Overslaan en naar de inhoud gaan

De job van … Patrick Réeff

Na bijna dertig jaar gewerkt te hebben voor het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het Canadese bedrijf NORDION International Inc. – dat omgedoopt werd tot Best Medical Belgium S.A. – vervoegde Patrick Réeff de rangen van NIRAS. Zijn taak: helpen bij de sanering en ontmanteling van de gebouwen en installaties van zijn voormalige werkgever in Fleurus.

Hoe ben je bij NIRAS terechtgekomen?

“Kort na het verlaten van de schoolbanken kwam ik terecht bij de productieafdeling van het IRE in Fleurus, waar ik bijna dertig jaar als scheikundige heb gewerkt. Een deel van de activiteiten van die afdeling werd overgenomen door het Canadese bedrijf NORDION International Inc., dat later Best Medical Belgium S.A. werd: een bedrijf dat actief was in de productie van radiochemicaliën, radiofarmaceutica en ingekapselde bronnen.”

“Ik vervoegde NIRAS in 2012, meer bepaald het team van ONDRAF-Site Fleurus (ONSF), toen de instelling door haar voogdijoverheid werd belast met de sanering en ontmanteling van de installaties en gebouwen die daarvoor door Best Medical Belgium S.A. werden geëxploiteerd. Die laatste was failliet gegaan en voor een deel van de site werd geen overnemer gevonden.”

 

Wat houdt je job precies in?

“Ik werk voor de onderhoudsdienst van ONSF. Die zorgt ervoor dat alle sanerings- en ontmantelingsoperaties in de best mogelijke omstandigheden worden uitgevoerd. Zo werk ik aan het ventilatiesysteem om de onderdruk in de oude productiezones van de gebouwen in stand te houden en te voorkomen dat er radioactiviteit uit de gebouwen ontsnapt. Af en toe kom ik ook tussenbeide bij een elektrische of mechanische storing.”

“Ik hou ook toezicht op de werven. Zo help ik externe bedrijven die belast zijn met de ontmanteling. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat die bedrijven over de nodige middelen beschikken om hun werkzaamheden uit te voeren.”

Patrick Réeff (ONDRAF/NIRAS)

Dankzij de hulp van mijn collega’s leer ik elke dag bij: dat is uitermate boeiend.

Patrick Réeff, NIRAS

 

Hoe ziet je werkdag er doorgaans uit?

“De dag begint altijd met een teamvergadering. In ons werk is samenwerking van essentieel belang. Sommige operaties vereisen de tussenkomst van collega’s vanwege hun technische aard of de omvang ervan. We moeten ook altijd op de hoogte zijn van de operaties die door andere teamleden worden uitgevoerd, zodat we een lid kunnen vervangen als hij afwezig is. Aangezien we wachtdiensten organiseren, moeten we bovendien altijd op de hoogte zijn van eventuele incidenten die zich ‘s nachts of in het weekend hebben voorgedaan.”

“Onze dag gaat dan verder met het toezicht op de externe teams. Afhankelijk van de geplande werkzaamheden doen we de ronde op de verschillende bouwplaatsen om instructies te geven, de beveiliging te verzekeren op de plaatsen waar er gewerkt wordt, of om bepaalde zones tijdelijk af te koppelen van de elektriciteitstoevoer.”

 

Op welke realisatie(s) ben je het meest trots?

“Ik ben scheikundig technicus van opleiding. Het was dus niet de bedoeling dat ik in het onderhoud zou terechtkomen. Maar dankzij de hulp van mijn collega’s leer ik elke dag, sinds 2012, nieuwe, meer technische disciplines: dat is uitermate boeiend. Ik ben er trots op dat ik deze aspecten van het vak nu onder de knie heb, zonder de basisopleiding te hebben gevolgd.”