Overslaan en naar de inhoud gaan

De job van … Henk Van Ackerbroeck

Met bijna 28 jaren dienst op de teller heeft Henk Van Ackerbroeck heel wat watertjes doorzwommen bij NIRAS. Als inspecteur is hij onder meer mee verantwoordelijk voor de veilige opslag van radioactief afval bij onze industriële dochteronderneming Belgoprocess in Dessel.

Hoe ben je bij NIRAS terechtgekomen?

“Ik ben begonnen bij NIRAS in het begin van de jaren negentig. Daarvoor werkte ik als inspecteur bij een groot keuringsbedrijf, en in die functie ging ik vaak langs bij Belgoprocess om er de werking van de installaties te controleren. Dankzij die job was ik vertrouwd met de strikte procedures in de nucleaire sector. Dat maakte het eenvoudiger om de overstap naar NIRAS te maken toen ik er in dienst trad voor een gelijkaardige functie.”

 

Wat houdt je job precies in?

“Sinds enkele jaren ben ik onder andere verantwoordelijk voor de opvolging in de tijd van al het verwerkte radioactieve afval dat opgeslagen ligt in de opslaggebouwen in Dessel. Het afval wordt er bewaard in aangepaste gebouwen en periodiek gecontroleerd tot aan de definitieve berging ervan.”

“In samenspraak met de collega’s van NIRAS en Belgoprocess houd ik bij welke afvalvaten geïnspecteerd en opgevolgd moeten worden. Via een representatieve steekproef houden we de fysieke toestand van de vaten in de gaten en voeren we een controle van hun radioactiviteit uit. De controles dragen bij aan een veilige opslag.”

“Daarnaast blijf ik op de hoogte van alles wat er gebeurt in de opslaggebouwen. Komt er nieuw afval binnen, worden er vaten verplaatst … Ik volg het allemaal nauwgezet op. Als inspecteur ga ik ook regelmatig langs bij de afvalproducenten, vooral bij de kerncentrales in Doel en Tihange. Ik controleer dan ter plaatse of het verwerkte afval dat zij voor opslag zullen aanbieden aan onze kwaliteitseisen beantwoordt.”

Henk Van Ackerbroeck (ONDRAF/NIRAS)

Ik zorg ervoor dat ik voortdurend op de hoogte blijf van alles wat er gebeurt in onze opslaggebouwen in Dessel.

Henk Van Ackerbroeck, NIRAS

 

Uit welke aspecten van je job haal je de meeste voldoening?

“De combinatie van administratieve taken en inspecties op het terrein houdt de job interessant, ook na al die jaren. Ik werk ongeveer de helft van de tijd op kantoor in Brussel voor administratie. De andere helft ben ik vooral aan de slag op de site in Dessel. Door dikwijls langs te gaan in de opslaggebouwen houd ik als het ware ‘voeling’ met het afval. Voor mij zijn die vaten meer dan zomaar cijfertjes in een tabel. Ik weet welke eigenschappen elk afvallot heeft, uit welke periode het stamt en waar het zich bevindt in de stapel. Die kennis doorgeven aan de jongere generaties, dat geeft natuurlijk ook veel voldoening.”

 

Op welke realisatie(s) ben je het meest trots?

“In 2003 kreeg NIRAS de opdracht om alle afvalvaten in opslag één voor één visueel te inspecteren. Dat waren er destijds zo’n 50.000 (vandaag zijn dat er ongeveer 69.000, red.). Voor dat inspectieprogramma was ik niet enkel verantwoordelijk, ik voerde zelf ook de meeste controles uit.”

“De onderneming nam ongeveer acht jaar in beslag. Via een elektronische database hebben we toen een inventaris opgemaakt van de fysieke toestand van het afval. Die inventaris dient nog altijd als nulmeting voor het huidige opvolgingsprogramma bij nieuwe inspecties. Daar ben ik best trots op!”