Overslaan en naar de inhoud gaan

De job van ... Peter Teppers

Peter Teppers voegde zich in 2017 bij het Controlling-team van de afdeling Financieel Beheer van NIRAS. Zijn opdracht: de budgetcyclus voorbereiden, proactief opvolgen en er verslag over uitbrengen. Hij werkt ook aan geïntegreerde beheerprojecten in het kader van de digitalisering en automatisering van alle financiële processen van NIRAS.

Peter, hoe ben je bij NIRAS terechtgekomen?

“Ik moet mijn collega Marleen Elsen bedanken. Zij wist dat ik op zoek was naar een nieuwe professionele uitdaging en dat ik ervaring had met ERP-software (Enterprise Resource Planning), die tot doel heeft om bedrijfsprocessen te bundelen, verbinden en digitaliseren in één systeem. NIRAS werkte net aan een project om een ERP-software te implementeren.”

“Ik stuurde een spontane sollicitatie, omdat ik mij ook aangetrokken voelde tot de missie en de uitdagingen van NIRAS. Het toeval wou dat de financial controller kort daarna ontslag nam. Ik werd gecontacteerd en begon in 2017 na een zeer professioneel aanwervingsproces.”

 

Wat houdt je werk precies in?

“Het Controlling-team is onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de budgetten, de proactieve opvolging en de verslaggeving. In dat verband gelden twee essentiële principes bij NIRAS, die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd. Het eerste principe stelt dat er een financieel evenwicht moet zijn: alle kosten die wij maken, moeten gedekt zijn door onze inkomsten. NIRAS kan geen winst of verlies maken, waardoor het financieel beheer complexer is dan in veel ‘klassieke’ ondernemingen. Daarin schuilen net de uitdaging en het belang van de job.”

“Het tweede principe is dat de vervuiler betaalt. De budgetten van de verschillende activiteiten die wij vanuit de business verzamelen, worden volgens verdeelsleutels onder de afvalproducenten verdeeld. De resultaten worden elk kwartaal ter validatie voorgelegd aan de producenten en onze bestuursorganen. In de snel veranderende omgeving bij NIRAS moet het Controlling-team continu anticiperen om te komen tot proactief financieel beheer.”

“Persoonlijk ben ik daarnaast ook betrokken bij projecten om de financiële processen te digitaliseren en te automatiseren, waaronder de projecten in verband met onze ERP."

Peter Teppers (ONDRAF/NIRAS)

In de snel veranderende omgeving bij NIRAS moet het Controlling-team continu anticiperen om te komen tot proactief financieel beheer.

Peter Teppers, NIRAS

 

Hoe ziet je werkdag er doorgaans uit?

“Eigenlijk ziet geen enkele werkdag er hetzelfde uit. De dagen bieden veel afwisseling, net als de periodes in het jaar. Zo staat het najaar voornamelijk in het teken van de budgetvoorbereiding, terwijl het voorjaar wordt gedomineerd door de jaarafsluiting en verslaggeving daarover. Het meest hou ik nog van de periode daartussen, waarin er tijd is voor projecten die bijdragen aan een meer efficiënte werking van onze dienst en betere ondersteuning van de business.”

 

Waar ben je het meest trots op?

“Ik ben trots op mijn bijdrage aan de implementatie van ons ERP-systeem in 2017. Na de GO LIVE hebben we wel nog een aantal zaken moeten aanpassen, zoals het stroomlijnen van de procesflow en goedkeuringsflows in de aankoopmodule. Maar dankzij de uitstekende samenwerking met het aankoopteam en een goede dosis organisatie en volharding, hebben we goed werk geleverd. Hoewel ik moet toegeven dat alles natuurlijk voor verbetering vatbaar blijft.”