFFICER

 

 

Inhoud van de functie

Ter ondersteuning van de coördinator Financieel Beheer bestaat je rol erin ervoor te zorgen dat de rekeningen in overeenstemming zijn met de Belgische boekhoudkundige procedures en voorschriften.

Je verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de boekhoudkundige verrichtingen en de opstelling van de financiële staten, in overeenstemming met de boekhoudkundige normen, met inbegrip van de consolidatie met de dochterondernemingen.
 • Je verifieert de juistheid van de informatie, met name op het niveau van de boekhoudkundige normen (informatie over de toepassing van de boekhoudkundige regels op de financiële stromen of op de cijfers).
 • Je maakt afsluitingsplanningen op, per kwartaal, per maand of per jaar.
 • Je bereidt audits voor en volgt ze op, of beantwoordt vragen in verband daarmee (audits van de commissaris-revisoren en het Rekenhof, zoals bepaald door de wet).
 • Je stelt rapporten op volgens de voorschriften (waarvan sommige betrekking hebben op het opstellen van de jaarrekeningen die bij de Nationale Bank worden gepubliceerd).
 • Je beheert en neemt deel aan werkgroepen in je vakgebied (intern en eventueel extern).

Je profiel[1]

 • Je hebt een bachelordiploma boekhouding (met een management- of fiscale optie) of een masterdiploma in een financiële richting (financiën/boekhouding, managementwetenschappen enz.).
 • Je hebt bij voorkeur minstens zeven jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je beheerst de boekhoudkundige normen (Belgian Generally Accepted Accounting en, idealiter, International Financial Reporting Standards).
 • Je bent in staat analytisch en synthetisch te denken.
 • Je beschikt over redactionele vaardigheden om interne procedures en rapporten op te stellen.
 • Je hebt belangstelling voor het beheer van radioactief afval en voor de maatschappelijke opdracht van NIRAS, en bent geïnteresseerd in de reglementaire aspecten van dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen enz.).
 • Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
 • Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent.
 • Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans. 
 • Je hebt een goede kennis van computertoepassingen en boekhoudkundige tools (MS Office, MS Dynamics is een troef).

Ons aanbod

 • Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend evoluerende instelling.
 • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een belangrijk maatschappelijk thema.     

Plaats van tewerkstelling 

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in het centrum van Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar onze sites in Dessel/Mol en Fleurus.

 

Kandidatuur

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, je cv met een motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe

jobs@nirond.be
' 02 212 18 04

_______________________

[1] Het huidige taalkader van NIRAS is vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.

Overeenkomstig het taalkader van NIRAS (koninklijk besluit van 18 juli 2018) wordt de functie opengesteld voor kandidaten van de Nederlandstalige taalrol.

Werken bij NIRAS

2020_Ester Stevens (landscape)_ONDRAFNIRAS

De job van ... Ester Stevens

Geïnspireerd door het maatschappelijke belang van het beheer van radioactief afval kwam Ester Stevens rechtstreeks van de schoolbanken bij NIRAS terecht. Samen met haar collega’s zet ze zich dagelijks in voor de acceptatie van het afval.

Lees meer
2020_Arno Grade_ONDRAFNIRAS

De job van ... Arno Grade

In alle stappen van de beheerketen wordt radioactief afval getransporteerd. Dat gebeurt volgens strenge veiligheidsvoorschriften. Onze medewerker Arno Grade is al ruim drie jaar mee verantwoordelijk voor het veilige transport van het afval.

Lees meer
Wouter Schroeders (NIRAS)

De job van ... Wouter Schroeders

Radioactief afval dat voldoet aan onze strenge kwaliteitseisen moet op een veilige manier vervoerd en verwerkt worden. Coördinator Wouter Schroeders zorgt er mee voor dat het hele proces, van acceptatie tot verwerking, loopt als een trein.

Lees meer
Henk Van Ackerbroeck (ONDRAF/NIRAS)

De job van … Henk Van Ackerbroeck

In afwachting van een definitieve berging wordt het verwerkte afval tijdelijk bewaard in aangepaste opslaggebouwen in Dessel. Onze medewerker Henk Van Ackerbroeck volgt op of het afval er onder de juiste omstandigheden blijft opgeslagen.

Lees meer
Patrick Réeff (ONDRAF/NIRAS)

De job van ... Patrick Réeff

NIRAS staat in Fleurus in voor de sanering en ontmanteling van een site met buiten dienst gestelde nucleaire installaties. Onze onderhoudstechnicus Patrick Réeff ziet erop toe dat de werkzaamheden er in de best mogelijke omstandigheden verlopen.

Lees meer
Wim Cool (ONDRAF/NIRAS)

De job van ... Wim Cool

Samen met zijn collega’s controleert Wim Cool de studies die de veiligheid aantonen van de toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel. Zo draagt hij bij aan een veilige eindbestemming voor het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land.

Lees meer
Séverine Levasseur (ONDRAF/NIRAS)

De job van … Séverine Levasseur

NIRAS onderzoekt de mogelijkheid om hoogradioactief en/of langlevend afval te bergen in diepe kleilagen. Séverine Levasseur, RD&D-medewerkster, coördineert onder andere het onderzoek naar de impact van het uitgraven van een bergingsinstallatie.

Lees meer

Enkele vrouwelijke talenten van NIRAS aan het woord

Katrien Meert (ONDRAF/NIRAS)

“Tot nu toe heb ik nog nooit het gevoel gehad dat ik minder kansen krijg of benadeeld word omwille van mijn geslacht, niet tijdens mijn doctoraat en niet bij NIRAS.”

Katrien Meert, fysicus

Lees meer
Sophie Cauchies (ONDRAF/NIRAS)

 

“Enkele jaren geleden zorgde de komst van een vrouwelijke inspecteur op bepaalde plaatsen nog voor ophef. Zo waren bijvoorbeeld de kleedkamers niet op vrouwen voorzien. Maar sindsdien is er wel al wat veranderd.”

Sophie Cauchies, burgerlijk ingenieur

Lees meer
Vanessa Cauwels (ONDRAF/NIRAS)

“NIRAS behandelt mannen en vrouwen op gelijke voet. Wat wel een moeilijke evenwichtsoefening vormt, is het combineren van de verantwoordelijkheden op het werk met die als jonge mama.”

Vanessa Cauwels, industrieel ingenieur

Lees meer

Solliciteer nu

Contact:
Human Resources
02 212 18 22
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.